• 2021 ÖZEL GÜVENLİK TÜM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONU SINAV SORULARI

    BU YAZIMIZDA 2021 YILIN DA YAPILMIŞ BÜTÜN ÖZEL GÜVENLİKÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONU SORULARINA YER VERDİK SINAV YAPILDIKÇA YAZIMIZ GÜNCE...

BU YAZIMIZDA 2021 YILIN DA YAPILMIŞ BÜTÜN ÖZEL GÜVENLİKÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONU SORULARINA YER VERDİK SINAV YAPILDIKÇA YAZIMIZ GÜNCELLENECEKTİR.

ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI  KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.

2021 yılının ilk sınavı ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONU YAZILI SINAV SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır?
I. Haksız üst arama
II. Konut dokunulmazlığı ihlali
III. Zor kullanma sınırının aşılması
IV. Görevi ihmal
A) II, III
B) I, III
C) I, II, III
D) III, IV
E) I, II, III, IV

2. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
şirketi kurucusunda aranan şartlardan birisi değildir?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve üzerinde hapis cezasına mahkûm olmamak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak
E) Güvenlik soruşturması olumlu olmak

3. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 47’nci
maddesi “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” hükmünü amirdir. Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramının iki gününde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaş eklenecektir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8

4. Yakalama ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Kimlik sorma yakalama değildir
B) Yakalama, gözaltına veya muhafaza altına alınma işlemine kadar devam eder
C) Yakalama nedeni ortadan kalkarsa derhal serbest bırakılır
D) Durdurma bir çeşit yakalamadır
E) Özel güvenlik görevlisi yakalama işlemini derhal genel kolluğa bildirir

5. “Hale, hastanede özel güvenlik
görevlisi olarak çalışırken, hastanede doktoru darp edip kaçan şahsı takip
ederek, görev alanı dışında yakalar ve genel kolluğa teslim eder. Darp eden şahıs Hale’den şikâyetçi olur.” Olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Hale’nin yakalama yetkisi olduğundan yakalama yapabilir
B) Görev alanı dışında meydana gelen olayda yakalama yaptığı için suç işlemiştir
C) Darp edilen hastane doktoru olduğu için yakalama görevi vardır
D) Görev alanı dışına hiç bir şekilde çıkmamalıdır
E) Hale özel güvenlik görevlisi olduğundan yakalama yapmamalıdır

6. Özel güvenlik görevlileri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla herkes gibi yargılanırlar
B) Kendilerine karşı görev dışında suç işlenirse kamu görevlisine karşı suç işlenmiş olur
C) Görevi sırasında dokunulmazlık hakları vardır
D) Görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar
E) İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla kamu görevlisi gibi yargılanırlar

7. TCK’ya göre, hukuka aykırı olarak
bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisine hangi yaptırım uygulanır?
A) İdari para cezası
B) Hapis cezası
C) Uyarma
D) Kınama
E) Kamu görevlisinin üstü o kişiye arattırılır

8. Özel güvenlik görevlileriyle ilgili
hangisi yanlıştır?
A) Lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz
B) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur
C) Koruma ve güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılabilir
D) Greve katılamaz
E) 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir

9. Özel güvenlik görevlisi Eylem,
vardiya değişiminde özel güvenlik görevlisi kimlik kartını evde unutan iş arkadaşı Asuman’a kendi kimlik kartını görevde kullanması için vermiştir. Bu durumun tespiti halinde Eylem’e nasıl bir yaptırım uygulanır?
A) Hapis cezası, adli para cezasına çevrilir
B) İdari para cezası uygulanarak, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir
C) Adli para cezası uygulanarak, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir
D) Hapis cezası ile adli para cezası uygulanır
E) Sadece özel güvenlik görevlisi kimlik kartı iptal edilir

10. “Özel güvenlik izni alarak bünyesinde özel güvenlik birimi kuranlar veya özel güvenlik hizmetini şirketlere yaptıranlar, en az …..….. önce başvurmak şartıyla, komisyonun kararı ve valinin onayı ile özel güvenlik uygulamasını sona erdirebilir”
cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 1 ay
B) 15 gün
C) 3 ay
D) 45 gün
E) 5 ay

11. Özel güvenlik görevlileri hakkında
yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması en geç kaç yılda bir yenilenir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

12.
“Üniversite kampüsünde görevli özel güvenlik görevlisi Merve, kampüs içinde
devriye görevini yerine getirirken, bankların yanında bir silah bulur.”
Bu durumda, özel güvenlik görevlisi Merve’nin yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suç işlendiğine dair şüphe olmadığı için silahı kendi dolabında emanete alma yetkisi kapsamında saklamalıdır
B) Silahın iki gün dolapta bekletilmesi, özel güvenlik görevlisinin önleyici görevi gereğidir
C) Üniversiteler özerk olduğu için, silahı üniversitedeki yöneticiye teslim etmelidir
D) Silahı üniversitenin kayıp ve buluntu eşya birimine teslim etmelidir
E) Özel güvenlik görevlisi Merve durumu derhal genel kolluğa bildirmeli ve silahı tutanakla teslim etmelidir

13. “Özel güvenlik hizmetleri
kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye ……. yetkilidir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
B) Özel güvenlik komisyonları
C) İl jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri
D) Sahil güvenlik komutanları ve il emniyet müdürleri
E) Gümrük muhafaza memurlar

14. Anayasamızın 19’uncu maddesi
“Tutuklama” kararı yetkisini kime vermiştir?
A) Savcı
B) Polis
C) Hakim
D) Vali
E) Yetkili amir

15. Özel güvenlik görevlilerinde
aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak
C) 18 yaşını doldurmuş olmak
D) Askerliğini yapmış olmak
E) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak

16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Silahlı olarak görev yapılan yerlerde bulundurulabilecek silahların azami miktarı, il özel güvenlik komisyonu tarafından belirlenir
B) Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkarabilirler
C) Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ile beraber özel güvenlik silah
taşıma/bulundurma belgesini taşır
D) Zorunlu hallerde, görev alanı il özel güvenlik komisyonu kararıyla genişletilebilir
E) Hizmetin sabit bir noktada değil, belirli bir güzergah boyunca devam ettiği hallerde güzergah boyu, görev alanı sayılır.

17. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından biri değildir?
A) Grev hakkı
B) Tazminat hakkı
C) Güvenlik ve koruma hizmetleri dışında çalıştırılmama hakkı
D) Lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılmama hakkı
E) Sendikaya üye olma hakkı

18. 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkileri arasında değildir?
A) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, eşyalarını X-ray cihazından geçirme
B) Suçüstü durumunda suça el koyma
C) Suçüstü ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yakalama
D) Suç işleyen kişiyi yakalayıp ifadesini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etme
E) Yangın, deprem gibi doğal afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme

19. Bursa Otobüs Terminalinde özel
güvenlik görevlisi olarak görev yapan Furkan, terminalin kapı detektöründen geçen şahıs üzerinde ruhsatı ibraz edilemeyen silahı tespit etmiştir. Özel güvenlik görevlisi Furkan’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A) Silahı ve şüpheliyi savcılığa teslim eder
B) Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
C) Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek tutanakla silahı teslim eder
D) Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E) Silahın ruhsatı ibraz edilemediğinden, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister


ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 92. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 93. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 94. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 95. TEMEL EĞİTİM ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

2021 Özel Güvenlik Konu sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN