logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.
1.
Etkili iletişim becerisine sahip olmak bir özel güvenlik görevlisine aşağıdaki hangi psikolojik faydayı kazandırır?
Doğru Cevap: "E" Stres yönetimi becerisi kazandırır
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda iletişimin amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Sorun çıkaranlara yaptırım uygulamak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ast-üst ilişkileri iletişim esasları dâhilinde yürütülürse başarısız olunur
Soru Açıklaması
4.
İletişim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. İletişimde bu tepki biçimine aşağıdakilerden hangi isim verilir?
Doğru Cevap: "C" Geri bildirim
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi dinleme türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kişisel dinleme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel işlevleri arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Kaygı ve çatışma oluşturma
Soru Açıklaması
7.
Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Dilekçe
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
10.
Vardiya amiri Mehmet, özel güvenlik görevlisi Ali`yi kış aylarında sıklıkla dış mekan nöbetine göndermekte ve fazla mesai puantajını eksik girmektedir. Ali bunlara itiraz ettiğinde ise hiçbir çözüm önerisine sıcak bakmayarak sürekli tartışma çıkarmaktadır.
Bu durumu anlatan kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mobbing
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.
11.
İnsan ve hayvanların gözlenebilir ve ölçülebilir hareketlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Davranış
Soru Açıklaması
12.
Kişiler arası iletişimde karşı tarafa sürekli eleştirel ve genelleyici olan, çözüm odaklı olmaktan uzak mesajlar gönderen bir kişinin, kendini ifade etme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sen dili kullanmak
Soru Açıklaması
13.
Bir özel güvenlik görevlisi sözlü iletişime geçmeden önce nelere dikkat etmelidir?
Doğru Cevap: "A" Kişinin beden dilini gözden geçirmelidir
Soru Açıklaması
14.
Telefonla iletişimde kendisini özel güvenlik görevlisine tanıtarak istekte bulunan kişiye iletişim biliminde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kaynak
Soru Açıklaması
15.
İletişimin önündeki en büyük engellerden birisi de gürültüdür. Gürültünün somut ve soyut olarak farklı türleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi gürültü türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Şiddetli gürültü
Soru Açıklaması
16.
I-Çift anlamlı olabilir
II-Kesin bir anlamı olmayabilir
III-Sözcüklerden daha az etkilidir
IV-Konuşma ve yazı diline göre daha evrenseldir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sözsüz iletişimin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Yalnız III
Soru Açıklaması
17.
“Söylemediklerimiz söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü ile vurgulanmak istenen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beden dili
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişime etki eden unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal Medya
Soru Açıklaması
19.
Bir özel güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iletişim mesafesi aşağıdaki ölçülerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 50 cm den fazla yaklaşmamalıdır
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?
Doğru Cevap: "C" Amaç
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.
21.
Hızlı konuşmanın iletişim süreçlerindeki en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Anlaşılırlığın zorlaşması
Soru Açıklaması
22.
Empati neden gereklidir?
Doğru Cevap: "A" Karşımızdaki kişinin hislerini anlamak için
Soru Açıklaması
23.
Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?
Doğru Cevap: "E" Mesajın doğru algılanmasını engeller
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?
Doğru Cevap: "C" Yürüyüş yapmak
Soru Açıklaması
25.
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Davranış
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi “katılımlı dinlemenin” unsurlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Konuşmacının mesajındaki ana düşünceyi yine ona yansıtmak
Soru Açıklaması
27.
İletişim sırasında mesajı gönderen kişinin hangi özellikleri mesajı doğrudan etkilemez?
Doğru Cevap: "A" Amacı
Soru Açıklaması
28.
İletişim sırasında özel güvenlik personelinin mesajı tam ve eksiksiz anlamasını aşağıdaki unsurlardan hangisi etkilemez?
Doğru Cevap: "E" Fiziksel görünüşü
Soru Açıklaması
29.
İletişimin etkisini artıran unsurlardan en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mesajın ikna gücü
Soru Açıklaması
30.
Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Bilgisayar kullanımı
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.
31.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişimin temel öğeleri eksiksiz olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Kaynak-Mesaj-Kanal-Alıcı-Geribildirim
Soru Açıklaması
32.
Özel güvenlik hizmetlerinin sunumunda motivasyon teorilerinden yararlanılması neden gereklidir?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi işinde başarılı olmaya sevk eden koşulları gösterdikleri için
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi fazla ve uzun süreli stresin olumsuz etkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" İş performansını düşürmesi
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında başarılı iletişim kurulmasının şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Gerekli hallerde insanların fikirlerini almak
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sorun çözme yeteneği
Soru Açıklaması
36.
İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile iletişime geçen kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir
Doğru Cevap: "D" Kaynak
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kararlılık
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
Doğru Cevap: "D" Telefon
Soru Açıklaması
39.
Enformasyon nedir?
Doğru Cevap: "A" Tek yönlü bilgi iletimi
Soru Açıklaması
40.
Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Geri bildirim
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.
41.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçları arasında bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Gelişmek
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Ders veren öğretmenin ses tonu
Soru Açıklaması
44.
Bir özel güvenlik personelinin kendisine anlatılan şikayeti dinlerken yapmaması gereken hareketler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşleri aksatmamak için dinlerken çalışmaya devam etmek
Soru Açıklaması
45.
Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörü
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Göz teması kurmak, dinlemek
Soru Açıklaması
47.
Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Bilgisayar kullanımı
Soru Açıklaması
48.
“Alıcıya iletilmesi istenen konudur. Herhangi bir konuya, olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak, sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşması sağlanan sembollerdir’’ ifadesiyle iletişimin hangi temel öğesi tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması
49.
Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar Tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "A" Kitle iletişimi
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kararlılık
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.
51.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimde alıcının taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Alıcı iletişime istekli olmayıp, iletişime kapalı olabilir
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi dinlemenin yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çatışmaları önlememek
Soru Açıklaması
53.
“İnsanlar kıyafetleri ile karşılanır, düşünceleri ile uğurlanır” atasözünde iletişim açısından aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Giyim, kuşamına
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi “ HAYIR” diyebilmenin önündeki engellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Görevinin sınırlarını belirleme korkusu
Soru Açıklaması
55.
Bir insanın kendisini, karşısındakinin yerine koyarak olayları onun gözüyle bakıp, onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ve ona göre davranış sergilemesine iletişimde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Empati
Soru Açıklaması
56.
Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Empatide anlama, sempatide ise hak vermek ön plandadır
Soru Açıklaması
57.
Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Bazı durumlarda kendimizi iyi hissetmemizi sağlar
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemi değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendi çözüm yöntemini öne çıkartmak
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kendini diğer insanlardan küçük görmek
Soru Açıklaması
60.
Bir işi yapmak için içimizdeki duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Motivasyon
Soru Açıklaması
logo
ETKİLİ İLETİŞİM KONUSU İLE İLGİLİ SINAVLARDAKİ SORU DAĞILIMINA GÖRE ENAZ 12 SORU SORULMAKTADIR.
61.
Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve zorlamalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik, huzursuzluk hali aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Stres
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" İletişimin amacını bilmek
Soru Açıklaması
63.
İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?
Doğru Cevap: "E" Önyargı
Soru Açıklaması
64.
İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "B" Suçlayıcılık içerdiği için
Soru Açıklaması
65.
İletişim esnasında alıcının bir mesajı anlamaya çalışarak dinlemesine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Aktif dinleme
Soru Açıklaması
66.
Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Empati, iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır
Soru Açıklaması
67.
“Seçici dinleme” nedir?
Doğru Cevap: "E" Sadece ilgi duyulan hususlara odaklanarak yapılan dinleme türüdür
Soru Açıklaması
68.
“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.
Doğru Cevap: "E" Beden dili
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.