logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Kamu kurumunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet’e, Genel Müdürlerince “Makamıma gelen herkesin silahını alacaksınız” sözlü talimatı verilmesi üzerine, Mehmet’in görevi ile ilgili aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlilerinin silahları emanete alma yetkisi yoktur
Soru Açıklaması
2.
Büyük bir özel güvenlik şirketinde çalışan özel güvenlik görevlisi Atilla, aynı şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Onur’u “Özlük haklarının iyileştirilmesi” amacıyla greve katılmaya davet eder. Özel güvenlik görevlisi Onur için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?
Doğru Cevap: "E" Bankalarda
Soru Açıklaması
4.
Sitede görevli özel güvenlik görevlisi Rıza, aşağıdaki hangi acil halde ve imdat istenmesi durumunda görev alanındaki bir konuta girme yetkisi bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Gürültü yapılması
Soru Açıklaması
5.
Fuar alanında görevli özel güvenlik görevlisi Mustafa, hırsızlık şüphesiyle yakaladığı, kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutarak hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
6.
Özel Güvenlik Görevlisi olarak bir konut sitesinde çalışan Cemil’in acil bir işi çıkmıştır. Hizmet yerinin boş kalmaması için de ikiz kardeşi Veli’ye kimlik kartını vererek yerine nöbete göndermiş Veli de bu kartı kullanarak nöbete başlamıştır. Ancak yapılan denetimde bu durum ortaya çıkmıştır. Özel Güvenlik Görevlisi Cemil 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre hangi yaptırıma tabi tutulacaktır?
Doğru Cevap: "A" Özel Güvenlik Kimlik Kartı Valilikçe iptal edilecek ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamayacaktır
Soru Açıklaması
7.
Ülke içinde genel emniyet ve asayiş işlerinden birinci derecede kim sorumludur?
Doğru Cevap: "B" İçişleri Bakanı
Soru Açıklaması
8.
Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin, söz veya yazı ile ifade edilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Emir
Soru Açıklaması
9.
Üniversitede öğrenci yurdunda görevli özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile yaralama olayına karışan Eren isimli öğrenciyi yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı emanet altına almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevini yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Adli görev
Soru Açıklaması
10.
Bir alışveriş merkezinde üniformalı koruma köpeği tarafından ısırılan Ayfer Hanımın şikâyet üzerine olay yerine gelen polis memurları, alışveriş merkezinde görevli görev hayvanı idarecisi özel güvenlik görevlisi Tayfun ve koruma köpeğini tespit ederler. 5188 sayılı Kanun kapsamında Polis memurlarınca, bu görevlilerin yasal olarak çalıştıklarını anlayabilmek için bakmaları gereken ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Görev hayvanı ve idarecisinin il özel güvenlik komisyonu kararınca alışveriş merkezinde görev yapmalarına karar verildiğine dair komisyon kararı
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Özel güvenlik hizmetleri uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabildiği gibi hizmet de satın alabilir
Soru Açıklaması
12.
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Önleme araması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik şirketlerinin ateşli silah almaları ve bulundurmalarına izin verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
Doğru Cevap: "E" Tanık ve sanıkları bir arada tutmak
Soru Açıklaması
16.
Görevi esnasında bir suçla karşılaşan Özel Güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "E" Şüphelinin ifadesini almak
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik komisyonu ‘Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir.’ Komisyon görevini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisinde ‘Uluslararası yükümlülükleri’ de göz önünde bulundurur?
Doğru Cevap: "D" Havalimanları
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Güvenlik sistem ve cihazları ile arama yapmak
Soru Açıklaması
19.
I. Bedeni kuvvet

II. Maddi güç

III. Silah kullanılması

Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I-II-III
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Çekimser oy kullanılabilir.
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?
Doğru Cevap: "A" Sadece görev alanında ve görevli olduğu süre içinde kullanır
Soru Açıklaması
22.
2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun karşılaştırıldığında, aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılamaz?
Doğru Cevap: "C" İkametten ayrılmamayı isteme
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının korunması için tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcılığı bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "A" İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Soru Açıklaması
24.
Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
Doğru Cevap: "B" Valilik
Soru Açıklaması
25.
Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
Doğru Cevap: "E" Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak
Soru Açıklaması
26.
Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?
Doğru Cevap: "A" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
27.
Özel güvenlik görevlileri hakkında görev sırasında zor kullanma yetkilerine dair sınırları aşmaları durumunda, Türk Ceza Kanununun 256. Maddesinde belirtilen hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Kasten Yaralama
Soru Açıklaması
28.
5188 Sayılı Kanun kapsamında aşağıdakilerin hangisinde silahlı özel
güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?
Doğru Cevap: "B" Para ve değerli eşya naklinde
Soru Açıklaması
29.
Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Ötenazi hakkı
Soru Açıklaması
30.
Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
31.
Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri ve Özel Eğitim Kurumlarının Bakanlık ve Valiliklerce yapılan denetlemelerinde tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir?
Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
32.
Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çekimser oy kullanılabilir
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır.

I-Haksız üst arama

II-Konut dokunulmazlığı ihlali

III-Zor kullanma sınırının aşılması

IV-Görevi ihmal
Doğru Cevap: "A" I, II, III
Soru Açıklaması
34.
Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?
Doğru Cevap: "A" Yetkili genel kolluğa
Soru Açıklaması
35.
“Özel güvenlik görevlisi Serkan, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır.” Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Serkan tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Olay yerinde bırakılan suç aleti bıçağı bir poşete koyarak muhafaza etmesi
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevi yapan ÖGG Cemil ve Onur’un görevi ile bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "D" AVM ziyaretçilerinden boşalan alışveriş araçlarını toplamak.
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanuna göre ruhsatlı silah taşınamayacak yerler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Umuma Açık Alanlar
Soru Açıklaması
38.
Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır
Soru Açıklaması
39.
İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
Doğru Cevap: "E" Özel hayatın gizliliği
Soru Açıklaması
40.
Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan
geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Yakalama
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
41.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2004/5188
Soru Açıklaması
42.
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla Genel Kolluğa teslim eder
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?
Doğru Cevap: "E" Belediye yetkilisi
Soru Açıklaması
44.
“Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Keyfilik
Soru Açıklaması
45.
Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?
Doğru Cevap: "E" Valilik
Soru Açıklaması
46.
Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Doğru Cevap: "A" İdare Mahkemesine
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Silah kullanma
Soru Açıklaması
48.
Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
Soru Açıklaması
49.
Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Görev saatleri dışında mesaiye kalma yasağı.
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
51.
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" 15 gün/Valilik
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Gözaltına alma
Soru Açıklaması
53.
Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yakalama
Soru Açıklaması
54.
Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?
Doğru Cevap: "B" Görev alanında ve süresinde
Soru Açıklaması
55.
“Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kamu görevlisine
Soru Açıklaması
56.
Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?
Doğru Cevap: "B" Adli görevler
Soru Açıklaması
57.
Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanunen mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Mala zarar verme suçları
Soru Açıklaması
58.
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
Doğru Cevap: "A" Hakim
Soru Açıklaması
59.
5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
Soru Açıklaması
60.
Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Kamu güvenliğini tamamlayıcı
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
61.
Anayasanın 13 üncü maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Kanun
Soru Açıklaması
62.
“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin TL idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.” şeklindeki düzenleme özel güvenlik alanındaki hangi mevzuatta yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
63.
Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik eğitim kurumlarından en az kaç saat ders almak zorunludur?
Doğru Cevap: "C" 100 saat
Soru Açıklaması
64.
“Aynı veya eşit değerde bir iş için, cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” hükmü hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" 4857 sayılı İş Kanunu
Soru Açıklaması
65.
İl Özel Güvenlik Komisyonu, özel güvenlik hizmeti verilecek olan yerle ilgili karar alırken, koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?
Doğru Cevap: "A" Fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına
Soru Açıklaması
66.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında koruma ve güvenlik hizmeti verilecek yer için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?
Doğru Cevap: "A" Özel Güvenlik İzin Belgesi
Soru Açıklaması
67.
Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik izni için Valiliğe yapacakları başvuru neticesinde, İl Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisi hakkında karar vermez?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik hizmetinin süresine
Soru Açıklaması
68.
Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlilerinin alacakları ücretlerin güvence altına alınması
Soru Açıklaması
70.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
71.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen yakalama nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Haklarında adli kontrol kararı bulunan kişileri yakalama
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kanunlardan aldıkları yetkilerini kullanabilmeleri için zorunlu şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik eğitim sertifikasını yanında bulundurmak
Soru Açıklaması
73.
Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz?
Doğru Cevap: "E" Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmaksızın çalışmak
Soru Açıklaması
74.
Otobüs terminalinin kapı detektöründen geçen şahsın üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit eden özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "B" Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
Soru Açıklaması
75.
4857 sayılı İş Kanunu’nda “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” hükmü amirdir. Bu hükme göre kanunun hangi ilkesine yer verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Eşit davranma ilkesi
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi Polis Vazife ve Salahiyet Kanununca polise tanınmış yetkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tutuklama
Soru Açıklaması
77.
Para ve değerli eşya naklinde görevlendirilen silahlı özel güvenlik görevlisi, özel güvenlik kimlik kartı ve taşıdığı silaha ilişkin ruhsat ile birlikte hangi geçerli resmi belgeyi de yanında bulundurmakla zorunlu ve sorumludur?
Doğru Cevap: "A" Görev Belgesi
Soru Açıklaması
78.
“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ……………… yaptırmak zorundadır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Silahsız olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az ön lisans mezunu olmak
Soru Açıklaması
80.
İllerde Özel Güvenlik Komisyon Başkanı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Vali Yardımcısı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.