logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 2 puan ve toplam süre 30 dk
1.
Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" Sürgü
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Namlu Emniyeti
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım zamanlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Basit bakım
Soru Açıklaması
Silah bakım türleri basit bakım, kapsamlı bakım, yıllık ve peryodik bakım, değişik iklim şartlarında bakım

Silah bakım zamanları günlük bakım, haftalık bakım, atış öncesi bakım, atış sonrası bakım ve yıllık bakım dır. Yıllık bakım silahın sökülebilir tüm parçalarının sökülerek ve gerekirse temizleme ve gerekli görülen barçalarının değiştirildiği bakımdır. bu bakım bizzat silah uzmanları tarafından yapılması gereken bakımdır.
4.
Silahın hangi parçası mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarar?
Doğru Cevap: "B" Namlu
Soru Açıklaması
5.
Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini, tabancanın hangi parçası sağlar?
Doğru Cevap: "C" İcra yayı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi poligonda uygulanması gereken emniyet tedbirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Atış esnasında silah tutukluk yaptığında atış hattında atıcı tarafından müdahale edilir
Soru Açıklaması
7.
Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Uzun namlulu silahlar
Soru Açıklaması
8.
Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
Doğru Cevap: "D" Şarjörde fişeğin bitmesi
Soru Açıklaması
9.
Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?
Doğru Cevap: "A" Arpacık
Soru Açıklaması
10.
Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?
Doğru Cevap: "E" Kapsüle
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 2 puan ve toplam süre 30 dk
11.
Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar
Soru Açıklaması
12.
Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ......derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisiyazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 45
Soru Açıklaması
13.
İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Fişek ateşlenemez
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamına girmez?
Doğru Cevap: "C" Oluksuz bıçak
Soru Açıklaması
ATEŞSİZ SİLAHLAR: 6136 Sayılı kanunun 4. mad. Ateşsiz silahlar ; kama,hançer,şişli baston,sustalı çakı,kılıç,kasatura,sivri ve oluklu bıçak, boğma teli, muşta dır. Kendi arasında 3’e ayrılır.

  • Delici Silahlar; Şiş, süngü.

  • Kesici Silahlar; Bıçak, kama, hançer, saldırma ,sustalı çakı, şişli baston

  • Ezici Silahlar; Gürz, topuz, çekiç, muşta, boğma teli ve zinciri

15.
Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
Doğru Cevap: "A" Çıkarıcı yıldızı
Soru Açıklaması
16.
Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin aşınması sonucu hangisi meydana gelmez?
Doğru Cevap: "A" Fişeğin hedef üzerindeki delici gücü artar
Soru Açıklaması
17.
Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
Doğru Cevap: "E" Namlu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Eğitim fişeği
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?
Doğru Cevap: "B" İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
Soru Açıklaması
20.
Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İkaz pim emniyeti
Soru Açıklaması
logo
Sınavlardaki soru dağılımına göre hazırlanmış bir deneme sınavıdır, her soru 2 puan ve toplam süre 30 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Çıkarıcı
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?
Doğru Cevap: "D" Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce tetik düşürülür, şarjör çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın ana parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Gez
Soru Açıklaması
24.
Tek hareketli tabancanın özelliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Atıcı tarafından kurulan horozun, tetik çekildiğinde düşmesi ve ateşlemenin gerçekleşmesi özelliğine sahip tabancalar
Soru Açıklaması
25.
Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Gerdel
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.