logo
KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
Doğru Cevap: "D" Halkın istek ve talepleri
Soru Açıklaması
2.
Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

VİP ilerleme istikameti Saat 12 yönüdür.


Saldırıyı fark eden koruma görevlisi yüksek sesle bağırarak diğer görevlilere saldırının nereden geldiğini bildirmelidir.
Dikkat saat 3 yönünde bıçaklı saldırgan gibi uyarıda, önemli kişi saat 9 yönüne doğru kaçırılmalıdır.
3.
Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi terörist saldırının safhalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Araç seçimi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer
almaz?
Doğru Cevap: "B" Sinirli ve asabi olmalı
Soru Açıklaması
6.
Araçlı koruma düzeni olarak tanımlanmayan ifade şekli hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gümrük konvoyu düzeni
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın nedenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Bilişsel nedenler
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personeli sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Sağlık Ekibi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada suikastın (eylemin) safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Buluşma
Soru Açıklaması
10.
Yakın koruma hizmetlerinde görev alan öncü istihbarat çalışması yapacak özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur?
Doğru Cevap: "B" Çok iyi pazarlık yapmak, ticareti iyi bilmek
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
Soru Açıklaması
12.
Bir kişi ile yapılan koruma düzenine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Refakat koruması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi “Temel Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?
Doğru Cevap: "E" Tam koruma (%100) yapılmalıdır
Soru Açıklaması
14.
Terörist faaliyetler düşünüldüğünde aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Temel hak ve hürriyetleri elde etmek en önemli amaçtır
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki maddelerden hangisi önemli kişiyi (VIP) korumanın yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Koruma görevine hafta sonları ara verilebilir
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Delillere el koyma
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
18.
Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Aracın sağ arkasında oturur
Soru Açıklaması
19.
Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kişisel Fiziki Güvenlik Tedbirleri
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Ani tehlikelere karşı refleksleri yavaş ve sakin olmalıdır
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Önemli kişinin (VIP) yaya intikali sırasında korunması için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılmaz
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi boğma noktalarından değildir ?
Doğru Cevap: "D" Hız yapmaya müsait yollar
Soru Açıklaması
23.
Yakın koruma organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …………dır. ………………ise, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı ilk savunma hattıdır. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İç halka- Dış halka
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi başlıca koruma şekillerinden (çeşitlerinden) değildir ?
Doğru Cevap: "C" Gizli koruma
Soru Açıklaması
25.
Hangisi korunan (VIP) yönelik ağır saldırı yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yumurta atma
Soru Açıklaması
26.
Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması
amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kişi Koruma
Soru Açıklaması
27.
Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
Doğru Cevap: "C" Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
29.
Yaya olarak koruma ve organizasyonlarda dikkat edilecek hususlar arasında hangisi sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Koruma personeli, silahını görünür halde teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir.
Soru Açıklaması
30.
Kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kişisel fiziki güvenlik tedbirleri
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.
31.
Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır.
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
Soru Açıklaması
33.
VIP’e (Önemli kişi) saldırı ve safhalarında aşağıda sayılanlardan hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Devriye ekibi
Soru Açıklaması
34.
Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi, kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Korunan kişinin (VIP) sağında ve bir adım arkasında yer alır.
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Araç koruma
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Asıl amaç, VIP’i (Önemli kişi) korumak ve kaçırmak değil, önce saldırganı yakalamaktır.
Soru Açıklaması
38.
Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Çekici, kurtarıcı araç
Soru Açıklaması
39.
Koruma Çemberinde “iç halka” da aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Keskin nişancı
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi koruma aracına binebilir?
Doğru Cevap: "A" Koruma amiri
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.
41.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdaki mevzuatlardan hangisi özel güvenlik görevlisine silah kullanma yetkisi vermektedir?
Doğru Cevap: "B" 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Soru Açıklaması
43.
Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
44.
Bir kişiyle yapılan koruma düzeni refakat korumasıdır. Bu düzende koruma, korunan kişinin neresinde durur?
Doğru Cevap: "C" Sağ ya da sol arkasında (silahı kullandığı eline göre)
Soru Açıklaması
45.
Koruma personeli tarafından korunan kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması gereken en mantıklı hareket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Korunan kişiyi çatışma bölgesinden uzaklaştırarak güvenli bir alana götürmek
Soru Açıklaması
46.
Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede
Soru Açıklaması
47.
Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?
Doğru Cevap: "D" Halkın istek ve talepleri
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yakın koruma hizmetlerinde başarı, öncelikle görevlendirilen personelin sayısına bağlıdır
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi uzaktan yapılan saldırılar ve kullanılan silahlarla ilgili doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "B" Saldırının nedeni sadece terör amacına yöneliktir
Soru Açıklaması
50.
Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Makam aracının ön sağ koltuğu
Soru Açıklaması
logo
KİŞİ KORUMA HUKUKU VE KORUMANIN İLKELERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 9 SORU SORULMAKTADIR.
51.
Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" VIP (Önemli kişi) araçtan inmeden araçtan inmeli ve saygısını göstermelidir
Soru Açıklaması
52.
Saldırı esnasında VIP (önemli kişi) kişi ile ilgili yapılacak ilk iş ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Korunan kişi saldırının ters istikametine kaçırılmalıdır
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi gidilecek güzergâhlarda hassas noktalardan sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Hastaneler
Soru Açıklaması
54.
Hakim yerlere yerleştirilmiş keskin nişancılar hangi koruma çemberinde bulunur?
Doğru Cevap: "C" Dış çember
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Milletvekilleri
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Beden sağlığını koruma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.