• 2021 ÖZEL GÜVENLİK TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONU SINAV SORULARI

    BU YAZIMIZDA 2021 YILIN DA YAPILMIŞ BÜTÜN ÖZEL GÜVENLİK GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONU SORULARINA YER VERDİK SINAV YAPILDIKÇA YAZIMIZ GÜNCELLENECEKTİR. ÖZE...

BU YAZIMIZDA 2021 YILIN DA YAPILMIŞ BÜTÜN ÖZEL GÜVENLİK GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONU SORULARINA YER VERDİK SINAV YAPILDIKÇA YAZIMIZ GÜNCELLENECEKTİR.

ÖZEL GÜVENLİK KONULARINDAN OLAN GÜVENLİK TEDBİRLERİ  KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.

2021 yılının ilk sınavı ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONU YAZILI SINAV SORULARI

1. Bir suç işlemek veya buna iştirak ya da yataklık etmek makul şüphesi altında bulunan bir kimsenin yakalanması amacıyla ikametinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yapılan arama niteliği itibariyle aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Adli arama
B) Denetim
C) Kontrol
D) Önleme araması
E) İnceleme

2. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin
dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
A) Görev bölgesini çok iyi tanımalıdır
B) Tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir
C) Görev bölgesinin tamamını kontrol altında tutmalıdır
D) Görev bölgesinde uzun süre cep telefonu ile görüşmelidir
E) Soğukkanlı ve sistemli olmalıdır

3. Özel güvenlik görevlisi, görev
alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
A) Cinsiyeti
B) Konuşma bozuklukları
C) Saç rengi
D) Boyu
E) Psikolojik durumu

4. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde
sorumlulukları bulunan görevlilerden değildir?
A) Cumhuriyet savcısı
B) Basın mensubu
C) Soruşturma ekibi
D) Acil ilk yardım ekibi
E) Olay yeri inceleme ekibi

5. Özel güvenlik görevlisinin, görevleri ile ilgili olarak yakaladıkları kişileri kolluk kuvvetlerine teslim ederken
düzenledikleri tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teslim tesellüm tutanağı
B) Olay tespit tutanağı
C) Yakalama tutanağı
D) Yangın tutanağı
E) Suçüstü tutanağı

6. Bir kişinin tanınmasında ve diğer
kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
A) Kimlik
B) Tanımlama
C) Eşkal
D) Farklılık
E) Fiziki özellik

7. Özel güvenlik görevlisi, görev alanı
içerisinde bir otomobilden şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından hangisini yapmamalıdır?
A) Aracın kaportası göz ile kontrol edilmelidir
B) Aracın içerisinde görünen yerlere göz ile bakılmalıdır
C) Araçla ilgili bilgiler not alınmalıdır
D) Aracın içindeki kişilerin davranışlarına dikkat edilmelidir
E) Aracın bagajı açılarak kontrol edilmelidir

8. Şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, özel güvenlik görevlisi Leyla’nın yapmış olduğu davranışların hangisi doğru değildir?
A) Çevre güvenliğini almak
B) Şüpheli bomba paketini imha etmek
C) Gerektiğinde itfaiye ve ambulans çağırmak
D) Şüpheli bomba paketinin yerini değiştirmemek
E) Uzman ekip gelinceye kadar şüpheli bomba paketinin yanına kimseyi yaklaştırmamak

9. Kontrol noktasındaki özel güvenlik
görevlisi Ayşe Özge rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen şahıslardan hangisini kontrol edemez?
A) Çocuklar
B) Yaşlı kimseler
C) Kurum çalışanları
D) Hasta ve fiziksel engelli şahıslar
E) Diplomatlar

10. Yaya devriyenin avantajları ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkânı vardır.
B) Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi oldukça fazladır.
C) Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez
D) İletişimi engelleyecek her hangi bir durum söz konusu olmadığından, iyi bir bilgilendirme kaynağı olur
E) Olaylara yakın olduğundan anında bilgi alma, müdahale etme, olayları büyümeden önleme şansına sahiptir

11. Aşağıdakilerden hangisinde özel
güvenlik görevlileri kimlik sorma yetkisine sahip değildir?
A) Düğün törenlerinde
B) Spor müsabakalarında
C) Sahne gösterilerinde
D) Terminallerde
E) Fabrikalarda

12. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal
delil çeşitlerindendir?
A) Kıl
B) Lif
C) İlaç
D) Kartuş
E) Kovan

13. Görme, koklama, dokunma, duyma ve
tat alma duyularından hafızamızda oluşan bilgilerin kullanılmak üzere kayıtlara geçirilmesine ne denir?
A) Rapor yazma
B) Tutanak tutma
C) Not alma
D) Otobiyografi
E) Deneme

14. Devriye hizmetinin amaçları ile ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Acil tıbbi müdahale, yangın ve benzeri durumlarda yardım etmek
B) Görev alanında bulunan tesis ve kişilerin can ve mal güvenliğini korumak
C) Meydana gelebilecek suçları engellemek
D) Aranan şahısları yakalamak
E) Görev alanı içindeki işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Cumhuriyet Savcısına bildirmek

15. Özel güvenlik görevlisi Başak, görevli
olduğu AVM’de akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş, kişiye müdahale ederek kontrol altına almış ve kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Başak hangi yetkisini kullanmıştır?
A) Yakalama
B) Gözaltına alma
C) El koyma
D) Zor kullanma
E) Emanete alma                                         

16. Aşağıdakilerden hangisi, tutanak yazarken dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
A) Tutanağın başlık bölümü, kâğıdın üst ortasına yazılır
B) Tutanak mutlaka kalemle ve el yazısı ile yazılmalıdır
C) Suçun veya olayın ne şekilde öğrenildiği belirtilir
D) Tutanak tanzim edilirken olay yerinde bulunan iz ve deliller tespit edilip tutanağa geçirilir
E) İlgililerin adı, soyadı ve unvanı yazılarak imzası alınır

17.Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?
A) Dairesel devriye
B) Geri dönüşlü devriye
C) Rastgele devriye
D) Planlı devriye
E) Yaya devriye

18. Görev bölgesinde devriye gezerken
özel güvenlik görevlisi Tarkan’ın; güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetlikişilerin takibini zorlaştırmak amacıyla,kısa bir süre önce kontrol ettiği arka girişkapısını beklenmedik sürede tekrarkontrol etmesi aşağıdaki devriye yöntemlerinden hangisi ile ifade edilir?
A) Dairesel devriye
B) Olağan devriye
C) Geri dönüşümlü devriye
D) Planlı devriye
E) Rutin devriye                                                          

19. Özel güvenlik görevlilerinin, kimlik sorma yetkilerine dair en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özel güvenlik görevlileri şarta bağlı olmaksızın kimlik sorabilirler ve kimlik tespiti yapabilir
B) Görev yerine bakılmaksızın, özel güvenlik görevlileri görevli oldukları süre içerisinde herkese kimlik sorabilir
C) Özel güvenlik görevlileri, yasalarda sayılan yer ve görevlerle sınırlı olmak üzere kimlik sorabilir
D) Özel güvenlik görevlilerinin hiçbir yerde kimlik sorma yetkileri yoktur
E) Özel güvenlik görevlileri görevli olmasalar da şüpheli gördükleri kişilere kimlik sorabilirler

20. Özel güvenlik görevlileri Talha ve
İsmail, gece devriye görevleri sırasında karşılaştıkları olayları, yaşanan
olumsuzlukları, aldıkları tedbirleri ve benzeri sıkıntıların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri bir düzen içerisinde, resmi yazışma kurallarına uyarak, yetkili amirlerine yazılı bir şekilde arz etmektedirler.Özel güvenlik görevlileri Talha ileİsmail’in yaptığı işlem aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Rapor yazma
B) Dilekçe
C) Görev özeti
D) Tutanak
E) Not alma


ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 92. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 93. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 94. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

ÖZEL GÜVENLİK 95. TEMEL EĞİTİM GÜVENLİK TEDBİRLERİ YAZILI SINAV SORULARI

sınav yapıldıkça sorular eklenerek yazımız güncellenecektir

2019 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

2020 Özel Güvenlik Konu Sınav soruları için tıklayın

2021 Özel Güvenlik Konu sınav soruları için tıklayın

Özel Güvenlik Tüm Konu Ders Özetleri için Tıklayın


ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARINI ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK ENÇOK SORULAN SORULAR VE SINAVA HAZIRLIK DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ÖZEL GÜVENLİK KONU SORULARINI ONLİNE TEST OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sesli Konu Anlatım için tıklayın


sinavinahazirlaniyorum.com olarak özel güvenlik sınavına hazırlanan güvenlik görevlisi adayları; Yayınlamış olduğumuz konu anlatımlara çalışarak ve online testlerden kayda değer bir başarı elde eden ögg adayları muhtemelen sınavda sorulacak sorulara doğru cevap vereceklerdir.
sinavina hazirlaniyorum


SINAVA GİRECEK BÜTÜN ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİM…

YORUMLAR

ÖZEL GÜVENLİK

107.TEMEL EĞİTİM VE 83.YENİLEME SINAVI

24 şubat 2024

SON YAZILAR
POPÜLER YAZILAR
SON YORUMLAR
BİZİ TAKİP EDİN