logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
1.
AVM de görev yapan ÖGG Murat, bıçakla yaralamalı kavgaya karışan şüpheliyi yakalamıştır. ÖGG Murat’ın yaptığı yakalama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adli yakalama
Soru Açıklaması
2.
Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol noktasında görevli ÖGG Cihan, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmektedir. Bu görevlerden hangisi/hangileri ÖGG Cihan tarafından yapılması uygun değildir?

I.Suç teşkil eden maddelerin girişini engellemek

II.Şüpheli, suçlu ve yetkisiz kişilerin girişlerine mani olmak

III.Yetkisiz ve şüpheli araçların girişini engellemek

IV.Gelen ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak

V.Gelen ziyaretçilere ziyaret noktalarına kadar kılavuzluk yapmak
Doğru Cevap: "E" IV ve V
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşma esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Zaman kazanmak için hızlı ve bağırarak konuşulur
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Metal kapı detektörleri ve X Ray Cihazları
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, kontrol noktasında bulunması gereken özel güvenlik görevlileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Danışman Görevlisi
Soru Açıklaması
8.
Otobüs terminalinde devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Samet ile Ali, devriye esnasında terkedilmiş çanta bulurlar, çantayı sahibine teslim edilmek üzere emanete alırlar, bu durum devriyenin hangi görevleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Koruyucu Görevler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik delil çeşitlerindendir?
Doğru Cevap: "D" Tükürük
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanak değildir?
Doğru Cevap: "B" Yer gösterme tutanağı
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Kontrol noktasında görevli ÖGG Kemal ile Cengiz’in hangi davranışı yetki aşımına girer?
Doğru Cevap: "E" Kişilerin kimlik bilgilerini arşivlemek
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi cop ile en son vuruş yapılabilecek bölgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Baldır
Soru Açıklaması
13.
ÖGG Mehmet ve Fatih devriye görevi esnasında hangi durumda iş yerine girebilir?
Doğru Cevap: "D" Sel olduğunda
Soru Açıklaması
14.
Olay yerine ulaşan ekibin ilk yapması gereken davranışlar ve alması gereken önlemlere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Olay yerine ilgisiz, yetkisiz ve görevli olmayan kişilerin girişine müsaade edilmez
Soru Açıklaması
15.
Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Görgü tanıklarının ifadeleri ile hiçbir zaman çelişmez
Soru Açıklaması
16.
Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Not alma
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik görevlisi Kerem, nokta görevini yerine getirirken, aşağıdaki hareket tarzlarından hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İhtiyaç gidermesi gerektiğinde diğer görevlilere haber vererek yerine gelmelerini sağlamalı, görev yerini boş bırakmamalıdır
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerindendir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerini muhafaza etmek
Soru Açıklaması
19.
Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi arama esnasında en çok kısıtlanan özgürlüktür?
Doğru Cevap: "A" Özel hayatın gizliliği
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Devriye güzergahı
Soru Açıklaması
22.
“Yakalama Tutanağında” aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Yakalamanın şekli
Soru Açıklaması
23.
Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Zorunlu olmalıdır
Soru Açıklaması
24.
Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmalıdır
Soru Açıklaması
25.
Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile …………. denir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Biyolojik delil
Soru Açıklaması
26.
Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz?
Doğru Cevap: "D" Olayla ilgili tutanak tutmaya gerek yoktur
Soru Açıklaması
27.
Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İhbar ciddiye alınmaz
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisinin aranması özel hükme bağlı değildir?
Doğru Cevap: "A" Öğretmenler
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görevlendirilmesi gerekli personelden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sağlık personeli
Soru Açıklaması
30.
Görev alanı içerisinde devriye hizmetini yerine getiren ÖGG Fatih ve Selçuk, görev esnasında bir işyerinde yangın çıkması üzerine işyerine girerler. Bu davranışlarıyla hangi görevi yerine getirmiş olurlar?
Doğru Cevap: "D" Yardım
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
31.
“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.”
Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
Doğru Cevap: "B" Eşkâl
Soru Açıklaması
32.
Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
Doğru Cevap: "B" Trafik kural ihlali
Soru Açıklaması
33.
“Özel güvenlik görevlisi Hakan hastanede gece vardiyasında bina içerisinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme cihazı ile olaya müdahale ederek yangını kontrol altına alır.” Bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir?
Doğru Cevap: "D" Rapor
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Devriye tutanağı
Soru Açıklaması
35.
ÖGG Faik yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?
Doğru Cevap: "C" Suçüstü Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
Soru Açıklaması
36.
Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
37.
Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
Soru Açıklaması
38.
Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri, fail, mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................ denir?
Doğru Cevap: "E" Bulgu
Soru Açıklaması
39.
Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kol ve bacakların etli kısımları
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Bilirkişi ifadesi
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
41.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?
Doğru Cevap: "A" Emanete alma tutanağı
Soru Açıklaması
42.
Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Trafiği tanzim etme
Soru Açıklaması
43.
Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Tespit edilen suç unsuruna el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır.
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?
Doğru Cevap: "D" Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Çevredeki insanlara güç göstermek.
Soru Açıklaması
46.
Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Devriye
Soru Açıklaması
47.
Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Önleme araması
Soru Açıklaması
48.
Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nokta
Soru Açıklaması
49.
Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Arama
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Olağan devriye
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
51.
Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Sunum
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Spor alanlarında ateşli silah taşımak.
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Cep telefonu
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi vermemesi.
Soru Açıklaması
56.
Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?
Doğru Cevap: "C" Zihinsel hazırlık
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?
Doğru Cevap: "B" Yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama.
Soru Açıklaması
58.
Görev alanı içinde bir olaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi Ahmet, olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini yapamaz ?
Doğru Cevap: "C" Suç işleyen şüpheliyi gözaltına alır
Soru Açıklaması
59.
Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Konuşmalar kod üzerinden yapılmalıdır
Soru Açıklaması
60.
Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Olay yeri inceleme ekibine
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
61.
Aşağıdakilerden hangisi alışveriş merkezinde devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinin görevi ile bağdaşır?
Doğru Cevap: "C" Olay durumunda, önce müdahale etmek ve sonra kolluğu aramak
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerine girilmemesinin sebeplerindendir?

I. Delilleri bozmamak

II. Delilleri değiştirmemek

III.Delillerin olay yeri dışına çıkmasını engellemek
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
63.
Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?
Doğru Cevap: "B" Kan
Soru Açıklaması
64.
Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde devriye görevini ifa ederken şüpheli bir pakete rastlaması durumunda aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Havanın yağışlı olması nedeniyle şüpheli paketi kapalı alana alması
Soru Açıklaması
65.
İlk ekip olan özel güvenlik görevlileri Hakan ve Sezgin, görev alanı içerisinde bir olayla karşılaştıklarında aşağıda yer alan davranışlardan hangisini yaptıklarında yetki aşımına girer?
Doğru Cevap: "D" Olay yerindeki delilleri toplayarak genel kolluğa teslim etmek
Soru Açıklaması
66.
Not defteri tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kişisel düşünce ve yorum katılarak taraflı not alınabilir
Soru Açıklaması
67.
Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma, görev alanı içerisinde meydana gelen bir olay ile ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez?
Doğru Cevap: "E" Teşhis tutanağı
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın ilk aşamasıdır?
Doğru Cevap: "B" Bedeni kuvvet kullanma
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sayı bölümü
Soru Açıklaması
70.
Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
71.
Olay yerinde, olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Trafiği aksatmayacak şekilde müsait bir yere çekilmelidir
Soru Açıklaması
72.
Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Not alma
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Jammer cihazı
Soru Açıklaması
75.
Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı sabit yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Nokta
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Metal detektörler
Soru Açıklaması
77.
Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlaması
Soru Açıklaması
78.
Devriye turu öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Sosyolojik Hazırlık
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Radyo
Soru Açıklaması
80.
Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanılarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Eşkal tespiti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.