logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Kalabalık
Soru Açıklaması
2.
Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Organize pasif kalabalık
Soru Açıklaması
3.
Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Bol sıcak su ile maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesinde genel ilkelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Göstericilere güvenme
Soru Açıklaması
5.
Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
6.
Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla, bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ve bunu inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Toplum Psikolojisi
Soru Açıklaması
7.
Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çember düzeni
Soru Açıklaması
8.
Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gaz maskesi
Soru Açıklaması
9.
Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stand açmış bir grup için özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin öncelikli olarak yapılması uygun değildir?
Doğru Cevap: "D" Rektörün bilgisi ve onayı olmaksızın genel kolluk çağrılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Saklambaç oynayan arkadaşlar
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa ve suç işlemeye iten, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ajan provakatör
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?
Doğru Cevap: "D" Aile
Soru Açıklaması
13.
Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "E" İletişime kapalı olma
Soru Açıklaması
14.
Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için aşağıdaki toplu düzenlerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Kama düzeni
Soru Açıklaması
15.
Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Grup
Soru Açıklaması
16.
Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Sosyalleşme
Soru Açıklaması
17.
Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda topluluğun suç içermeyen bazı tavır ve hareketlerini göz ardı etmesi ve mecbur kalmadıkça müdahale etmemesi hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" İnisiyatif kullanma
Soru Açıklaması
18.
“……. gösteri ve eylemlerde savunma, eylemcileri püskürtme ve dağıtma amacıyla kullanılan bir silahtır.”
Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Cop
Soru Açıklaması
19.
Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Kalabalık
Soru Açıklaması
20.
Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Organize pasif kalabalık
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Boyun
Soru Açıklaması
23.
Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Bilet kuyruğunda bekleyenler
Soru Açıklaması
25.
Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki
liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kama düzeni
Soru Açıklaması
26.
Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çember düzeni
Soru Açıklaması
27.
Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Provokasyon
Soru Açıklaması
28.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir
Soru Açıklaması
29.
Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
30.
Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme isteğine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Takım ruhu
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
31.
Aşağıdakilerden hangisi için kama düzeni kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Yol kapaması yapmak için
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kaçış düzeni
Soru Açıklaması
33.
Kalabalığa yakın bir noktada duyulan patlama sesi üzerine şahısların korku, endişe ve kontrolsüz bir şekilde hedef gözetmeksizin kaçışmasıyla başlayan davranış şekli hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Panik
Soru Açıklaması
34.
Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetin eyleme dönüşme safhalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Delil toplama
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan paniği önlemek için uygulanan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bir an önce topluluğu dağıtmak için sert müdahalede bulunmak
Soru Açıklaması
37.
Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kültür
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda rastlanan eylem biçimleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Siber saldırı
Soru Açıklaması
39.
Aşağıda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden hangisi kanun dışı olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "D" Siyasi parti, dernek ve sendikaların bildirim yapmadan kendi kanun ve tüzüklerine göre yapılan
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş yapılabilecek bölgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Baldır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.