logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI konusu ile ilgili sınavda 8 soru sorulmaktadır
1.
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Deprem
Soru Açıklaması
2.
Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, ups odaları vb. hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Halokarbonlu söndürücüler
Soru Açıklaması
3.
F harfi ile sembolize edilmiş yangın sınıfı aşağıdakilerden hangidir?
Doğru Cevap: "E" Bitkisel ve hayvansal pişirme yağlarının yangınları
Soru Açıklaması
4.
Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Yeşil
Soru Açıklaması
5.
Portatif yangın söndürme cihazlarının duvara montajları zeminden ne kadar yükseklikte yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 90 cm
Soru Açıklaması
6.
Bir yangının söndürülmesi esnasında oksijenle temasının kesilmesi yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Boğma
Soru Açıklaması
7.
Gaz kaçağından şüphelenilen bir ortamda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "E" Elektrikli cihazlar fişten çekilmelidir
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış sebeplerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yangınlardan korunma önlemlerinin alınması
Soru Açıklaması
9.
Isı, oksijen ve ….…………, belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona yanma denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi
gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Yanıcı madde
Soru Açıklaması
10.
Paratoner sistemler aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
Doğru Cevap: "D" Yıldırım düşmesi
Soru Açıklaması
logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI konusu ile ilgili sınavda 8 soru sorulmaktadır
11.
Yangın, deprem, sel vb. afet ve acil durumlarda acil durum ekipleri kurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Enkaz ekibi
Soru Açıklaması
12.
Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?
Doğru Cevap: "B" Tavanda
Soru Açıklaması
13.
Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?
I. Kondüksiyon (iletim)
II. Konveksiyon (taşınım)
III. Radyasyon (ışınım)
Doğru Cevap: "D" I, II, III
Soru Açıklaması
14.
Yanıcı maddenin yetersiz oksijen nedeniyle, yeteri miktarda ısı, buhar veya gaz üretemediği durumlarda meydana gelen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yavaş yanma
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Otomatik sprinkler sistemi
Soru Açıklaması
16.
Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?
Doğru Cevap: "E" 21
Soru Açıklaması
Yanma olabilmesi için oksijen miktarının % 14-16 oranında bulunması
yanma için yeterli olmaktadır
17.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ……. denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Yanma
Soru Açıklaması
18.
Sıvı madde yangınlarında aşağıdaki söndürücü maddelerden hangisi kesinlikle kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
19.
Yangının oluşum safhaları sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Koku – Duman – Alev
Soru Açıklaması
20.
Kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi, depremler, aşırı yağışlar gibi dış etkenlerin etkisi ile hareket etmesi olayına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Erezyon
Soru Açıklaması
logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI konusu ile ilgili sınavda 8 soru sorulmaktadır
21.
Yangını su gibi söndürücülerle söndürmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?
Doğru Cevap: "D" Soğutma
Soru Açıklaması
22.
Kontrol dışına çıkmış yanma olayına ……….. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Yangın
Soru Açıklaması
23.
Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Orman
Soru Açıklaması
24.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Tatbikat
Soru Açıklaması
25.
LPG ve doğalgaz yangınlarında en etkili söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kuru kimyevi toz
Soru Açıklaması
26.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi yangın nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "E" İhmal, tedbirsizlik, bilgisizlik
Soru Açıklaması
27.
Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Bilgi işlem merkezi
Soru Açıklaması
28.
“Malı, binayı veya araziyi zarar vermek kastıyla ateşe vermek” yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sabotaj
Soru Açıklaması
29.
Yangının oksijen ile ilgisini kesmek yangın söndürme usullerinden hangisi ile tarif edilir?
Doğru Cevap: "A" Boğma
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Oksijensiz yanma
Soru Açıklaması
logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI konusu ile ilgili sınavda 8 soru sorulmaktadır
31.
Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Teknik onarım ekibi
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi doğal afet olarak tanımlanamaz?
Doğru Cevap: "A" Hava kirliliği
Soru Açıklaması
33.
Verimli bir yanma reaksiyonu gerçekleşebilmesi için aşağıda verilen şıklardan hangisine daha çok ihtiyaç vardır?
Doğru Cevap: "B" Yeterli miktarda ortamda oksijen gazının bulunması gerekir
Soru Açıklaması
Yanma olabilmesi için oksijen miktarının % 14-16 oranında bulunması
yanma için yeterli olmaktadır
34.
Evrenimizde bulunan yanıcı maddeler aşağıdaki hangi hallerde karşımıza çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Katı, Sıvı ve Gaz halde
Soru Açıklaması
35.
Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" B Sınıfı Yangınlar
Soru Açıklaması
36.
“Sıvı yanıcı maddeler direkt olarak kendileri yanmaz. Çıkardıkları buharları yanar.”
Yukarıda verilen bilgiye göre sıvı madde yangınlarında aşağıdaki hangi söndürme yöntemi uygulanmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Su ile soğutma yapılmalı ve yanıcı buhar söndürülmeye ve dağıtılmaya çalışılmalıdır
Soru Açıklaması
37.
Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 4 Yılda Bir
Soru Açıklaması
38.
Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz ortamı havalandırırken bir yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz
Soru Açıklaması
39.
Yıldırım tehlikesinden korunmak için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Bina çatısına paratoner sistemi yapılmalıdır
Soru Açıklaması
40.
Carson ve Stoughton adlı iki kimyager tarafından geliştirilen göz yaşartıcı gaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" CS
Soru Açıklaması
logo
YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI konusu ile ilgili sınavda 8 soru sorulmaktadır
41.
Kimyasal reaksiyon alanından ısı alınması ve çekilmesi söndürme etkisi özelliklerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Soğutma
Soru Açıklaması
42.
ABC tozlarının içeriği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mono Amonyum Fosfat (MAP)
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Asetilen
Soru Açıklaması
44.
I. Sakin olun çevredekilere haber verin
II. Önce yangını söndürmeye çalışın sonra itfaiyeye haber verin
III. Acil çıkış yönlendirmelerine uyarak binayı tahliye edin
IV. Camlardan ve balkondan çıkarak yardım isteyin
Yukarıda yangın anında yapılması gereken davranışlar verilmiştir.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru davranış şekilleri bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" I, III
Soru Açıklaması
45.
Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yanan lambalar, elektrikli cihazlar derhal kapatılmalıdır
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Su tehlikesi
Soru Açıklaması
47.
Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?
Doğru Cevap: "C" Afet
Soru Açıklaması
48.
Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum vb. kimyasallarla suyun teması hidrojen oluşmasına, dolayısıyla patlamalara neden olur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
2019 ÖGG YANGIN BİLGİSİ SINAV SORULARI