logo
101. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
1.
ÖGG Salih silahını temizlemek üzere söktüğünde elindeki parça üzerinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu var ise tabancanın hangi bölümünü tutmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Sürgü (Kapak takımı)
Soru Açıklaması
2.
Poligonda atış esnasında uyulması gereken emniyet kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Poligonda talimata gerek yoktur, herkes ferdi olarak atışını yapar
Soru Açıklaması
3.
Fişek çekirdeğinin namludan çıktıktan sonra hedefinden sapmadan etkili olduğu mesafeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Etkili menzil
Soru Açıklaması
4.
Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli
Soru Açıklaması
5.
ÖGG Mehmet sökmüş olduğu tabancasının namlusunu eline aldığında aşağıdakilerden hangisini göremez?
Doğru Cevap: "A" Ateşleme iğnesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" Şarjör
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenememesi nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tırnak arızalı olabilir
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi silahların genel sınıflandırılmalarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Kesici aletler
Soru Açıklaması
9.
Tetik çekilmediği taktirde ateşleme iğnesine yapılan her türlü darbeye karşı iğneyi kilitli durumda tutan emniyet tertibatına ne denir?
Doğru Cevap: "C" İğne emniyeti
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisi Rayyür’ün tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Namlu içerisinde bulunan yiv ve setlerin çekirdek üzerinde bıraktığı izler
Soru Açıklaması
logo
101. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
11.
Fişek yatağına fişek sürülemiyor ise aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Arpacık yayı gevşemiştir
Soru Açıklaması
12.
Yarı otomatik tabancada şarjör yuvası nerede bulunur?
Doğru Cevap: "E" Çerçevede (Gövdede)
Soru Açıklaması
13.
Barut gazı basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini hangi parça sağlar?
Doğru Cevap: "D" Yerine getiren yay
Soru Açıklaması
14.
Tek hareketli sisteme sahip olan tabanca hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 14’lü Browning
Soru Açıklaması
15.
Çekirdeğin tahrip gücünün ve ilk hızının yüksek olmasına aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Doğru Cevap: "B" Tetiğin sert çekilmesi
Soru Açıklaması
16.
Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hedef tahtası
Soru Açıklaması
18.
Tabancada kabza ne işe yarar?
Doğru Cevap: "D" Tabancayı elle tutmaya yarar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Gerdel
Soru Açıklaması
20.
“Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı etkilere sahip silahlara …… silahlar denir.” ifadesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Kimyasal
Soru Açıklaması
logo
101. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
21.
Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
Doğru Cevap: "A" Tırnak – Çıkarıcı – Kovan atma boşluğu
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliğinde kullanılan malzemelerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Havya
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisinde silahın tanımı tam olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerdir
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi kalibrenin eş anlamlısıdır?
Doğru Cevap: "A" Çap
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Aylık bakım
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.