logo
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 4 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Aşağıdakilerden hangileri hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlilerinin kullanabileceği yetkilerdendir?
I. Zor kullanma
II. İfade alma
III. Yakalama
IV. Olay yeri inceleme
V. Gözaltına alma
Doğru Cevap: "A" I – III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi polisin önleme araması yapabileceği yerlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Konutlarda
Soru Açıklaması
3.
Adli Kolluk Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi adli kolluk değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel Güvenlik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Pasaport vermek
Soru Açıklaması
5.
Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu yerlerde bir suç işlenmesi halinde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İşlenen suçla ilgili soruşturma yapmak
Soru Açıklaması
6.
Genel kolluk suç şüphesi altında bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl müdahale edebilir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlisine normal vatandaş gibi müdahale edebilir
Soru Açıklaması
7.
Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerede kullanabilirler?
Doğru Cevap: "C" Görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilen yetkilerdendir?
Doğru Cevap: "C" Olay yerini muhafaza altına alma
Soru Açıklaması
9.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlisinin, genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında, suçüstü hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Şüphelileri yakalamak ve ifadelerini almak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla ilişkiler çerçevesinde yanlış olan hareket tarzıdır?
Doğru Cevap: "B" Genel kollukla görev yapılan yerlerde sadece özel güvenlik yöneticisinden emir almak
Soru Açıklaması
logo
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 4 SORU SORULMAKTADIR.
11.
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Suçluları cezalandırmak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri genel kolluğa bildirmeksizin, aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayı emanete alır
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi görevleri esnasında özel güvenlik görevlisi ve genel kolluğun kullanabileceği yetkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Soruşturma yapma
Soru Açıklaması
14.
Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir.
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tamamlayıcı
Soru Açıklaması
15.
Özel kolluk, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Önleyici
Soru Açıklaması
16.
Mevzuatımıza göre aşağıdakilerden hangisi “genel kolluk” tanımı içinde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Sahil güvenlik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki olaylardan hangisinin varlığı halinde, özel güvenlik görevlileri konutlara girme yetkisine sahip olur?
Doğru Cevap: "A" Doğal afetler ve imdat istenmesi
Soru Açıklaması
18.
Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Görevleri sırasında genel kolluğun tüm yetkilerine sahiptirler
Soru Açıklaması
19.
Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Görev alanı, zorunlu hallerde Özel Güvenlik Komisyonu kararıyla genişletilebilir
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik görevlisi genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
Doğru Cevap: "D" Genel kolluk gelene kadar şüpheli ve tanıkların ifadesini alır ve olayın soruşturmasını yapar
Soru Açıklaması
logo
GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 4 SORU SORULMAKTADIR.
21.
AVM’de görev yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet, gerçekleşen hırsızlık olayının failini yakaladığında yapması gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Muhafaza altına alıp Genel Kolluğa haber vermek
Soru Açıklaması
22.
Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?
Doğru Cevap: "E" Mülki İdare Amiri
Soru Açıklaması
23.
Özel güvenlik görevlileri hangi durumlarda 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen yetkilerini kullanamazlar?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik kimlik kartının yakasında takılı olmadığında
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.