logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 4 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisinin yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I) Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir

II) Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branşı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, şüpheli ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle
görevli ve yetkilidir

III) Genel Kolluk hem genel alanda hem de Özel Güvenliğin görev alanında yetkilidir
Doğru Cevap: "E" I-II ve III
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik-genel kolluk ilişkileri bakımından yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Görev alanına gelen genel kolluğun silahını emanete almak
Soru Açıklaması
4.
Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?
Doğru Cevap: "A" Beşiktaş Kaymakamı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Telefon dinleme
Soru Açıklaması
6.
Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?
Doğru Cevap: "A" Sadece görev alanında ve görevli olduğu süre içinde kullanır
Soru Açıklaması
7.
İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
Doğru Cevap: "B" Kaymakam
Soru Açıklaması
8.
Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
9.
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?
Doğru Cevap: "E" Mülki İdare Amiri
Soru Açıklaması
10.
Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?
Doğru Cevap: "E" Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir
Soru Açıklaması
logo
SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 4 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulur.
Soru Açıklaması
12.
Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Doğru Cevap: "A" Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler
Soru Açıklaması
13.
Genel kolluk-Özel güvenlik ilişkileri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında emniyet ve asayişle ilgili tek yetkilidir
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri ortak yetki alanına girmez?
Doğru Cevap: "E" Telefon dinleme
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlisinin terk edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne tür bir yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Emanete alma
Soru Açıklaması
16.
Polis, kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?
Doğru Cevap: "A" Silah kullanma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.