logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Fatih, çalıştığı özel güvenlik şirketi tarafından bir parkta görevlendirilmiştir. Görev esnasında devriye atarken içi görünen bir poşette yeni alınmış kıyafetler olduğunu fark etmiştir. Terkedilmiş bu poşeti alarak güvenlik kulübesinde bulunan güvenli kasaya koyarak emniyete almıştır. Fatih’in yapmış olduğu bu işleme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Emanete alma
Soru Açıklaması
2.
Zor kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Zor kullanma yetkisi kullanıldıysa kesinlikle olay mahkemeye taşınmalıdır
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tasnif edilemez
Soru Açıklaması
tasnif: bölümleme, sınıflama
4.
Eşya tarifi konusunda aşağıdakilerden hangisi belirleyici hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Nesnenin fiyatı
Soru Açıklaması
5.
Zor kullanmanın, meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir?

I. Haksız bir saldırının olması
II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması
III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması
IV. Orantılı karşılık verilmesi
Doğru Cevap: "D" I,II ve IV
Soru Açıklaması
6.
Bir olayda düzenlenen tutanakta sırasıyla bulunması gereken bölümler tam olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Başlık, başlangıç (giriş), metin, sonuç, tarih ve saat, imza
Soru Açıklaması
7.
Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
Soru Açıklaması
8.
Kolluk güçlerinin ayrılmaz bir parçası, birçok direnme ve saldırılarda, izinsiz gösteri yürüyüşü ve protestolarda kullanılan en uygun savunma, püskürtme ve dağıtma silahı olan copun kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Zor kullanma derecelerinde ateşli silah ile aynı orantıda değerlendirilir
Soru Açıklaması
9.
ÖGG Selçuk’un bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevi ifa eden özel güvenlik görevlisinin adli görevlerindendir?

I. Suç anında şüphelinin yakalanması
II. Sara nöbeti geçiren kişiye müdahale edilmesi
III. Olay yerinin muhafaza altına alınması
IV. Devriye bittiği zaman rapor sunulması
V. Şüpheli gördüğü kişiyi gözlemlemesi
Doğru Cevap: "C" I, III
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Aşağıdakilerden hangisi şüphe uyandıran şahıs olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Şahsın aşırı sportif olması
Soru Açıklaması
12.
Özel güvenlik görevlisi Onur, görev bölgesinde suçüstü halinde hırsız yakalamış ve genel kolluğa haber vermiştir. Genel kolluk geldiğinde hırsızı teslim ederken Onur’un tutmuş olduğu tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Teslim-tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yakalama, arama, zor kullanma yetkisine ilişkin doğru ifadedir?
Doğru Cevap: "D" Yakalama, arama, zor kullanma yetkisini sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilir
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tutanakla ilgili olarak yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tutanak en az üç görevli tarafından imzalanmalıdır
Soru Açıklaması
15.
Konserde görevli olan özel güvenlik görevlisi Tarkan, konserde içki içen ve etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunan bir şahsa hangi mevzuata göre nasıl bir işlem yapar?
Doğru Cevap: "D" Kabahatler Kanuna göre men etme ve genel kolluk gelene kadar bekletme işlemi yapar
Soru Açıklaması
16.
Suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan şüpheli ile emanete alınan eşya, kime nasıl teslim edilir?
Doğru Cevap: "B" Yetkili genel kolluğa-tutanakla
Soru Açıklaması
17.
Yerine getirilen görevin önemi ile bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç riski taşıması durumunda hangi nokta kurulur?
Doğru Cevap: "B" Sürekli nokta
Soru Açıklaması
18.
Tren garı gişesinde unutulan telefonun alınarak korunaklı bir yerde tutması için ÖGG Alper ile Şahin‟in hangi tutanağı tutması gerekir?
Doğru Cevap: "E" Emanete alma tutanağı
Soru Açıklaması
19.
Otogarda çocuğunu kaybeden ailenin çocuğunu bularak aileye teslim eden ÖGG Sedat hangi görevini yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Yardım
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilmesi şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Orantısız olmalı
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Görevli olduğu bölgede yağma (gasp) suçunu işleyen şüpheliyi yakalayan ÖGG Osman hangi görevini yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "E" Adli görevi
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi fabrikada görevli ÖGG Ayşe ile Pınar‟ın yaya devriye görevini yaparken dikkat etmeleri gereken davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Her zaman aynı güzergâhı kullanmalıdırlar
Soru Açıklaması
23.
Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Paketin yanında telsiz haberleşme cihazı kullanmak
Soru Açıklaması
24.
Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güvenlik amirine haber verip yerine nöbetçi belirlenip gelinceye kadar ya da güvenlik amirinin vereceği talimata kadar beklemek
Soru Açıklaması
25.
Noktada görevli özel güvenlik görevlilerinin, devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Noktada rapor ve devir teslim defteri doldurularak ve bilgilendirme yapılarak
Soru Açıklaması
26.
Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etmiş ve genel kolluğa haber vermişlerdir. Hangi tutanağı tanzim etmeleri gerekir?
Doğru Cevap: "A" Olay tespit tutanağı
Soru Açıklaması
27.
Hangisi devriyenin yardım görevlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Yer ve yol soranlara bilgi vermek
Soru Açıklaması
28.
Müze ve tören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Korunan eserlerin zarar görmemesi için ziyaretçilerin faaliyetlerini takip etmek
Soru Açıklaması
29.
Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?
Doğru Cevap: "B" Uyuşturucu kullanıldığından şüphe edilen konut
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
Doğru Cevap: "A" Tanık ve şüpheli şahısları bir arada tutmak
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
31.
I-Tutanak düzenlenir.
II-Olay yeri çepeçevre koruma altına alınır. İlk yardım yapılır ve tıbbi
yardım talep edilir.
III-Sıralı amirlere ve kolluk kuvvetlerine haber verilir ve personel
takviyesi istenir.
IV-Şüpheli şahıs yakalanıp silahla birlikte muhafaza altına alınır.


Özel güvenlik görevlilerinin sorumlu oldukları alan içerisinde meydana gelen bir silahla yaralama olayında suçüstü hali mevcut ise yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" IV- II -III-I
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin görev teçhizatı değildir?
Doğru Cevap: "A" Şapka
Soru Açıklaması
33.
Bir alışveriş merkezinde suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan kişi veya emanete alınan eşya kime teslim edilir?
Doğru Cevap: "B" Yetkili genel kolluğa
Soru Açıklaması
34.
Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
Doğru Cevap: "A" Emanete alınan eşya ve yakalanan şüpheli tutanakla yetkili genel kolluğa teslim edilir
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Şüpheli kişileri zaman ve mekân gözetmeden takip etmek
Soru Açıklaması
36.
Özel güvenlik görevlisi Yakup, çalıştığı devlet hastanesinde hasta yakınının doktoru yaralaması neticesinde olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirmiş ve genel kolluğa teslim etmiştir. Burada Yakup özel güvenliğin hangi görevini yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Adli görevleri
Soru Açıklaması
37.
Adli makamlarca, konusunda uzman personelin, teknik görüşlerine başvurduğu raporlara ………….. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Bilirkişi raporları
Soru Açıklaması
38.
Devriye görevi yapan özel güvenlik görevlilerinde aşağıdakilerden hangi teçhizat bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" El dedektörü
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Kaybolan, yer ve yol soranlara yardım etmek, devriyenin koruyucu görevlerindendir
Soru Açıklaması
40.
Zor kullanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Direnç ve saldırı niteliği gözetilmeksizin saldırı önlenmeli
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
41.
Mevzuatımızdaki hükümler dikkate alındığında; özel güvenlik görevlileri yakalanan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisine kelepçe takmamalıdırlar?
Doğru Cevap: "E" Yakalanan şahıs çocuksa
Soru Açıklaması
42.
ÖGG İlhan devriye görevini yerine getirirken farklı konularla ilgili görevleri de yerine getirmektedir. Bu görevlerle ilgili hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "E" Genel güvenlik ve asayiş görevi
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi maddi deliller içerisinde sayılmaz?
Doğru Cevap: "A" Tanıklar
Soru Açıklaması
44.
Herhangi bir olayda düzenlenen tutanakta, Ayşe hanım imza atmak istemeseydi ve tutanağı imzalamasaydı güvenlik görevlilerinin yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisi olurdu?
Doğru Cevap: "D" Tutanağa imzadan imtina ettiği yazılır
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Kombine devriye görevleri
Soru Açıklaması
46.
Şüpheli paketin bulunduğu alanda aşağıda bulunan şıklardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Şüpheli pakete göz ucuyla bakılır, tehlike arz etmiyorsa halkın bulunduğu ortamdan uzaklaştırılır
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi, tutanağın bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Görevlilerin yorumu
Soru Açıklaması
48.
Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkması, kolluk açısından aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Olay
Soru Açıklaması
49.
Emanete alınan eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim edilen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teslim tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
50.
Terk edilmiş eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Koruyucu
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
51.
Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hiçbir surette emri yerine getirmez
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Şüpheli
Soru Açıklaması
53.
Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Olay yeri
Soru Açıklaması
54.
Birbiri ardınca çalınan iki düdük neye işarettir?
Doğru Cevap: "D" Davet işaretidir
Soru Açıklaması
55.
Araç kontrol noktasında görevli ÖGG Engin ile Ali’nin hangi davranışı yetki aşımına girer?
Doğru Cevap: "B" Aracın bagajını açarak arama yapmak
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin tanzim edebileceği bir tutanaktır?
Doğru Cevap: "A" Buluntu eşya tutanağı
Soru Açıklaması
57.
Koruma kademesinin en son ve en hassas aşaması hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kritik alan girişi
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Olay yerinde bir şey yenilip içilmesi
Soru Açıklaması
59.
Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İhbar ciddiye alınmaz
Soru Açıklaması
60.
Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
61.
Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
62.
Tutanağın en az kaç görevli tarafından imzalanması gerekir?
Doğru Cevap: "E" 2
Soru Açıklaması
63.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?
Doğru Cevap: "A" Emanete alma tutanağı
Soru Açıklaması
64.
Yakalama tutanağında mutlaka bulunması gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Yakalananın eşgal bilgileri
Soru Açıklaması
65.
Özel güvenlik görevlileri, görev alanında bir suçla karşılaştığında suça el koymak, suçun devamını önlemek ile görevli ve yetkilidir. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Olay yeri inceleme ekibine
Soru Açıklaması
66.
Görevli olduğu yerde özel güvenlik görevlilerine yapılan şüpheli paket veya poşet ihbarı ile ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sık sık yapıldığı için ihbar ciddiye alınmaz
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi ile genel kolluk arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik görevlileri kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerini yerine getiren, genel kolluğa karşı sorumlukları kanunun öngördüğü şekilde düzenlenmiş kişilerdir
Soru Açıklaması
68.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Spor müsabakalarına girenlerin üst araması mülki amirin yazılı emrine istinaden genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır
Soru Açıklaması
69.
Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "E" Tespit edilen suç unsurunun zilyedi şahıs gözaltına alınmalıdır
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
71.
Can ve mal güvenliğini sağlamak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek ve vatandaşlara yardımcı olmak üzere görev yapan özel güvenlik görevlilerinin dolaşarak görev yaptığı, sınırları belirli alana ne denir?
Doğru Cevap: "B" Devriye bölgesi
Soru Açıklaması
72.
Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık
aşamalarından hangisine girer?
Doğru Cevap: "C" Zihinsel hazırlık
Soru Açıklaması
73.
Devriye görevlileri en az kaç görevliden oluşmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
74.
Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?
Doğru Cevap: "B" Adli görevler
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görev ve yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Spor alanlarında ateşli silah taşımak
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Kaçan şüpheli aracı genel kolluğa bildirmemesi
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Gözaltına alma
Soru Açıklaması
78.
Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yakalama
Soru Açıklaması
79.
Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?
Doğru Cevap: "B" Görev alanında ve süresinde
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?
Doğru Cevap: "D" Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
81.
Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Arama
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerden hangisi, zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Zor kullanma sırasında sopa kullanılabilir
Soru Açıklaması
83.
Görev yaptığı yerde meydana gelen suçun iz ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisinin yaptığı görev hangi kapsamdadır?
Doğru Cevap: "D" Adli görev
Soru Açıklaması
84.
Görev yerinde, işlenen bir suçun failini yakalayan ve delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevi ifa etmiştir?
Doğru Cevap: "E" Adli görev
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Arşivlenemez
Soru Açıklaması
86.
Belirli güzergâhlara bağlı kalınarak yürütülen devriye yöntemine ne denilir?
Doğru Cevap: "A" Planlı devriye
Soru Açıklaması
87.
Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
88.
5188 sayılı Kanun’un 7. Maddesi (e) bendi özel güvenlik görevlilerine; yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme yetkisi vermektedir. Bu yetkiyle özel güvenlik görevlilerine hangi görev verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Yardım
Soru Açıklaması
89.
Kontrol noktasına gelen kişileri güvenlik cihazlarından geçmesini sağlayan ve girişte uyulması gereken kuralları bildiren personele ne denir?
Doğru Cevap: "A" Yönlendirme personeli
Soru Açıklaması
90.
Aşağıdaki yerlerin hangisinde özel güvenlik görevlilerinin kimlik sorma yetkisi yoktur?
Doğru Cevap: "E" Park
Soru Açıklaması
logo
GÜVENLİK TEDBİRLERİ KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 20 SORU SORULMAKTADIR.
91.
Müzeye gezmeye gelen ve üzerinde taşıma ruhsatlı silahı olan kişi kontrol noktasından silahı ile birlikte geçmek istemektedir. Kontrol noktasında görevli ÖGG Samet’in davranışı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi silahı ile birlikte içeri alır
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerdendir?
Doğru Cevap: "D" Kıl
Soru Açıklaması
93.
Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Trafiği tanzim etme
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde insanın değişmeyen özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Öfke durumu
Soru Açıklaması
95.
Kontrol noktasında görevli ÖGG Serpil ile Demet’in kullanamayacağı yetki hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gözaltına alma
Soru Açıklaması
96.
Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanarak kaldırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" El koyma
Soru Açıklaması
97.
Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Önleme araması
Soru Açıklaması
98.
Olay devam ederken eylemi gerçekleştiren şahıs/şahısların yakalanmasında düzenlenen tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Suçüstü tutanağı
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?
Doğru Cevap: "E" Hâkim kararı ile ofiste yapılan arama
Soru Açıklaması
100.
Hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Soyut nesnelerden oluşmalı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.