logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
1.
Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çekimser oy kullanılabilir
Soru Açıklaması
2.
Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?

Doğru Cevap: "A" Yetkili genel kolluğa
Soru Açıklaması
3.
İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
Doğru Cevap: "E" Özel hayatın gizliliği
Soru Açıklaması
4.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2004/5188
Soru Açıklaması
5.
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" 15 gün/Valilik
Soru Açıklaması
6.
Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?
Doğru Cevap: "B" Görev alanında ve süresinde
Soru Açıklaması
7.
Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?
Doğru Cevap: "B" Adli görevler
Soru Açıklaması
8.
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
Doğru Cevap: "A" Hakim
Soru Açıklaması
9.
5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
Soru Açıklaması
10.
Silahsız - silahlı  özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik eğitim kurumlarından en az kaç saat ders almak zorunludur?
Doğru Cevap: "C" 100 -120 saat
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
11.
Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
12.
İllerde Özel Güvenlik Komisyon Başkanı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Vali Yardımcısı
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda girişte görev yaparlar, zaman zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı acil hallerde konuta girme görevi vermektedir. Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?
Doğru Cevap: "C" Gürültü yapılması
Soru Açıklaması
14.
Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
15.
Ankara şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
16.
Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
17.
Yabancı kişilerin Türkiye‟de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
Doğru Cevap: "C" Mütekabiliyet
Soru Açıklaması
18.
Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek kimin görevidir?
Doğru Cevap: "D" Özel Güvenlik Komisyonunun
Soru Açıklaması
19.
İl sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin amiri kimdir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?
Doğru Cevap: "D" Meşru savunma
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
21.
Fatih, çalıştığı özel güvenlik şirketi tarafından bir parkta görevlendirilmiştir. Görev esnasında devriye atarken içi görünen bir poşette yeni alınmış kıyafetler olduğunu fark etmiştir. Terkedilmiş bu poşeti alarak güvenlik kulübesinde bulunan güvenli kasaya koyarak emniyete almıştır. Fatih’in yapmış olduğu bu işleme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Emanete alma
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tasnif edilemez
Soru Açıklaması
23.
Bir olayda düzenlenen tutanakta sırasıyla bulunması gereken bölümler tam olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, tarih ve saat, imza
Soru Açıklaması
24.
ÖGG Osman’ın, AVM giriŞindeki kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye karşı hangi davranışı doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kişinin üstünü ve eşyalarını aramak için ısrar etmez ancak içeriye girişine de izin vermez
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Teslim-tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi fabrikada görevli ÖGG Ayşe ile Pınar‟ın yaya devriye görevini yaparken dikkat etmeleri gereken davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Her zaman aynı güzergâhı kullanmalıdırlar
Soru Açıklaması
27.
Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güvenlik amirine haber verip yerine nöbetçi belirlenip gelinceye kadar ya da güvenlik amirinin vereceği talimata kadar beklemek
Soru Açıklaması
28.
Herhangi bir olayda düzenlenen tutanakta, Ayşe hanım imza atmak istemeseydi ve tutanağı imzalamasaydı güvenlik görevlilerinin yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisi olurdu?
Doğru Cevap: "D" Tutanağa imzadan imtina ettiği yazılır
Soru Açıklaması
29.
Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkması, kolluk açısından aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Olay
Soru Açıklaması
30.
Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hiçbir surette emri yerine getirmez
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
31.
Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Olay yeri
Soru Açıklaması
32.
Birbiri ardınca çalınan iki düdük neye işarettir?
Doğru Cevap: "D" Davet işaretidir
Soru Açıklaması
33.
Tutanağın en az kaç görevli tarafından imzalanması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
34.
Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek ile görevli ve yetkilidir. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Olay yeri inceleme ekibine
Soru Açıklaması
35.
Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Arama
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?
Doğru Cevap: "D" Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Metal kapı detektörleri ve X Ray Cihazları
Soru Açıklaması
38.
Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Not alma
Soru Açıklaması
39.
Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile …………. denir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Biyolojik delil
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görevlendirilmesi gerekli personelden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık personeli
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
41.
El tipi detektörler ile kapı tipi detektörlerin ortak özellikleri hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Metalle karşılaştıklarında sesli veya ışıklı sinyal verirler
Soru Açıklaması
42.
Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihazlara …………….. denir.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Dozimetre
Soru Açıklaması
43.
X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
44.
Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kalibrasyon
Soru Açıklaması
45.
Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılan aksama denir.
Soru Açıklaması
46.
Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Temel yaşam desteği
Soru Açıklaması
47.
Sara krizinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kendi haline bırakılır kafasını çarpmaması için önlem alınır
Soru Açıklaması
48.
Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
Doğru Cevap: "C" Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
Soru Açıklaması
49.
Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
50.
İlkyardım nedir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir.
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
51.
Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?
Doğru Cevap: "E" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yılan sokmalarında yara bölgesi kesilerek kanaması sağlanır
Soru Açıklaması
53.
Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?
Doğru Cevap: "C" 10 saniye
Soru Açıklaması
54.
Hangisi ilkyardımcının görevlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Bilinç Durumu
Soru Açıklaması
56.
Isı, oksijen ve ….…………, belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona yanma denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Yanıcı madde
Soru Açıklaması
57.
Paratoner sistemler aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
Doğru Cevap: "D" Yıldırım düşmesi
Soru Açıklaması
58.
Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 4 Yılda Bir
Soru Açıklaması
59.
Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?
Doğru Cevap: "C" Afet
Soru Açıklaması
60.
Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" B Sınıfı Yangınlar
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Asetilen
Soru Açıklaması
62.
Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yavaş yanma
Soru Açıklaması
63.
Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" CO (karbonmonoksit)
Soru Açıklaması
64.
Alışveriş merkezi girişinde görevli özel güvenlik görevlisi Berna, kendisine Yaklaşan bir kişinin uyuşturucu kullandığından şüphelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şüphesini doğrulayan özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişinin derin bir şekilde öksürmesi
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
Doğru Cevap: "E" Esrar
Soru Açıklaması
66.
İletişim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. İletişimde bu tepki biçimine aşağıdakilerden hangi isim verilir?
Doğru Cevap: "C" Geri bildirim
Soru Açıklaması
67.
Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
68.
Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali`yi kış aylarında sıklıkla dış mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartışma çıkarmaktadır.
Bu durumu anlatan kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mobbing
Soru Açıklaması
69.
İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Davranış
Soru Açıklaması
70.
“Söylemediklerimiz söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü ile vurgulanmak istenen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beden dili
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
71.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kaynak-Mesaj-Kanal-Alıcı-Geribildirim
Soru Açıklaması
72.
Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar Tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "A" Kitle iletişimi
Soru Açıklaması
73.
Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Empatide anlama, sempatide ise hak vermek ön plandadır
Soru Açıklaması
74.
Bir işi yapmak için içimizdeki duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Motivasyon
Soru Açıklaması
75.
Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Stres
Soru Açıklaması
76.
En etkili bir iletişim kanalı olup, insanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler % 10 ses tonu %30,…………. %60 önem taşır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "D" Beden dili
Soru Açıklaması
77.
“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Anlamsız grup
Soru Açıklaması
79.
Aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelen, eylem birliği içinde olan insanların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Grup
Soru Açıklaması
80.
Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir.
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı işlemi yapmak için kullandığı doğru tekniktir?
Doğru Cevap: "C" Çember
Soru Açıklaması
Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen de çember düzenidir...
82.
“Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne denir?
Doğru Cevap: "B" Provokatör
Soru Açıklaması
83.
Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalık türüdür?
Doğru Cevap: "A" Çarşı/Pazar kalabalıkları
Soru Açıklaması
85.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir
Soru Açıklaması
86.
Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kama düzeni
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
Doğru Cevap: "D" Aile
Soru Açıklaması
88.
Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
89.
Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 1 puan ve toplam süre 120 dk
91.
Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Aracın sağ arkasında oturur
Soru Açıklaması
92.
Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kişi Koruma
Soru Açıklaması
93.
Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
Doğru Cevap: "C" Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi koruma aracına binebilir?
Doğru Cevap: "A" Koruma amiri
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
Soru Açıklaması
96.
Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
Soru Açıklaması
97.
Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tamamlayıcı
Soru Açıklaması
98.
Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Önleyici
Soru Açıklaması
99.
Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Görevleri sırasında genel kolluğun tüm yetkilerine sahiptirler
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I) Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir

II) Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, şüpheli ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir

III) Genel Kolluk hem genel alanda hem de Özel Güvenliğin görev alanında yetkilidir
Doğru Cevap: "E" I-II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.