• 2021 ÖZEL GÜVENLİK TÜM SİLAH BİLGİSİ SINAV SORULARI

    BU YAZIMIZDA 2021 YILIN DA YAPILMIŞ BÜTÜN ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SORULARINA YER VERDİK SINAV YAPILDIKÇA YAZIMIZ GÜNCELLENECEKTİR. 2021 yılının i...

BU YAZIMIZDA 2021 YILIN DA YAPILMIŞ BÜTÜN ÖZEL GÜVENLİK SİLAH BİLGİSİ SORULARINA YER VERDİK SINAV YAPILDIKÇA YAZIMIZ GÜNCELLENECEKTİR.

2021 yılının ilk sınavı ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM SİLAH BİLGİSİ YAZILI SINAV SORULARI

1.Özel güvenlik görevlisi Hasan görevi esnasında silah kullanması gereken bir durumla karşılaşır. Görev silahını kılıfından çıkarır ve sürgüyü çekerek dolduruş yaptıktan sonra silahını hedefe doğrultarak tetiğe basar. Ancak horoz düşmesine ve iğnenin sağlam olmasına rağmen silahın ateş etmemesi sebebi aşağıdakilerinden hangisidir?

A) Gez kırıktı
B) Çıkarıcı kırıktır
C) Tırnak kırıktır
D) Fişek arızalıdır
E) Arpacık düşmüştür

2.Aşağıdakilerden hangisi tabancalarda bulunan emniyet sistemlerinden biri değildir?

A) Horoz emniyeti
B) Tetik emniyeti
 C) Sürgü emniyeti
D) Şarjör emniyeti
E) İkaz pimi emniyeti

3. Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?
 I. Kapak takımını çıkart
II. Şarjörü çıkart
III. Yerine getiren yayı çıkart
IV.Namluyu çıkart
V. Fişek yatağını boşalt

A) I-II-III-IV-V
B) V-IV-III-II-I
C) II-V-I-III-IV
D) V-III-IV-II-I
E) III-II-I-V-IV

4. Tek hareketli (single-action) tabancanın özelliği hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 A) Tabancanın toplu veya şarjörlü olma özelliğidir
B) Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir
C) Tetiğe bir kez basıldığında horozun hem kurulması ve hem de düşmesi özelliğidir
D) Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düşmesi özelliğidir
E) Horozsuz çalışma sistemidir

 5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karşılıklı iki set arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine çap denir
B) Namlu içindeki girintilere yiv denir
C) Kabza, tabancayı elle tutmaya yarayan bölümdür
D) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi ile aldığı mesafeye hatve denir
 E) Yerine getiren yay çerçeveye sabit şekilde bulunur

6. Ateşleme tertibatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Horozun veya iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar
B) Fişek yatağının temizlenmesini sağlar
C) Tetiğin kendiliğinden hareket etmesini engeller
 D) Fişek patladığında alevin dışarı çıkmasını önler
E) Fişek patladığında ortaya çıkan gazın silahtan dışarı atılmasını sağlar

7. Aşağıdaki cümlede boşluklara gelecek uygun kelimeler hangileridir? Namlu içerisinde karşılıklı iki set (çıkıntı) arasındaki mesafenin milimetre olarak ifadesine ………….. , inç olarak ifadesine ……….. denir.

A) Hatve – rayyür
B) Destek – hazne
 C) Kalibre – çap
D) Çap – kalibre
E) Yiv – set

8. Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?

A) Biyolojik silahlar
B) Hafif ateşli silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Ağır ateşli silahlar
E) Ateşsiz silahlar

9. Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi kullanıldığı bölgede toplu hastalık ve ölümlere neden olan silahlara ne ad verilir?

A) Kimyasal silahlar
B) Nükleer silahlar
C) Ateşli silahlar
D) Biyolojik silahlar
E) Göz yaşartıcı silahlar

10. Aşağıdakilerden hangisinde rayyürün tanımı doğru olarak verilmiştir?

 A) Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere denir
B) Yivin set üzerinde bıraktığı izlere denir
C) Yiv ve setin namlu üzerinde bıraktığı izlere denir
D) Setin yiv üzerinde bıraktığı izlere denir
E) Fişek çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı izlere denir

11. Ateşlenen mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan parçaya ne ad verilir?

A) Namlu
 B) Şarjör
C) Kovan
D) Gerdel
E) Sürgü

 12. “Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin tamamına …….. denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Silah
B) Tabanca
C) Atış
D) Tüfek
E) Bıçak

13. Silahlar genel olarak sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz?

 A) Biyolojik silahlar
B) Ateşli silahlar
C) Kimyasal silahlar
D) Uzun namlulu silahlar
E) Ateşsiz silahlar 7

14. Hangisi ateşli silah ile atış pozisyonu değildir?

A) Ayakta çift el
B) Emekleme
C) Ayakta tek el
D) Yatarak atış
E) Çökerek atış

15. İlhan 15 metre mesafeden tabanca ile yaptığı atışta atışlarını hedefin orta noktasında toplamayı başarmıştır. İlhan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Silahı fazla sıkmadan iyi bir şekilde kavramıştır
B) Nefes kontrolünü düzgün yapmış ve atış esnasında nefes kesmeyi yerinde yapmıştır
C) Tam ve doğru bir nişan hattı oluşturmuştur
D) Geri tepmeyi en aza indirmek için sağ omuzunu atış öncesi ileriye doğru hareket ettirmiştir
E) Dikkatini arpacıkta toplamış ve hedefi flu olarak görmüştür

 16. Meskende bulundurma ruhsatlı silahı olanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Silahı her yerde taşıyabilir
B) Meskun mahalde atış yapabilir
C) Silahını yetkili mercilerden izin alarak yetkili tamircilere götürebilir
D) İşyerine götürebilir
E) Aracında taşıyabilir

17. Kama, hançer, saldırma, oluklu bıçak vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?

A) Ateşli silahlar
B) Hafif ateşli silahlar
C) Ateşsiz silahlar
D) El aletleri
E) Hafif silahlar

18. Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk hız doğru tanımlanmıştır?

A) Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
B) Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe
C) Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
D) Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
E) Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe

 19. Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?

 A) Tetiği çok yavaş ve uzun süre bekleyerek çekmek
B) Tetiği ani çekmek
 C) Tetiği düzensiz çekmek
D) Tetiği çekerken istinat boşluğunu almamak
E) Tetiği çekerken arpacığı yukarıda görmek

20. Fişeğin ana parçaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Metal gömlek – çekirdek – alev kanalı – kurşun
B) Kovan – kapsül – barut – çekirdek
C) Çekirdek – metal gömlek – kurşun – barut
D) Kovan – kovan dip tablası – alev kanalı – yanıcı ecza
E) Kapsül kabı – kurşun – metal gömlek – çekirdek

 21. Fişekte, kapsül ile barutun arasında bulunan alev kanalının görevi nedir?

A) Barut gazının dışarı atılmasını sağlar
B) Alevin baruta intikalini sağlar
C) Barut gazının çekirdeğe basınç yaparak ileri fırlatmasını sağlar
D) Barutun etkisini azaltmaya yarar
E) Çekirdeğin hızını artırır

22. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

A) Tetik – tetik manivelası – horoz – iğne
B) Horoz – iğne – tetik – tetik manivelası
C) Tetik manivelası – tetik – horoz – iğne
D) İğne – tetik – tetik manivelası – horoz
E) Tetik – iğne – tetik manivelası – horoz

23. Uygun hava şartlarında ve doğru açı ile yapılan atış sonrasında namlu ucu ile, çekirdeğin engelle karşılaşmadan düştüğü son nokta arasındaki mesafe nasıl ifade edilir?

A) Uzak mesafe
B) Etkili mesafe
C) Azami mesafe
D) Mesafe dışı
E) Tehlikeli mesafe

24. Atış esnasında tetiğin sert çekilmesi hedef kağıdında nasıl neticelenir?

A) Atışlar vurulacak yerin etrafında toplanır
B) Atışlar vurulacak yerin üst tarafında toplanır
C) Atışlar vurulacak yerin alt tarafında toplanır
D) Atışlar vurulacak yerin sağ tarafında toplanır
E) Atışlar vurulacak yerin sol tarafında toplanır

25. Özel güvenlik görevlisi Kaan atış esnasında fişek yatağına fişek süremiyor ise nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Tırnak kırıktır
B) Şarjör veya şarjör yayı arızalıdır
C) İğne kırıktır
D) Tetik veya tetik yayı arızalıdır
E) Çıkarıcı kırıktır

ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM SİLAH BİLGİSİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 92. TEMEL EĞİTİM SİLAH BİLGİSİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 93. TEMEL EĞİTİM SİLAH BİLGİSİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 94. TEMEL EĞİTİM SİLAH BİLGİSİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 95. TEMEL EĞİTİM SİLAH BİLGİSİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

2021 Özel Güvenlik Konu sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN