• 2021 ÖZEL GÜVENLİK TÜM KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONU SINAV SORULARI

    BU YAZIMIZDA 2021 YILIN DA YAPILMIŞ BÜTÜN ÖZEL GÜVENLİK KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONU SORULARINA YER VERDİK SINAV YAPILDIKÇA YAZIMIZ GÜNCELL...

BU YAZIMIZDA 2021 YILIN DA YAPILMIŞ BÜTÜN ÖZEL GÜVENLİK KİŞİ KORUMA VE KORUMANIN İLKELERİ KONU SORULARINA YER VERDİK SINAV YAPILDIKÇA YAZIMIZ GÜNCELLENECEKTİR.

ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ  KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.

2021 yılının ilk sınavı ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ KONU YAZILI SINAV SORULARI

1. Korunan önemli kişinin (VIP) görevyaptığı binaya araçla intikali sağlanmaküzeredir. Özel kalem müdürü Vehbi binagirişinde hazır beklemektedir. Öncüekibin amirliğini Hasan yapmakta, ekiparacını ise Hüseyin sürmektedir. Makamaracının sürücüsü Sedat ve koruma amiri Adem, VIP ile birlikte makamaracındadır. Makam aracı durduğundaönemli kişinin kapısını kim açmalıdır?
A) Makam aracının sürücüsü Sedat
B) Koruma amiri Adem
C) Özel kalem müdürü Vehbi
D) Öncü ekibin amiri Hasan
E) Ekip aracının sürücüsü Hüseyin

2. Aşağıdakilerden hangisi korunanönemli kişinin (VIP) acil durumdakullanabileceği güvenlibölgelerden/yerlerden biri olamaz?

A) Kolluk kuvveti bulunan binalar
B) Hastaneler
C) Bakanlık binaları
D) Parklar
E) Valilik binaları

3. Aşağıdakilerden hangisi öncüistihbaratın görevlerinden değildir?

A) Gidilecek bölgenin keşfini yapmak
B) Yerel kuvvetlerle irtibata geçmek
C) Alternatif güzergâhları tespit etmek
D) Korunan önemli kişinin (VIP) misafirleri için otellerde yer ayırtmak
E) Ziyaret öncesi, ziyaret esnası ve ziyaret sonrası tüm tedbirleri almak

4. Aşağıdakilerden hangisi kişikorumada korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yapılan saldırılardan değildir?

A) Bıçak veya kama ile saldırı
B) Sözlü hakaretle saldırı
C) Bomba ile saldırı
D) Tabanca ile saldırı
E) Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) saldırı

5.
I. Siyasi ve ideolojik nedenler
    II. Dini ve sosyal inançlar
    III. Terör
Yukarıda sayılanlardan hangisi“Suikastların” nedenlerini tam olarakkapsar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II-III
D) I-III
E) I-II-III

6. Aşağıdakilerden hangisi yaya olarak koruma görevi yapılırken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

A) 360 derece koruma sağlanmalıdır
B) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmalıdır
C) Koruma personeli silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
D) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir
E) Kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır

7. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

A) Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir
B) Saldırı ve tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir
C) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır
D) Daima bir tehlike vardır, suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir
E) Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli silahla saldırgan önlenmelidir

8. Kare, Baklava ve “V” düzenleri en azkaç kişilik koruma organizasyonları iledüzenlenir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

9. Kişi koruma görevi yapan Cemil,koruduğu kişi olan Ahmet’e ait bazıticari sırlara görevi gereği sahipolmuştur. İstediği zammı alamayan Cemil,Ahmet’e istediği zammı vermemesi halinde sırlarını rakip şirketlere vereceğini söylemiştir. Bunun üzerine Ahmet, Cemil’in maaşına istediği zammı yapmıştır. Türk Ceza Kanunu’na göre özel güvenlik görevlisi Cemil aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
A) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
B) Cebir
C) Şantaj
D) Eziyet
E) Özel hayatın gizliliğini ihlal


ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 92. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 93. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 94. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 95. TEMEL EĞİTİM KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

2021 Özel Güvenlik Konu sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

105.TEMEL EĞİTİM VE 81.YENİLEME SINAVI

21 Ekim 2023

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN