logo
101. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Özel güvenlik izni verilen yerlerde ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir ve istenen ilave tedbirlerin alınmaması durumunda ne ceza verilir?
Doğru Cevap: "A" Mülki idare amirleri-idari para cezası
Soru Açıklaması
2.
Bir alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Hasan, silahla adam yaralama olayına müdahalede bulunmuştur. Hasan’ın yaptığı hangi müdahale yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Şüpheliyi sorgulamak
Soru Açıklaması
3.
Ahmet bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Görevini ifa ederken hangi durumda konut dokunulmazlığı ilkesini ihlal etmiş sayılır?
Doğru Cevap: "B" Şikayet
Soru Açıklaması
4.
Özel güvenlik görevlilerine kamu yararı doğrultusunda ilgili kanunlarca zor kullanma yetkisi verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu yetkiyi veren kanun maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 2. maddesi
Soru Açıklaması
5.
4857 sayılı İş Kanunu’na göre, özel güvenlik hizmetinde işçi olarak çalışan özel güvenlik görevlisine hangi şartla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik yöneticisinin yazılı onayı
Soru Açıklaması
6.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre; özel güvenlik izni alınmak suretiyle kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararları almaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "A" İl özel güvenlik komisyonu
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre grev yasağına uymamaktan ceza alabilir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlisi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nde hakimden önleme araması kararı alınması gerekmeyen haller için belirtilen kanunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" 6098 sayılı Borçlar Kanunu
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik hizmetinde, görevin niteliği uzun namlulu silah bulundurmayı ve taşımayı gerektiriyorsa uzun namlulu silahın niteliği ve sayısı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir ve onaylanır?
Doğru Cevap: "B" İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ve Valinin onayı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmetlerinin kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özelliğine ilişkin değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik hizmetinin kamudan emekli kişiler tarafından yerine getiriliyor olması
Soru Açıklaması
logo
101. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Özel güvenlik yöneticileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik birimlerinde en az bir yönetici belirlenir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik şirketi yöneticisinde aranan şartların kaybedilmesi durumunda iki ay içinde yönetici değiştirilmediği takdirde şirketin faaliyet izni iptal edilir
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki ceza veya yaptırımlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişiler veya kuruluşların yöneticileri hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku mevzuatına göre işçinin borçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Ücret ödeme borcu
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görev yaptığı devlet hastanesine muayene amacıyla gelen komşusu Mehmet’in, aralarındaki eski husumetten dolayı hastaneye girişini engellemiş ve hekimlere muayene olmasına izin vermemiştir. Türk Ceza Kanunu kapsamında aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu eylemin hukuki sonucu olarak Ahmet’in karşısına çıkacaktır?
Doğru Cevap: "A" Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi fiilini işlediği şüphesi ile hakkında adli soruşturma yapılacaktır
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçunun işlemesiyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakılması
Soru Açıklaması
17.
Özel güvenlik şirketi ve özel güvenlik birimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik birimleri üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara özel güvenlik hizmeti veremezken özel güvenlik şirketi bu amaçla kurulmuştur
Soru Açıklaması
18.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstünü aramak için aşağıdakilerden hangisini/hangilerini kullanır?

I. Duyarlı kapı

II. Dedektör

III. X-ray cihazı

IV. X-ray cihazı benzeri güvenlik sistemleri
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
19.
Özel güvenlik görevlilerinin üniformaları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat valilikçe onaylanır
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da sayılan yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Arama sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı zapt etme
Soru Açıklaması
logo
101. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisi özel güvenlik görevlisi Alper’in görevlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Suçu soruşturmak
Soru Açıklaması
22.
Telsiz haberleşmesi yapan özel güvenlik görevlisi Deniz’in hangi davranışı doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Telsiz konuşmasını Türkçe yapmalıdır
Soru Açıklaması
23.
Özel güvenlik görevlileri Hakan ile Sedat’ın tanzim edebileceği tutanaklardan birisidir?
Doğru Cevap: "B" Teslim tesellüm tutanağı
Soru Açıklaması
24.
Özel güvenlik görevlilerinin korumakla görevli olduğu yerin girişinde yapmış oldukları önleme araması ile ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Elle arama
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinden elde edilebilen biyolojik bulgular arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Kan ve tükürük
Soru Açıklaması
26.
Raporlarla ilgili hangi ifade doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Kısaltmalara ve işaretlere yer verilmemelidir
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Sırtüstü yatırarak
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Olağanüstü devriye
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik önlemlerinin başarılı sonuçlar elde etmesi için dikkat edilmesi gereken genel hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Güvenlik tedbirleri planlanırken en ucuz maliyet ile yapılmalıdır
Soru Açıklaması
30.
Sitede devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Ali ile Mehmet, site etrafında çevrili tel örgülerde yıpranma ve kırılmalar olduğunu görmüşler durumu site yönetimini rapor ederek tel örgülerin tamirini sağlamışlardır. Özel güvenlik görevlileri hangi görevi yerine getirmişlerdir?
Doğru Cevap: "D" Koruyucu
Soru Açıklaması
logo
101. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik planlamasının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Durağan olmalı
Soru Açıklaması
32.
Türk Borçlar Kanunu özel güvenlik görevlilerine aşağıdaki hangi yetkiyi vermiştir?
Doğru Cevap: "C" Zor kullanma
Soru Açıklaması
33.
Adli bir olay ile ilgili olarak şüpheli, tanık, sanık ve mağdurların vermiş olduğu ifadeler hangi tür delilleri oluşturur?
Doğru Cevap: "D" Beyan deliller
Soru Açıklaması
34.
Hangisi kritik korunan alan giriş noktası özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Saldırılara karşı ilk müdafaa yeridir
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Hasan’nın görev alanındaki önleyici görevlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Suç işlenmesini önleme
Soru Açıklaması
36.
Özel güvenlik görevlileri Dursun ile Mert’in devriye esnasında şüpheli bir paket gördüklerinde aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Şüpheli paketi kontrol ederler
Soru Açıklaması
37.
Kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Fikret ile Aziz’in hangi davranışı yetki aşımına girer?
Doğru Cevap: "E" Ziyaretçilerin kimlik bilgilerini saklama
Soru Açıklaması
38.
Özel güvenlik görevlisi Hamit görevi sırasında bir kadının darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Savcıya teslim eder
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlileri Emre ve Oğuz’un görevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Trafik görevleri
Soru Açıklaması
40.
Devriye görevi sırasında özel güvenlik görevlileri görev bölgelerinde meydana gelen hangi olayla ilgili konuta giremezler?
Doğru Cevap: "C" Gürültü
Soru Açıklaması
logo
101. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Patlayıcı madde
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdaki cihazlardan hangisi metal olmayan illegal maddelerin girişini engellemek amacıyla kullanılır?
Doğru Cevap: "D" X-Ray cihazı
Soru Açıklaması
43.
X-Ray cihazı yardımcı ekran renkli monitörde C-3 patlayıcı ne renk görünür?
Doğru Cevap: "B" Turuncu/Kahverengi
Soru Açıklaması
44.
Kapı tipi metal arama dedektörü aşağıdakilerden hangisini tespit edemez?
Doğru Cevap: "E" Seramik bıçak
Soru Açıklaması
45.
Kapı tipi metal arama dedektörü ile ilgili olarak uluslararası standartlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nilecj-TSA
Soru Açıklaması
46.
Yemek yerken çocuğunuzun hava yolu kısmi tıkandığında ilkyardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
Doğru Cevap: "C" Temel Yaşam Desteği yapılır
Soru Açıklaması
47.
Özel güvenlik görevlisi Mehmet’in, ciddi yaralanması olan bir yaralıya yapacağı ilk yardımla ilgili yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eğer varsa yaraya saplanan yabancı cismi çıkarır
Soru Açıklaması
48.
Heimlich manevrası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Heimlich manevrasını bilinci yerinde olan bir kişi kendi kendine uygulayamaz
Soru Açıklaması
49.
Kanamalarda ilk yardım konusunda turnike yöntemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Turnike, yaralı hastaneye götürülünceye kadar kesinlikle hiç bir şekilde gevşetilmemelidir
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi akrep sokmalarındaki ilk yardım uygulamalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Sokmanın olduğu bölge sıklıkla hareket ettirilir
Soru Açıklaması
logo
101. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanması olan, öksüren ve zorla konuşup yardım isteyen kişiye uygulanan ilk yardım olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Öksürmeye teşvik etmek
Soru Açıklaması
52.
Ayşe Hanım tıkanmış lavobayı açmak için “Por Çöz” kullanırken yoğun bir kimyasal buhara maruz kalır. Gözünde ciddi tahriş ve acı vardır. İlk olarak ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" En az 20 dakika boyunca yüzünü ve gözünü bol soğuk suyla yıkamalıdır
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdaki şıklardan hangisi hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır
Soru Açıklaması
54.
Sindirim yoluyla zehirlenmeler ve bu zehirlenmelerde ilk yardımla ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hasta zorlanarak kusturulur
Soru Açıklaması
55.
Özel güvenlik görevlisi Kemal, görev yaptığı kurumda şokta olan bir hastayla karşılaşır. Aşağıdaki şıklardan hangisini yapmaması gerekir?
Doğru Cevap: "E" Bol su içmesini sağlar
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Sabotaj
Soru Açıklaması
57.
Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Bilgisayar
Soru Açıklaması
58.
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyonun, kontrol dışına çıkmasına ne denir?
Doğru Cevap: "E" Yangın
Soru Açıklaması
59.
Doğalgaz, LPG gibi gaz madde yangınlarında en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kuru kimyevi toz
Soru Açıklaması
60.
Yanıcı katı madde yangınları, yangın sınıfları içerisinde hangi harfle sembolize edilir?
Doğru Cevap: "E" A
Soru Açıklaması
logo
101. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Aşağıdaki yanma çeşitlerinden hangisi yavaş yanmaya örnektir?
Doğru Cevap: "C" Metallerin paslanması
Soru Açıklaması
62.
Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu açığa çıkan ürünlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Asit
Soru Açıklaması
63.
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 Yangın Sınıfı                         Söndürme Maddesi
Doğru Cevap: "D" D sınıfı Su
Soru Açıklaması
64.
Afyonun kimyasal olarak ayrıştırılmasıyla elde edilen madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Morfin
Soru Açıklaması
65.
Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucunun toplum üzerindeki etkileri arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Suçlarda azalma
Soru Açıklaması
66.
Bir kimsenin duygu, düşünce ve durumunu, zihinsel, duygusal ve hayali olarak anlayan birisinin, karşısındaki kimseye yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
67.
“Bugüne kadar hiç başaramadığımız gibi, bu proje yarışmasını da kaybedeceğiz” diyen birisi kendisine iletişimin önündeki hangi engeli koymuş olur?
Doğru Cevap: "C" Ön kabuller
Soru Açıklaması
68.
İletişimde sen dili karşımızdakini suçlamaya ve yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır.

Aşağıdakilerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Atılgan, cesaretli insan yaratır
Soru Açıklaması
69.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kültürün nesilden, nesile geçmesine katkıda bulunmama
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi eleştirel dinlemenin unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Eleştirel dinleme anlatılanları sorgulamamaktır
Soru Açıklaması
logo
101. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişim için hedefte (alıcıda) bulunması gereken özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Konuyu açık, sade anlatma
Soru Açıklaması
72.
Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?
Doğru Cevap: "A" Kendini tanımayı
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi bireyler için yaşamsal bir eylem olan iletişimin temel amacına yönelik değildir?
Doğru Cevap: "D" Mantıklı düşünmeye çalışmak
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri iletişimin temel becerilerindendir?

I) Kendini tanımak

II) Kendini açmak

III)Karşımızdakini dinlemek

IV)Kendini doğru ifade etmek
Doğru Cevap: "E" I-II-III ve IV
Soru Açıklaması
75.
Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumun doğru tanımı hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anlamak Empati, hak vermek Sempatidir
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
77.
Özel güvenlik görevlisi Umut karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken aşağıdakilerden hangisini kullanması etkili iletişimini bozar?
Doğru Cevap: "A" Sosyopat olmak
Soru Açıklaması
78.
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartıyla kanun, gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören ve şenliklerin ilgili Kanun kapsamında düzenlenmesine gerek yoktur
Soru Açıklaması
79.
Özel güvenlik görevlisi Recep, Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde protesto için toplanmış hasta yakını göstericilerin temsilcisiyle görüşme yapmak durumunda kalmıştır. Bu görüşme esnasında Recep’in tutum, davranış ve duruşuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Şahısla arasında en az yarım metre mesafe olmalıdır
Soru Açıklaması
80.
Üniversitede görevli ÖGG lerin, toplanan kalabalığı dağıtmak için kaçış istikametlerini belirlemeden kullandıkları gereğinden fazla göz yaşartıcı gazın etkisi ile kalabalık içerisindeki şahıslar korkuya kapılarak, şuursuz bir şekilde hedef gözetmeksizin her yöne kaçışmaya başlamışlardır. Şahısların bu davranış şekli için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Panik
Soru Açıklaması
logo
101. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Güvenlik görevlileri kalabalıklara ve eylemlere müdahale esnasında en uygun müdahale düzenini tercih ederler. Aşağıdakilerden hangisi, görevli olduğu üniversitedeki özel güvenlik görevlilerinin sevk ve idaresinden sorumlu olan ve görev yerindeki eylemci kalabalığa müdahale etmek durumunda kalan ÖGG Samet’in uygulayabileceği ana müdahale düzenlerinden birisi olamaz?
Doğru Cevap: "A" Yakalama düzeni
Soru Açıklaması
82.
Güvenlik görevlisinin tavrı ve davranışı aynı zamanda durumu kontrol etme yeteneğini de doğrudan etkiler. Aşağıdakilerden hangisi tavır ve davranışı oluşturan unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Düzensizlik
Soru Açıklaması
83.
Ülkemizde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını koruma altına alan “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” şeklindeki hüküm hangi hukuki metinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" 1982 Anayasası
Soru Açıklaması
84.
ÖGG Ali, bir AVM girişinde görev yapmaktadır. Güvenlikle ilgili ikazlarına uymayıp kendisine fiziki saldırıda bulunan bir şahsa karşı cop kullanmak durumunda kalmıştır. Ali, copu kullanırken, elinde silah ya da tehlike oluşturabilecek herhangi bir şey bulunmayan şahsın vücudunun aşağıdaki bölümlerinden hangisine vurmamaya özen göstermesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" Boyun kasları
Soru Açıklaması
85.
Özel güvenlik görevlilerinin amiri pozisyonunda bulunan Ahmet’in, görevli oldukları yerde maiyetindeki özel güvenlik görevlileri ile birlikte bir yolu kapamaları gerekmektedir. Ahmet ve arkadaşları, bu amaçla, toplumsal olaylarda kullanılan müdahale düzen ve taktiklerinden hangisini kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Hat düzeni
Soru Açıklaması
86.
“Grup; genellikle ortak amaçları olan, kendine özgü normları bulunan, birliktelik duygusu ile hareket eden ve birbirleri ile etkileşim içerisinde olan bireylerin meydana getirdiği bir topluluktur.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi grubun ortak özelliklerinden birisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Grup üyeleri birbirlerini tanımazlar
Soru Açıklaması
87.
Futbol müsabakasında görevli ÖGG Kamil, amigoların yönlendirmesiyle taşkınlık yaparak ve tezahüratta bulunarak stattan ayrılan kalabalığı takip etmektedir. Kamil’ in takip ettiği bu kalabalığın özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Akılcı hareket etmektedirler
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi öncü istihbarat ekibinde bulunması gereken özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Dikkatini görevin sadece bir kısmına yöneltir
Soru Açıklaması
89.
Aşağıdakilerin hangisi suikastçının önemli kişiyi öldürmek için kullandığı tekniklerden değildir?
Doğru Cevap: "A" İntihar etmek
Soru Açıklaması
90.
Araçlı koruma görevlerinde kavşak dönüşlerinde makam aracı ……, koruma araçları …... dönüş yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Dar ve içten - geniş ve dıştan
Soru Açıklaması
logo
101. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Boğma noktaları
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın aşamalarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Önemli kişinin özel yaşamını etkilememek için uzaktan koruma yapmak
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi korunan önemli kişiye uzaktan saldırı metotlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Korunan önemli kişiye (VIP) kezzap saldırısı
Soru Açıklaması
94.
Koruma çemberleri iç, orta ve dış (çember) halka olarak sınıflandırılır. Koruma çemberlerinin unsurları aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Psikolojik tedbirler
Soru Açıklaması
95.
Yakın Koruma Organizasyonları üç ana halkadan oluşur. Bu halkalardan en kısıtlanmış olanı …… dır. …… ise, iç halkanın etrafında oluşan bu bölgede, daha önce intikal etmiş keşif elemanları, teknik personel, keskin nişancı timi ve üniformalı güvenlik ekipleri bulunduğu yerdir. Boşlukları uygun şekilde dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İç halka-Orta halka
Soru Açıklaması
96.
“Teröristler devletin ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kamu ve özel kurum/kuruluş tesislerine, köprülere, petrol boru hatlarına, enerji tesis ve nakil hatlarına, hava meydanlarına, uçaklara hasar vermek amacıyla yapılan eylem türüdür.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Sabotaj
Soru Açıklaması
97.
Ülkemizde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk personeli ile işbirliği ve entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" KAAN
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdaki makamlardan hangisi, ilçe sınırları içeresinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir?
Doğru Cevap: "B" Kaymakam
Soru Açıklaması
99.
Genel kollukla ilişkiler açısından, görev yetki ve sorumlulukları yasal çerçevelerle belirlenmiş, ortak hedeflere birlikte yürümek durumunda olan her kolluk gücünün ve özel güvenliğin bu yolda en doğru davranışı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Uyumlu bir iletişim ve iş birliği
Soru Açıklaması
100.
………… kişileri ve araçları; Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Genel Kolluk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.