logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Herhangi bir konuya olaya ilişkin duygu, düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir. İfadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden birisi olan “Duyarsızlığın” tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Kişi kendi işine odaklanarak etrafındaki kişileri ihmal etmesi, tabiri caizse “bana ne” cilik.
Soru Açıklaması
3.
En etkili bir iletişim kanalı olup, insanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler % 10 ses tonu %30,…………. %60 önem taşır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "D" Beden dili
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi stresle başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Duygularınızı kontrol altına almamak
Soru Açıklaması
5.
“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Resmiyet
Soru Açıklaması
7.
“Bireyin sahip olduğuduygulara, düşüncelere, yaklaşımlara aynen sahip olmaya, benimsemeye ……………..denir.’’

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki  ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Sempati
Soru Açıklaması
8.
“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Motivasyon
Soru Açıklaması
9.
Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
Doğru Cevap: "A" Kişi içi iletişim
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Alınganlık
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Probleme problemle yaklaşmak
Soru Açıklaması
12.
“Karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk haline …………………denir.’’

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" Stres
Soru Açıklaması
13.
“Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Empati
Soru Açıklaması
14.
Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz, hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?
Doğru Cevap: "D" Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun
Soru Açıklaması
15.
“………….. kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimdir. İletişim, bilgi/sembol üreterek bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişim sürecini gerçekleştirir.”

Yukarıda boş bırakılan yere hangi iletişim sınıfı gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Kişiler arası iletişim
Soru Açıklaması
16.
Yüz, beden, bedensel temas, mekan kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sözsüz iletişim
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine, değişime zorlamak gerekir
Soru Açıklaması
18.
Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kanal
Soru Açıklaması
19.
Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?
Doğru Cevap: "D" İletişim
Soru Açıklaması
20.
İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup, iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mahrem alan - Kişisel alan - Sosyal alanOrtak alan
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörü
Soru Açıklaması
22.
İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İleti
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Göz teması kurmak, dinlemek
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi “algılamaseçme-düşünme-yorumlama” süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?
Doğru Cevap: "B" Kaynak
Soru Açıklaması
25.
“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
26.
Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür?
Doğru Cevap: "A" Görünüşte dinleme
Soru Açıklaması
27.
“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Motivasyon
Soru Açıklaması
28.
Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
Soru Açıklaması
29.
“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.
Doğru Cevap: "E" Beden dili
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kararlılık
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.
31.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Probleme problemle yaklaşmak
Soru Açıklaması
32.
Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "A" Kitle iletişimi
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kendini diğer insanlardan küçük görmek
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi mesajın genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Mesajın iletilme zamanı önemli değildir
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "A" Düşünceler
Soru Açıklaması
36.
Sen dili karşımızdakini suçlamaya yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır. Bu konuşma tarzı, davranışa, duyguya  kişiliğe yöneliktir. Bu nedenle karşımızdaki insanı savunmaya iter. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Karşımızdaki kişiye yönelik olumlu değerlendirme içerir
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Motivasyon
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi empatiyi tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun düşünce ve duygularını doğru anlamasıdır
Soru Açıklaması
39.
………… duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılmasıdır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" İletişim
Soru Açıklaması
40.
İletişim sürecinde herhangi bir olaya ilişkin duygu ve düşüncelerin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan semboller veya alıcıya iletilmesi istenen konu, iletişimin hangi temel ögesi ile tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Mesaj
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.
41.
Aslında dinlemeyen, dinliyormuş gibi yapan ve zihnen çok uzaklarda olan insanlara hitap edildiğinde uykudan uyanır gibi sıçrarlar. Bu tür dinlemeler genellikle konferans, seminer, kalabalık, ışık ortamı zayıf ve sıcak ortamlarda daha sık görülür.

Yukarıda anlatılan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Görünüşte dinleme
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eleştirilere karşı açık olmamak
Soru Açıklaması
43.
“İletişimde ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önemlidir.” sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Beden dili
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin fonksiyonlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Takdir etme
Soru Açıklaması
45.
Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan kişilerin kullandığı mesafeye kişisel alan mesafesi denir. Buna göre iletişimde kişisel alan mesafe ölçüsü ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 40-80 cm
Soru Açıklaması
46.
İletişimde çok önemli bir öğe olan “ilk izlenim” karşımızdaki kişinin hangi özellikleri hakkında bilgi vermez?
Doğru Cevap: "E" Mesleki başarısı
Soru Açıklaması
47.
Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
Doğru Cevap: "B" Kişi içi iletişim
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?
Doğru Cevap: "C" Kime, nerde, ne söyleyeceğimizi bilmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.