logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 8 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye  teşkilatının  görevlerinden  değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler
Soru Açıklaması
3.
 LPG ve doğalgaz yangınları hangi yangın sınıflaması içerisinde bulunurlar?
Doğru Cevap: "B" C sınıfı
Soru Açıklaması
4.
Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
Doğru Cevap: "A" Yıldırım düşmesi
Soru Açıklaması
5.
Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Söndürme ekibi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır
Soru Açıklaması
7.
Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" CO (karbonmonoksit)
Soru Açıklaması
8.
Toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın, su ve rüzgârın etkisiyle aşınması ve taşınması olayına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Erozyon
Soru Açıklaması
9.
Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Oksijen
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 8 SORU SORULMAKTADIR.
11.
I. Nüfus Yoğunluğu


II. İmar Durumu


III. Öğrenim Durumu


IV. Bitki Örtüsü


Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı
kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I. – II. ve IV.
Soru Açıklaması
12.
Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?
Doğru Cevap: "B" D sınıfı yangın
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
Soru Açıklaması
14.
Sıvı madde yangınları yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile gösterilir?
Doğru Cevap: "D" B
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
Doğru Cevap: "D" Araç içinden ayrılmamak
Soru Açıklaması
16.
Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz ortamı havalandırırken bir yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz
Soru Açıklaması
17.
Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 4 Yılda Bir
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler.
Soru Açıklaması
19.
Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?
Doğru Cevap: "B" CO (karbonmonoksit)
Soru Açıklaması
20.
Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
Doğru Cevap: "A" Yıldırım düşmesi
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 8 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır.
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Asetilen
Soru Açıklaması
23.
Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Yanan lambalar, elektrikli cihazlar derhal kapatılmalıdır
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Su tehlikesi
Soru Açıklaması
25.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum vb. kimyasallarla suyun teması hidrojen oluşmasına, dolayısıyla patlamalara neden olur
Soru Açıklaması
26.
Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?
Doğru Cevap: "E" Afet
Soru Açıklaması
27.
Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır
Soru Açıklaması
28.
Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" İnsanların yangın alanından panik oluşturmadan tahliyesi
Soru Açıklaması
29.
Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yavaş yanma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.