logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
1.
İnsanlar, yalnızken farklı, grup halindeyken farklı davranırlar. insanların bu şekilde başkalarından etkilenmesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal etki
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bir gruptur?
Doğru Cevap: "C" Tıkanmış olan kanalı açmaya çalışan belediye görevlileri
Soru Açıklaması
Grup: Aynı düşünce ve fikirleri paylaşan, bir amaç birliği içinde olan, eylemlerini bir plan ve program çerçevesinde yürüten, örgütlenmiş aynı zamanda bir lideri olan bireylerin meydana getirmiş olduğu kümeye grup denmektedir.
Grup Özellikleri Birden fazla kişi ile oluşur., Ortak bir amaçları vardır. Önceden planlanmış bir şekilde bir araya gelirler.
3.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Rasyonellik
Soru Açıklaması
4.
Copla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik etkisi yoktur
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma metodlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Akarak yayılma
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Anlamsız grup
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi eylem biçimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Komplekse girme
Soru Açıklaması
8.
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; komisyon kararı aranmaksızın aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izni verebilir?
Doğru Cevap: "D" Vali
Soru Açıklaması
9.
Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
Doğru Cevap: "A" Çatışma
Soru Açıklaması
10.
Buharlaşmayan fakat uzun süre havayı kaplayacak şekilde küçük zerrelere ayrılan, katı veya sıvı halde bulunabilen maddelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Aerosol
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelen, eylem birliği içinde olan insanların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Grup
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Örf ve adetler kanunla düzenlenir, şenlikler için mülki amirden 24 saat önce izin alınır
Soru Açıklaması
13.
Kama düzeni için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Kama düzeni yol kapaması yapmak için
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı işlemi yapmak için kullandığı doğru tekniktir?
Doğru Cevap: "C" Çember
Soru Açıklaması
15.
Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünde kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kanunlara riayet etme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?
Doğru Cevap: "B" Çarşı pazar kalabalığı
Soru Açıklaması
18.
“Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne denir?
Doğru Cevap: "B" Provokatör
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi toplantı gösteri yürüyüşleri kanununun istisnasıdır?
Doğru Cevap: "D" Geleneklere göre yapılan şenlikler
Soru Açıklaması
20.
Gişe önünde bekleyen kalabalık için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Rastgele kalabalık
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Aşağıdakilerden hangisi topluluğu içeriden yöneten kişidir?
Doğru Cevap: "D" Önder
Soru Açıklaması
22.
Copla vuruş tekniklerinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Yavaş vurma
Soru Açıklaması
23.
Toplumsal bir olayda üzerine gaz, sis ya da ses bombası atıldığında ne yapacaklarını bilemeyip rastgele sağa sola hareket eden kalabalıklar hangi tür kalabalıklardır?
Doğru Cevap: "C" Paniğe kapılmış
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilir?
Doğru Cevap: "E" Genel meydanlarda
Soru Açıklaması
25.
Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi bölgelere vuruş yapabilir?
Doğru Cevap: "E" Bacak ve kollarına
Soru Açıklaması
26.
Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çember
Soru Açıklaması
27.
Toplumsal olaylarda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tesir altında kalanlar
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Provakasyon özelliği taşıma
Soru Açıklaması
29.
Panik durumunda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
Doğru Cevap: "A" Rasyonel ve mantıklı davranma
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin uyguladığı copla vuruş
tekniklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yukarıdan kafaya vuruş
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
31.
Toplum hayatını düzenleyen çeşitli sosyal düzen kuralları bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Askeri kuralları
Soru Açıklaması
32.
Şehrin büyük alışveriş merkezinde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisinde genel olarak özel güvenlik görevlisinin de müdahalesini gerektirecek bir panik durumu oluşmaz?
Doğru Cevap: "B" Yürüyen merdivenlerin aniden durması
Soru Açıklaması
33.
“Herhangi bir tehlikenin olmadığı durumlarda cadde ve sokaklarda ilerleme, kortej ve yürüyüşlere eşlik etmek üzere uygulanan düzene ..……… denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kol düzeni
Soru Açıklaması
34.
Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İşitme kaybı
Soru Açıklaması
35.
Bir insanı veya grubu tahrik edip suça teşvik eden kimselere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Provokatör
Soru Açıklaması
36.
Göz yaşartıcı gazların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Kapalı mekanlarda dozajı yüksek göz yaşartıcı mühimmat kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalık türüdür?
Doğru Cevap: "A" Çarşı/Pazar kalabalıkları
Soru Açıklaması
38.
Güvenlik görevlilerinin göstericiler ile görüşürken tavır, davranış veya pozisyonu aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Elleri cebinde ve rahat pozisyonda olmalıdır
Soru Açıklaması
39.
Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak için kullanılan müdahale düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kama düzeni
Soru Açıklaması
40.
Gaz maskesine takılarak kullanılan ve gazlı havanın temizlenmesini sağlayan malzemeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gaz süzgeci
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
41.
Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Provokasyon
Soru Açıklaması
42.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir
Soru Açıklaması
43.
Üniversite haricinde görev yapan bir özel güvenlik görevlisinin, ciddi bir kalabalık veya toplumsal olayla karşılaşması halinde öncelikli olarak yapması gereken nedir?
Doğru Cevap: "B" Kolluk görevlilerini bilgilendirmelidir
Soru Açıklaması
44.
Yangından veya depremden kaçan insanların oluşturduğu kalabalıkla karşılaşan güvenlik görevlilerinin hareket tarzı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Megafonla anons edilerek sakinleştirilmeye çalışılmalıdır
Soru Açıklaması
45.
Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Bilet kuyruğunda bekleyenler
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi liderlerin topluluğu etkileme ve yönlendirme için genel olarak en çok kullandıkları yöntemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Sunum yapma
Soru Açıklaması
48.
Güvenpark’ta meydana gelen yasadışı eylem sonrasında güvenlik görevlisi Fatih ve arkadaşları bir Şüpheliye kelepçe takarken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Diğer görevlilerin kelepçe takan Fatih’in emniyetini sağlamasına gerek yoktur
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi özellikle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşünde önderlik yapan kişilerin genel özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Kalabalıktakilerden daha yaşlı olmaları
Soru Açıklaması
50.
Grupla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Grup hareketleri genellikle üyelerinin bireysel istek, beceri ve tutumlarına göre belirlenir
Soru Açıklaması
logo
KALABALIK YÖNETİMİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
51.
Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kama düzeni
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplumsal olayları başlatma usullerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Önceden Mülki Amirliğe bildirim yapmak
Soru Açıklaması
53.
Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usûl ve yöntemlere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Taktik
Soru Açıklaması
54.
Şehrin herhangi bir yerinde meydana gelen yasal olmayan bir toplumsal olayı başlatan ve sürdüren topluluklar hedeflerine ulaşmak ve daha etkili olabilmek için kendilerini engellemeye çalışan güvenlik kuvvetlerine karşı hangi taktikleri uygulamazlar?
Doğru Cevap: "E" Sorumlu güvenlik amiriyle diyaloga geçme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.