logo
2. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik  görevlisinin 5188 Sayılı Kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi araması özel hükme bağlı kişilerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Avukatlar
Soru Açıklaması
3.
Zapta (adli el koymaya) kara verme yetkisi kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Hakim
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi CMUK’un 127. maddesine göre adli yakalamanın ön koşullarındandır
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanına girmekten vazgeçen ve önleme aramasına maruz kalmak istemeyen kişiye karşı yaptığı uygulamadır?
Doğru Cevap: "A" Önleme aramasıdır
Soru Açıklaması
6.
Yabancı bir özel güvenlik şirketinin ülkemizde güvenlik hizmeti verebilmesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Mütekabiliyetin mevcudiyeti Dışişleri Bakanlığından sorulur
Soru Açıklaması
7.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına ödenecek tazminatı belirleyen Nakdi tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun numarası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 2330
Soru Açıklaması
8.
Özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi teorik ve pratik olmak üzere kaç saattir?
Doğru Cevap: "B" 120
Soru Açıklaması
9.
Vali tarafından komisyon kararı aranmaksızın aşağıdaki hangi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni verilmez?
Doğru Cevap: "E" Kişi koruma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik yenileme eğitimini başarı ile tamamlamış olmak
Soru Açıklaması
logo
2. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonuna temsilci olarak katılamaz?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet savcılığı
Soru Açıklaması
12.
Özel güvenlik görevlilerinin hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Sendika üyesi olabilir fakat greve katılamazlar
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi tarafından, özel güvenlik görevlilerinin görevi ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapmasına izin verilebilir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik komisyonu
Soru Açıklaması
14.
Özel güvenlik görevlisinin çalışma izni için yapacağı başvuruda aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?

Doğru Cevap: "C" Askerlik terhis belgesi
Soru Açıklaması
15.
“Görev alanında muhafaza edilen ateşli silahlar ………defterine imza karşılığı devir teslim edilir” cümlesinde boşluk olan bölümde aşağıdaki defterlerden hangisi yer almalıdır?
Doğru Cevap: "A" Devir teslim ve rapor defteri
Soru Açıklaması
16.
“Görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa valiliklerce . . . .. . görüşü alınır” cümlesinde boşluk olan bölümde  aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?
Doğru Cevap: "B" Genelkurmay Başkanlığının
Soru Açıklaması
17.
Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak için yapacağı başvuru üzerine özel güvenlik komisyonundan izin alarak kurulan oluşuma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik birimi
Soru Açıklaması
18.
İnsanın doğmadan önce sahip olduğu, vazgeçilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnsan hakları
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki şıklardan hangisi şüpheli - sanık haklarındandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
2. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Kamera
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yaya devriye
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi devriye hizmetinin amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Aranan şahısları bulmak veya yakalamak
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin genel olarak dikkat edeceği hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Devriye görevleri en az üç kişiden oluşur
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi giriş kontrol yöntemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Eşkal tespit sistemi
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından personel kontrolünde yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Personelin kuruma girişlerinde mutlaka güvenlik sistem ve cihazları vasıtasıyla üstleri ve eşyaları aranmalıdır
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi nokta kurulabilecek yer ve şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Yaya ve araç trafiğinin kontrol edilemeyeceği yerlerde kurulur
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi uygulama türüne göre kelepçe çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Anahtar kelepçe
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi kelepçeleme usullerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Sırtüstü yatırılarak kelepçeleme
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi raporların şekil kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Raporlar mutlaka el yazısı ile kaleme alınmalıdır
Soru Açıklaması
logo
2. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış halidir?
Doğru Cevap: "C" Başlık-Giriş-Gelişme-Sonuç- Tarih ve Saat-İmza
Soru Açıklaması
32.
“Özel güvenlik personelinin müdahalesi sonucu karşılaştığı, el koyduğu olaylarda meydana gelen durumları, yapılan işlemleri ve elde edilen bilgileri tespit edip yazılı hale getirerek hazırlamış olduğu tutanağa………………denir “cümlesinde boşluk olan bölümde aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?
Doğru Cevap: "C" Olay tespit tutanağı
Soru Açıklaması
33.
Nokta görevlisi nokta yerinden ne kadarlık bir mesafe dahilinde ayrılabilir?
Doğru Cevap: "A" 20 adımlık
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi şüpheli eşkal tarifinde önemli bilgilerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi devriye turu öncesi hazırlık aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sosyolojik hazırlık
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmada gerekli şartlardandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik güvenlik cihazlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Dozimetre
Soru Açıklaması
38.
El detektörlerinin kullanılması ile ilgili hangi şık doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Patlayıcı tarama sistemi
Soru Açıklaması
40.
Metal detektörleri hangi esasa göre çalışırlar?
Doğru Cevap: "B" Manyetik alan esasına göre
Soru Açıklaması
logo
2. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
112 acil ambulans servisi aradığında verilmesi gereken bilgiler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
42.
Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde en son taşınacaklar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kan tutan kişiler
Soru Açıklaması
43.
Soluk yolu yabancı bir cisim ile tıkanan yetişkin bir kişiye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Göğüs kemiği alt ucu ile göbek çukuru arasına basınç uygulanır
Soru Açıklaması
44.
Kalpten çıkarak vücuda temiz kan gitmesini sağlayan damar hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Atar damar
Soru Açıklaması
45.
Donmaya maruz kalan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "E" Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir
Soru Açıklaması
46.
Burkulma nedir?
Doğru Cevap: "D" Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir
Soru Açıklaması
47.
Yetişkin sağlıklı bir insanda kaç litre kan vardır?
Doğru Cevap: "B" 4-5
Soru Açıklaması
48.
Omurgası yaralanmış kazazede hangi pozisyonda sevk edilir?
Doğru Cevap: "D" Sırt üstü düz yatış
Soru Açıklaması
49.
Kimyasal madde yanıklarında olay yerinde gerçekleştirilecek ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yanık yer bol su ile yıkanır
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi kalbin durduğunun göstergesidir?
Doğru Cevap: "A" Şah damarından nabız alınamaması
Soru Açıklaması
logo
2. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Kafasına darbe alan yaralılarda aşağıdakilerden hangisi görülür?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
52.
Yanık bölgesinde su keseciği mevcut ise nasıl müdahale edilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" Patlatılmaz, soğuk uygulama yapılır
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delil değildir?
Doğru Cevap: "A" Kan
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi maddi delil değildir?
Doğru Cevap: "D" Radyolojik delil
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde tespit edilen delilin faydalarındandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
56.
Tabanca ile işlenen bir cinayet olayında olay yerindeki en önemli kanıt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Boş mermi kovanları
Soru Açıklaması
57.
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kaçıncı maddesinde “Olay yeri ve delilleri koruma” görevi düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kanunun 7. maddesi
Soru Açıklaması
58.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde ilk bakışta görülebilecek bulgulardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Parmak izi
Soru Açıklaması
59.
Olay yerinde, olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Uygun bir yere park edilmelidir
Soru Açıklaması
60.
Aşağıdakilerden hangisi olay yeri tespit metotlarındandır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
2. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Tasnif edilemez
Soru Açıklaması
62.
“Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya …… denir” cümlesindeki boş bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" İz
Soru Açıklaması
63.
Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin, reaksiyon ve şok etkisiyle meydana gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınçla hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Patlama
Soru Açıklaması
64.
Bomba şüphesi olan paketlerde çevre emniyeti en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi patlamanın etkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Hava etkisi
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdaki maddelerden hangileri teröristlerin hedeflerine ulaşmak için eylemlerinde çoğu kez bomba kullanmadaki tercih nedenleridir?
I
Bombalı eylemlerde etkinliğin kesin olması
II Bomba yapımında kullanılan malzemelerin çoğunun piyasadan kolaylıkla temin edilebilmesi
III Kalabalık bir yerde bile olsa sadece hedef alınan kişiye karşı etkili olması
IV Eylemi gerçekleştiren kişiye kaçması için zaman kazandırması
Doğru Cevap: "C" I, II, IV
Soru Açıklaması
67.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Empatik iletişim
Soru Açıklaması
68.
Motivasyon nedir?
Doğru Cevap: "E" İnsanların belirli bir amacı gerçekleştirmek için davranışa geçmeleri
Soru Açıklaması
69.
“Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama
olgusuna …………….denir”
Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Mobbing
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdaki maddelerin hangisinde halüsinasyon etkisi görülür?
Doğru Cevap: "C" LSD
Soru Açıklaması
logo
2. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisinde enerji artışı karşı, cinse yakınlık hissi ve algılamada artma olur?
Doğru Cevap: "A" Extasy
Soru Açıklaması
72.
Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Koruma personeli liderlik ve yöneticilik vasfına sahip olmalıdır
Soru Açıklaması
74.
Korunan kişinin bedensel bütünlüğüne yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan tedbirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kişisel fiziki güvenlik
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi araçlı koruma düzenlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
76.
“Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık, riskli yere…………………….………denir” cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Boğma noktası
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdakilerden hangisi suikastçının kullandığı tekniklerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
78.
Önemli kişiye bir saldırı anında yapılacak korumanın safhaları öncelik sırasına göre hangileridir?
Doğru Cevap: "A" Önemli kişiye kalkan olunur, önemli kişi kaçırılır, saldırı etkisiz hale getirilir
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarındandır?
Doğru Cevap: "D" Hedef seçimi
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişinin (VİP) konuşma yapacağı platform ile dinleyiciler arasında alınması gereken koruma önlemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Korunan kişiye hediye verilecekse, verecek kişiler platformun önünde aranmalıdır
Soru Açıklaması
logo
2. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İlk yardım görevlisi
Soru Açıklaması
82.
Elektrik yangınlarında hangi söndürücü madde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdaki yakıtlardan hangisinin kullanımı pratik ve temizdir?
Doğru Cevap: "B" Doğalgaz
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
85.
Depreme karşı duyarlı yaşamaya çalışan ve gerekli tedbirleri en iyi uygulayan ülke hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Japonya
Soru Açıklaması
86.
Evimizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmamız gereklidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
87.
Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Heyelan
Soru Açıklaması
88.
Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz
Soru Açıklaması
89.
Doğal gaz kaçağında gaz nerede birikir?
Doğru Cevap: "B" Havada
Soru Açıklaması
90.
Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir
Soru Açıklaması
logo
2. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayların hazırlık safhalarından birisidir?
Doğru Cevap: "B" Fikri hazırlık devresi
Soru Açıklaması
92.
Grubun ve üyelerinin davranışlarının kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Grup dinamiği
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Provokatörler
Soru Açıklaması
94.
”Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden, ani hareket ederek bulundukları durumdan biran önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline .. .. denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Panik
Soru Açıklaması
95.
Aşağıdakilerden hangisi grup türlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkilerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
97.
Hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Savunma düzeni
Soru Açıklaması
98.
Göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kapalı alanlara yoğunluğu yüksek mühimmatlar tercih edilmelidir
Soru Açıklaması
99.
Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılabilir?
Doğru Cevap: "B" Kol ve bacaklar
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Kamu binalarını işgal etmek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.