logo
İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
1.
İlk yardım ile ilgili aşağıda verilen şıklardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir
Soru Açıklaması
2.
“Aşırı soğuk nedeni ile soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesi ve dokularda kanın pıhtılaşması ile dokuda hasar oluşur. Donmalar üç şekilde derecelendirilir.” Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece donmadır?
Doğru Cevap: "E" Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur
Soru Açıklaması
3.
Temel yaşam desteği sağlanması gereken yetişkin bir hastada “dış kalp masajı/suni solunum sayısı oranı” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 30/2
Soru Açıklaması
*Yapay solunum ve dış kalp masajı birlikte uygulandığında,…
Hasta/ yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırılır, (30;2)
* Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle en fazla 10 saniye süre ile kontrol edilir:
*Temel yaşam desteğine hasta/yaralının yaşamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam edilir
4.
Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğine ne isim verilir?
Doğru Cevap: "B" Şok
Soru Açıklaması
5.
Yaşam kurtarmak amacıyla solunum ve/veya kalbi durmuş kişiye hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Temel yaşam desteği
Soru Açıklaması
6.
Bebeklerde dış kalp masajı nasıl yapılır?
Doğru Cevap: "E" Göğsün ortasına iki parmakla
Soru Açıklaması
Dış kalp masajı 1 yaşın altındaki bebeklerde göğüs kemiği alt ucuna iki parmakla, göğüs kemiği 1-1,5 cm içe çökecek şekilde dakikada 100 bası olarak yapılır. 1-8 yaşına kadar çocuklarda tek elle 2.5-5 cm çökecek şekilde yapılmalıdır (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar).
7.
Olay yerinde bilinci açık yaralıya ilk yardımcı tarafından hangi davranışı sergilenmemesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" Olaydaki ölü ve yaralı durumunu aktarır
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İlaçla tedavi etmek
Soru Açıklaması
9.
Hangisi uzuv kopmalarında yapılmaz?
Doğru Cevap: "C" Kopan parça direkt buzla temas ettirilir
Soru Açıklaması
10.
Kaza yerinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce taşınmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Solunum zorluğu çekenler
Soru Açıklaması
logo
İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır?
Doğru Cevap: "B" Başı öne eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
Soru Açıklaması
12.
Şokta hangisi görülür?
Doğru Cevap: "E" Hepsi görülür
Soru Açıklaması
13.
Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Yara
Soru Açıklaması
14.
Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Etraftaki meraklı kişilerden yardım istenir.
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlisi Murat, kaza yerinde „Bak-Dinle-Hisset‟ yöntemiyle yaralıyı değerlendirmiştir. Buradaki „Bak‟ ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "C" Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakmak
Soru Açıklaması
16.
Kısa mesafede süratli taşıman teknikleri ile ilgili hangi şık yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sırtta taşıma; bilinci kapalı hastalarda uygulanır
Soru Açıklaması
17.
Sağlıklı yetişkin bir insanda dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?
Doğru Cevap: "B" 60-100
Soru Açıklaması
18.
Rentek manevrası nedir?
Doğru Cevap: "B" Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
Soru Açıklaması
19.
Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Zehra böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Heimlich manevrası yapmalıdır
Soru Açıklaması
20.
Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" En az üç kişiyle hastanın omurga düzlemi korunarak taşınır
Soru Açıklaması
logo
İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Yarada yabancı cisim varsa ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Dokunulmaz, sabitlenerek sağlık kuruluşuna götürülür
Soru Açıklaması
22.
Sara krizinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kendi haline bırakılır kafasını çarpmaması için önlem alınır
Soru Açıklaması
23.
Baş çene pozisyonu verilirken hangi uygulama yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Alt çene göğüsle temas halinde olmalıdır
Soru Açıklaması
24.
Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Bebeklerde ağız ve buruna birlikte üflenir
Soru Açıklaması
25.
Uzun ve sivri aletlerle oluşan, çok derin olabilen yaralar ne çeşit yaralardır?
Doğru Cevap: "C" Delici yaralar
Soru Açıklaması
26.
Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" Solunum: 12-20, Nabız: 60-100
Soru Açıklaması
27.
Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?
Doğru Cevap: "C" Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır
Soru Açıklaması
28.
Kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
29.
Telefonla 112 aranırken yapılması gerekenler ile ilgili hangi şık yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hasta/yaralıların maddi durumları bildirilmelidir
Soru Açıklaması
30.
İlkyardım nedir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir.
Soru Açıklaması
logo
İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
31.
Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır?
Doğru Cevap: "E" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
32.
Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?
Doğru Cevap: "C" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
33.
Kanamayı durdurmak için ilkyardımcının ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanamalı bölgenin üzeri temiz bir bezle kapatılarak yaraya baskı uygulanır.
Soru Açıklaması
34.
Bebek veya çocuk bir hastada kalp – akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken kalp masajı ile soluk sayısı ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 2 soluk – 30 kalp masajı
Soru Açıklaması
35.
Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir.
Soru Açıklaması
36.
Sebebi bilinmeyen sindirim yolu zehirlenmelerinde ilkyardımda yapılması yanlış olan uygulama hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hasta kusturulmaya zorlanarak rahatlatılır.
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İlkyardımcı hasta/yaralıyı soğuk tutar ve hasta/yaralının yarasını görmesine izin verir
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Akciğer
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi Temel Yaşam Desteği ile ilgili yanlış bir tanımlamadır?
Doğru Cevap: "B" Hava yolu açıklığı değerlendirilmeden hızlıca nefes verilir
Soru Açıklaması
40.
Şokta uygulanan ilkyardım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ayağa kaldırılarak yürütülür
Soru Açıklaması
logo
İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
41.
Sıcak su dökülmesi sonucunda oluşan yanık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yanık bölgesine yoğurt sürülür
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kimyasal madde ile temas eden kıyafetler çıkarılmaz
Soru Açıklaması
43.
Bayılan kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır?
Doğru Cevap: "A" Su içirilir
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yılan sokmalarında yara bölgesi kesilerek kanaması sağlanır
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Buruna yabancı cisim kaçmasında, kuvvetli bir nefes verilerek yabancı cisim atılmaya çalışılır, çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir
Soru Açıklaması
46.
Ağaca çarpan bir araçtaki sürücüye yapılan ilkyardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İkinci bir tehlike olmasa da yaralı araçtan hızlıca çıkarılır
Soru Açıklaması
47.
Kaza geçirmiş ve araç içinde olan bir yaralıyı eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden çıkarmak için kullanılan taşıma tekniği hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
48.
İlkyardım nedir?
Doğru Cevap: "D" Olay yerinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir
Soru Açıklaması
49.
Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?
Doğru Cevap: "C" 10 saniye
Soru Açıklaması
Hasta/yaralının solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle en fazla 10 saniye süre ile kontrol edilir:
50.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
Soru Açıklaması
logo
İLK YARDIM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 10 SORU SORULMAKTADIR.
51.
Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
Doğru Cevap: "C" Baş-çene pozisyonu sağlanır
Soru Açıklaması
52.
İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Koruma, Bildirme, Kurtarma
Soru Açıklaması
53.
İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir?
Doğru Cevap: "D" Psikolojik yardım
Soru Açıklaması
54.
Özel güvenlik görevlisi Veli, bir patlama sonrası meydana gelen yangından sonra bir yaralıyı kurtarır. İlk yardım işlemleriyle ilgili hangi şık doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kişi hala yanıyorsa üzerini bir battaniye ile kapatıp yuvarlanmasını sağlar
Soru Açıklaması
55.
Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.