logo
11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45 dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?
Doğru Cevap: "C" Akciğer
Soru Açıklaması
3.
Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Oksijensizlik
Soru Açıklaması
4.
Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Doğru Cevap: "C" 30 Kalp masajı        2 Suni solunum
Soru Açıklaması
5.
I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.

III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" II - III - I
Soru Açıklaması
6.
Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Kasık
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kan basıncında yükselme
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "D" Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
Soru Açıklaması
10.
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Koma pozisyonu
Soru Açıklaması
logo
11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45 dk
11.
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sara krizi
Soru Açıklaması
12.
I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.

II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru Açıklaması
14.
I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek

II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?
Doğru Cevap: "A" I ve II.
Soru Açıklaması
15.
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Muayene istasyonu
Soru Açıklaması
16.
Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
17.
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”

Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
18.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Öndeki aracı geçmesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "B" İleri ve sola mecburi yönü
Soru Açıklaması
logo
11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45 dk
21.
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

Doğru Cevap: "C" 70
Soru Açıklaması
23.
I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
24.
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru Açıklaması
25.
Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 1 - 3 - 2
Soru Açıklaması
26.
• Motor durdurulur.

• Araç el freni ile tespit edilir.

• Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır.

Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Park etme
Soru Açıklaması
27.
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağı- dakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" uzağı gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
28.
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Kış lastiği
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?
Doğru Cevap: "D" Hızına uygun şeritte gitmek
Soru Açıklaması
30.
“Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek
Soru Açıklaması
logo
11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45 dk
31.
Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur?
Doğru Cevap: "B" Teknik değişiklik yaptırılması
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?
Doğru Cevap: "A" Fren mesafesinin artması
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Araç bakım kartı
Soru Açıklaması
35.
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
Doğru Cevap: "C" Hava kirliliğini
Soru Açıklaması
36.
Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?
Doğru Cevap: "B" radyatör
Soru Açıklaması
37.
Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
Soru Açıklaması
38.
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
39.
I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi

II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
40.
Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?
Doğru Cevap: "C" Yakıt filtresinin
Soru Açıklaması
logo
11 Şubat 2017 Ehliyet Sınav Soruları Her Soru 2 Puan ve Toplam Süre 45 dk
41.
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Motor yağı
Soru Açıklaması
42.
Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?
Doğru Cevap: "A" Fren
Soru Açıklaması
43.
Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru Açıklaması
44.
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "A" Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
Soru Açıklaması
45.
I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.

II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.

III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
46.
Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Doğru Cevap: "A" Yardımlaşmaya
Soru Açıklaması
47.
Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
Doğru Cevap: "C" Sabır
Soru Açıklaması
48.
Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Doğru Cevap: "B" Empati
Soru Açıklaması
49.
Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
Doğru Cevap: "C" Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.