logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Hakkında icra takibi bulunan kişiler
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı başvurularında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
Doğru Cevap: "E" Adaylardan alınacak senet
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
Soru Açıklaması
4.
“Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.”
Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?
Doğru Cevap: "D" 5188 sayılı Kanun
Soru Açıklaması
5.
Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "D" Üroloji
Soru Açıklaması
6.
Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Davut, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Davut’un aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
Soru Açıklaması
7.
Özel güvenlik görevlileri koruduğu konutlarda girişte görev yaparlar, zaman zaman da çevreyi kontrol ederler. Konutlara girme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak yasa bazı acil hallerde konuta girme görevi vermektedir. Aşağıdaki durumlardan hangisi özel güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?
Doğru Cevap: "C" Gürültü yapılması
Soru Açıklaması
8.
Suç henüz işlenmiş ya da işlenmekte ise hangi hukuki durum söz konusudur?
Doğru Cevap: "D" Suçüstü
Soru Açıklaması
9.
Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin özel güvenlik şirketlerine gördürülmesine karar verme hangi usulle gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik komisyonu kararı – Valinin onayı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Görev yapmış olduğu alış veriş merkezinde silahla öldürme olayı ile karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Olay yerini muhafaza altına alır ve genel kolluğu derhal haberdar eder
Soru Açıklaması
12.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; grev yasağına uymayan, ateşli silahını kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine hangi ceza verilir?
Doğru Cevap: "A" İdari para cezası verilir, çalışma izni iptal edilir, bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimi verecek olan özel eğitim kurumları faaliyet iznini hangi makamdan alırlar?
Doğru Cevap: "C" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
14.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Üzerlerinde resmi kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri kanun gereği resmi kıyafetleri üzerlerinde olduğu sürece yetkilerini kullanabilirler
Soru Açıklaması
15.
Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma kararı vermesi gereken makamdır?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
17.
Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerine verilecek temel eğitim en az kaç saat olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
18.
Ankara şehirlerarası Otobüs Terminalinde gece görev yapan özel güvenlik görevlisi hırsızlık ve dolandırıcılık yaptığından şüphelendiği bir kişiyi terminal içerisinde yakalayıp polise haber vermeden sabaha kadar bekletmiş ve sabahleyin polise teslim etmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlisi aşağıdaki hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişileri sorguya çekmek
Soru Açıklaması
20.
Aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporunun içeriğinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Kardiyoloji
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Ali silahlı olarak özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 120 saat
Soru Açıklaması
22.
Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye‟de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yabancı kişiler Türkiye’de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler
Soru Açıklaması
23.
5188 sayılı Kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" En az lise veya dengi okulu mezunu olmak
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
Doğru Cevap: "D" Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
Soru Açıklaması
26.
5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
27.
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "E" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
28.
Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?
Doğru Cevap: "B" İçişleri Bakanlığından
Soru Açıklaması
29.
Özel güvenlik görevlileri silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde görev yapabilir?
I-Sağlık tesislerinde
II-Kişi koruma
III-Spor müsabakalarında
IV-Para ve değerli eşya nakli
Doğru Cevap: "C" II, IV
Soru Açıklaması
30.
Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
31.
Yabancı kişilerin Türkiye‟de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
Doğru Cevap: "C" Mütekabiliyet
Soru Açıklaması
32.
5188 sayılı Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanan özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İl milli eğitim müdürlüğü
Soru Açıklaması
33.
Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilir?
Doğru Cevap: "C" 15 gün
Soru Açıklaması
34.
Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek kimin görevidir?
Doğru Cevap: "D" Özel Güvenlik Komisyonunun
Soru Açıklaması
35.
İl sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin amiri kimdir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?
Doğru Cevap: "D" Meşru savunma
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi ÖGG‟nin haklarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Mesai saatlerini belirleme hakkı
Soru Açıklaması
38.
5188 sayılı Kanunun 12‟nci maddesinde düzenlenen “özel güvenlik kimlik kartı” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kimlik kartı dört yılda bir değiştirilir
Soru Açıklaması
39.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2004
Soru Açıklaması
40.
Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mülki İdare Amiri
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
41.
Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi Ahmet kanunun tarif ettiği hangi görevini yapmıştır?
Doğru Cevap: "E" Adli görev
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Gözaltına alma
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Doğru Cevap: "E" Sadece hayat bütünlüğüne yönelik saldırılar bu kapsamdadır
Soru Açıklaması
44.
PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?
Doğru Cevap: "A" Konutta
Soru Açıklaması
45.
Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin birlikte görev yaptıkları alanlarda sevk ve idare yetkisini kullanmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "C" Genel kolluk amiri
Soru Açıklaması
46.
Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceğine kim karar verir?
Doğru Cevap: "E" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Konut ve İş Yerine Girme (Doğal afet ve imdat istenmesi hallerinde)
Soru Açıklaması
48.
Saldırının derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zor Kullanma
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır?
Doğru Cevap: "D" Konser güvenliği
Soru Açıklaması
50.
Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisinin esas kaynağı hangi kanundur?
Doğru Cevap: "B" Ceza Muhakemesi Kanunu
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
51.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kişileri sorgulama
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
Doğru Cevap: "D" Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
Soru Açıklaması
53.
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?
Doğru Cevap: "C" Valiliğe–15 gün
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun olarak kullanması ile ilgili aranan ölçütlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Çalıştığı kurumun iş konusuyla ilgili olmalı
Soru Açıklaması
55.
Bir alışveriş merkezinde suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya kime teslim edilir?
Doğru Cevap: "B" Yetkili genel kolluğa
Soru Açıklaması
56.
Özel Güvenlik Görevlisi ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 5188 sayılı Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmek amacıyla silahlı veya silahsız istihdam edilen kişilerdir.
Soru Açıklaması
57.
Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Üniformasız görev yapmaları için hangi makamdan izin / karar alınmalıdır?
Doğru Cevap: "B" İl Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
58.
Bir kamu kurumundan hizmet almak için gelen vatandaşı duyarlı kapıdan geçiren, bu kişilerin üstlerini detektörle arayan ve eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçiren kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik görevlisi
Soru Açıklaması
59.
Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Biyolojik delil
Soru Açıklaması
60.
“Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Suçtur-mahkemede kullanılmaz
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
61.
İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
Doğru Cevap: "E" Özel hayatın gizliliği
Soru Açıklaması
62.
Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
63.
Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığınız veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiğiniz durumda hangi yaptırımla karşılaşırsınız?
Doğru Cevap: "A" ÖGG kimlik kartı iptal edilir
Soru Açıklaması
64.
Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine aşağıdaki hangi işlem yapılır?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar
Soru Açıklaması
65.
Havalimanında görevli özel güvenlik görevlisi genel kolluk gözetim ve denetimi olmadan aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "C" Elle üst ve eşya arama
Soru Açıklaması
66.
Silahlı görev yapan bir özel güvenlik personeli hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?
Doğru Cevap: "C" Evinde bulunduramaz
Soru Açıklaması
67.
Terk edilmiş eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Koruyucu
Soru Açıklaması
68.
Kültür merkezinde çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi, görev alanında el dedektörü ile yaptığı arama esnasında tespit ettiği suç teşkil eden eşyayı emanete alır. Aşağıdakilerden hangisi emanete alma yetkisini kullanabilmesi için gerekli ön şarttır?
Doğru Cevap: "B" Genel kolluğa derhal bildirimde bulunması gerekir
Soru Açıklaması
69.
Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen belediyeye ait özel güvenlik şirketinde çalışmakta olan özel güvenlik yöneticisi ve görevlisinin bağlı oldukları kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri kaç yıl süre ile özel güvenlik alanında görev alamazlar?
Doğru Cevap: "C" Bir yıl
Soru Açıklaması
70.
Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 5188 sayılı Kanunda ön görülen ceza hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İdari para cezası ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamamak
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
71.
“Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine” uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kimlik kartları iptal edilir ve bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar
Soru Açıklaması
72.
Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni kim tarafından verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Vali
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanında bir suçla karşılaştığında yapmaları gereken görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Savcıyı aramak
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinde aranacak sağlık şartları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bel fıtığı
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Kanun kapsamında uyması gereken yasaklardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Sendikaya katılmak
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdaki olaylardan hangisinin varlığı halinde, özel güvenlik görevlileri konutlara girme yetkisine sahip olur?
Doğru Cevap: "A" Doğal afetler ve imdat istenmesi
Soru Açıklaması
77.
Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Görevleri sırasında genel kolluğun tüm yetkilerine sahiptirler
Soru Açıklaması
78.
Özel güvenlik görevlilerinin görevleri sırasında üzerlerinde bulundurabilecekleri silah ve teçhizatlar açısından “göz yaşartıcı gaz” taşımalarına izin vermeye kim yetkilidir?
Doğru Cevap: "C" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
79.
Özel güvenlik görevlilerine soruşturma yapma yetkisini hangi makam verebilir?
Doğru Cevap: "D" Soruşturma yapma yetkisi yoktur
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları iş ve özlük hakları itibari ile bağlı oldukları kanunlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Türk Ticaret Kanun
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
81.
Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Görev alanı, zorunlu hallerde Özel Güvenlik Komisyonu kararıyla genişletilebilir
Soru Açıklaması
82.
Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak bir kişinin üstünü elle araması hangi hakkın ihlalidir?
Doğru Cevap: "A" Kişilik hakkının ihlali
Soru Açıklaması
83.
Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
84.
Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İl Valilikleri
Soru Açıklaması
85.
Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mülki İdare Amiri
Soru Açıklaması
86.
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonu üyesi değildir?
Doğru Cevap: "B" Belediye temsilcisi
Soru Açıklaması
87.
Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde yaralama şüphelisini hangi makama teslim eder?
Doğru Cevap: "D" Yetkili Genel Kolluk Birimine
Soru Açıklaması
88.
“Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Keyfilik
Soru Açıklaması
89.
Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?
Doğru Cevap: "E" Valilik
Soru Açıklaması
90.
Savunma şirketinde silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi hangi hallerde silahını evinde muhafaza edebilir?
Doğru Cevap: "C" Evinde bulunduramaz
Soru Açıklaması
logo
ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
91.
Özel güvenlik görevlilerin de aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "B" Taksirle yaralama suçundan 1 yıl veya daha fazla ceza almamış olmak
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanun’a uygun bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "A" Özel güvenlik görevlileri ruhsatlı silahları ile konserde görev yapabilirler
Soru Açıklaması
93.
Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Doğru Cevap: "A" İdare Mahkemesine
Soru Açıklaması
94.
ÖGG’nin kamuya mahsus açık alanlarda kuvvetli suç şüphesi bulunmadıkça kimlik sorma yetkisini kullanmamalıdır. Kamuya ait açık alanlarda kimlik sorabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangilerinin oluşması gerekir?

İ. ÖGG’nin genel kolluk ile birlikte görev yapıyor olması gerekir
II Kimlik sorma uygulamasının kamu kolluğunca başlatılmış olması gerekir
III Kamu kolluğunun talebi olmalı
İİİ. IV. ÖGG’nin görev yaptığı şirketin sahibinin emri olmalı
V. ÖGG’nin görev alanında olmalı
VI. ÖGG istediği zaman kimlik sorabilir
Doğru Cevap: "C" I-II-III-V
Soru Açıklaması
95.
5188 sayılı Kanun’da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hâle gelen özel güvenlik görevlilerine veya hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına tazminat ne şekilde ödenir?
Doğru Cevap: "E" İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir
Soru Açıklaması
96.
Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren kaç gün içinde valiliğe verilir?
Doğru Cevap: "D" 15
Soru Açıklaması
97.
Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
Doğru Cevap: "C" Mütekabiliyet
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Silah kullanma
Soru Açıklaması
99.
Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Murat, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Murat’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
Soru Açıklaması
100.
5188 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinde “ceza uygulaması” ile ilgili hangi ifade doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılıolarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.