logo
12.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
1.
1. Ateşli silah nedir?
Doğru Cevap: "A" Mermi adı verilen özel, şekil, ağırlık, büyüklükteki cisimleri, barut gazının etkisi ile uzak mesafelere atan silahlardır
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I Kapak takımını çıkart

II Şarjörü çıkart

III Yerine getiren yayı çıkart

IV Namluyu çıkart

V Tabancayı boşalt
Doğru Cevap: "C" II-V-I-III-IV
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki parçalardan hangisi fişek parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Arpacık
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kapsül
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
Doğru Cevap: "D" Şarjör çıkartma kilidi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Alev kanalı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Çekirdeğin rüzgâra karşı ilk hızını arttırır
Soru Açıklaması
8.
Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere …..…, atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de ……… denir.
Doğru Cevap: "A" Fişek yatağı-hazne
Soru Açıklaması
9.
Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
Doğru Cevap: "B" Çıkarıcı yıldızı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kovan üzerinde kalan izlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yiv izi
Soru Açıklaması
logo
12.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
11.
Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Alev gizleyen
Soru Açıklaması
12.
Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
13.
Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Set
Soru Açıklaması
14.
Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" 3 günlük bakım
Soru Açıklaması
15.
Atış sırasında fişek ateş almamışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "B" Namlu hedeften ayrılmadan en az 15 saniye beklenir daha sonra şarjör çıkarılır fişek dışarıya alınır
Soru Açıklaması
16.
Silahların genel olarak sınıflandırılmasın da aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Ağır ateşli silahlar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi taşınması yasak olan ateşsiz silahlar grubundan değildir?
Doğru Cevap: "E" Tabanca
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Parça tesirli olması
Soru Açıklaması
19.
Rampa nerede bulunur?
Doğru Cevap: "D" Fişek yatağı gerisinde
Soru Açıklaması
20.
Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
Soru Açıklaması
logo
12.Dönem Özel Güvenlik Silah Bilgisi Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 30 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
Doğru Cevap: "C" Baş üzerinden atış pozisyonu
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Gerdel
Soru Açıklaması
23.
Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?
Doğru Cevap: "D" 6136
Soru Açıklaması
24.
Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi isim altında toplanır?
Doğru Cevap: "B" Ateşsiz silahlar
Soru Açıklaması
25.
Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır. Gerekli görülen parçalar değiştirilir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.