logo
100. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İdari para cezası verilir, özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir ve bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar
Soru Açıklaması
2.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlisine veya hayatını kaybeden özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde yapılan ödeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tazminat
Soru Açıklaması
3.
Özel güvenlik birimlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat, aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?
Doğru Cevap: "A" İl Özel Güvenlik Komisyonu
Soru Açıklaması
4.
Acil ve geçici haller dışında göreve başlayan veya ayrılan özel güvenlik görevlilerinin bildirim süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik görevlisinin göreve başladığı veya ayrıldığı günden sonra 15 gün içerisinde
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki hangi durumda, özel güvenlik görevlisi görev alanında arama yapamaz?
Doğru Cevap: "E" Kimlik tespiti amacıyla
Soru Açıklaması
6.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her özel güvenlik görevlisi kimlik kartı verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenir
Soru Açıklaması
7.
“Nefret ve ayrımcılık” suç olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
8.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi ceza artırımına neden olan bir durumdur?
Doğru Cevap: "E" Çalışma izni verilmeyen kişilerin silahlı özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırılması
Soru Açıklaması
9.
“İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda …. gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin …. günlük kazancından fazla olamaz.” İfadesinde boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
10.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak kişilerin, titizlikle seçimini sağlamak için bazı şartlar getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Affa uğramış olsa bile mesleki bilgi yetersizliği sebebiyle kişilere verdiği zarardan dolayı mahkum olmuş olmamak
Soru Açıklaması
logo
100. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
“Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” şeklinde düzenlenen “Meşru Savunma” hangi kanunda yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Türk Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku mevzuatına göre işverenin borçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İş görme (işi yerine getirme) borcu
Soru Açıklaması
13.
Havalimanında görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet ve üç arkadaşına, kontrol amiri Polis Memuru Cemil kapalı olan bir kontrollü geçiş kapısını açmaları için talimat vermiştir. Mehmet kendisini şefinin çağırdığını beyan ederek, kontrol amirinin talimatını yerine getirmemiş ve oradan ayrılmıştır. Kapı diğer özel güvenlik görevlileri tarafından açılarak görev aksatılmamıştır. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre, kontrol amirince hakkında işlem yapılan Mehmet’in soruşturma sonucunda suçu sabit olursa karşılaşacağı idari müeyyide ne olacaktır?
Doğru Cevap: "C" 1 yıl süreyle özel güvenlik alanında çalışamayacaktır
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangileri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da adli suç olarak düzenlenmiştir?

I. Özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek

II. Ateşli silahını 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a aykırı veya görev alanı dışında kullanmak

III. Çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam etmek

IV. Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmemek

V. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam etmek
Doğru Cevap: "C" I, III, V
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik eğitimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özel güvenlik yenileme eğitimi yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi il özel güvenlik komisyonunun görevlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirleyerek, zorunlu hallerde görev alanını genişletmek
Soru Açıklaması
17.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlisi, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamaz
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
Doğru Cevap: "B" Kişi korumalarında
Soru Açıklaması
19.
“5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 20’nci maddesinde öngörülen idari para cezalarını vermeye …………. yetkilidir.”

Yukarıdaki cümlede boşluğu doğru bir şekilde dolduran ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mahalli Mülki Amir
Soru Açıklaması
20.
Görev alanında yaralama olayıyla karşılaşan özel güvenlik görevlisi Mehmet’in görev ve yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?
Doğru Cevap: "B" Olay yeri ve delilleri korumak
Soru Açıklaması
logo
100. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yapılan hatalardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Olay yerine dışarıdan eşya bırakılması
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın aşamalarından olan maddi gücün araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tüfek
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdaki olayların hangisinde özel güvenlik görevlileri görev alanlarındaki bir konuta girme hakkı vermez?
Doğru Cevap: "A" Aşırı gürültü yapılması
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi nokta oluştururken dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Nokta görev alanının dışında, uygun bir yerde kurulmalıdır
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi sırasına göre olay yerinde elde edilen fiziksel ve kimyasal bulgudur?
Doğru Cevap: "A" Kovan-Yapıştırıcı madde
Soru Açıklaması
26.
“Olayın işleniş tarzının, mağdur ve failin ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölge” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Olay yeri
Soru Açıklaması
27.
Tek çalınan düdük sesi neye işarettir?
Doğru Cevap: "C" Yoklama işaretidir
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi Gizem emanete alma yetkisini aşmıştır?
Doğru Cevap: "E" Sivil kıyafetli Polis Memurunun silahını emanete alarak genel kolluğa derhal bilgi vermiştir
Soru Açıklaması
29.
İş yeri kontrol noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Bekir ile Okan bir şahsın üzerinde ruhsatsız silah bulmuşlardır. Şahsı ve silahı kime teslim etmeleri gerekir?
Doğru Cevap: "A" Genel kolluğa
Soru Açıklaması
30.
Özel güvenlik görevlileri Engin ile Cem görev alanı içerisinde kol saati bulmuşlardır. Tutanağı düzenlerken aşağıdakilerden hangisini tutanakta belirtilmesine gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Saatin piyasa değeri
Soru Açıklaması
logo
100. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Devriye görevini yerine getirirken yol üzerinde şüpheli bir paket ile karşılaşan özel güvenlik görevlilerinin hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "C" Paketin içeriğini kontrol etmek
Soru Açıklaması
32.
Hangisi bomba mektupların belirgin özelliklerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Normal mektuplara göre daha kalındır
Soru Açıklaması
33.
Özel güvenlik görevlileri Ünal ile Halis görev yaptıkları yerde ortaya konulan yeni bir uygulamanın etkinliğinin ve verimliliğinin ortaya konulması amacıyla bir rapor hazırlamışlardır. Hazırlamış oldukları rapor hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Değerlendirme raporu
Soru Açıklaması
34.
Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut veya hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hâkim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir?
Doğru Cevap: "A" Yakalama
Soru Açıklaması
35.
Zor kullanma yetkisinin en son aşaması hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Silah kullanma
Soru Açıklaması
36.
Özel güvenlik görevlileri Ahmet ile Fikret’in tanzim edebileceği tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yangın tutanağı
Soru Açıklaması
37.
Olay yerini inceleme aşağıdaki hangi üçlünün arasındaki ilişkiyi kuracak maddi suç delillerine ulaşmak amacıyla yapılır?

I. Fail-Polis-Savcı

II. Hakim-Polis-Olay yeri

III. Fail-Mağdur-Olay yeri

IV. Maktul-Savcı-Olay yeri

V. Olay- Maktul-Mağdur
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
38.
Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır?
Doğru Cevap: "D" Altı aydan beş yıla kadar
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yapan özel güvenlik görevlisi Gizem’in yetkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Görev alanında meydana gelen olayda, olay yeri ve delillerini koruma
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenlik görevlileri tarafından en az şüphelenilmesi gereken araçlardır?
Doğru Cevap: "E" Toplu taşıma araçları
Soru Açıklaması
logo
100. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisinin hem elektronik güvenlik tedbiri hem de fiziki güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
Doğru Cevap: "C" Bariyerler
Soru Açıklaması
42.
Tel örgü veya tesis edilen diğer fiziki engeller aşıldığında veya aşılmaya çalışıldığında, tehdidi algılayarak, kontrol merkezine haber veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çevre güvenliği erken algılama ve uyarı sistemi
Soru Açıklaması
43.
X-Ray cihazının temel kullanım amacı nedir?
Doğru Cevap: "B" Kapalı koli valiz gibi eşyaların içeriğini analiz etmek
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi kamera sistemlerinin (CCTV) kullanılmasıyla sağlanacak bir fayda değildir?
Doğru Cevap: "D" Ziyaretçilerin çantalarının içeriğinin görüntülenmesi
Soru Açıklaması
45.
“Bir binaya giriş yapmak isteyen ziyaretçi kapı tipi metal detektöründen geçerken cihaz alarm vermiştir. Bunun üzerine ziyaretçi cebindeki telefonu ve anahtarlığı çıkarıp güvenlik görevlilerine göstererek cihazın bunlara alarm verdiğini herhangi tehlikeli bir cismin, üzerinde olmadığını ifade ederek ziyaretçi kartı ile giriş yapmıştır.”

Bu senaryoda güvenlik açısından yapılan hata nedir?
Doğru Cevap: "D" Şahsın, cep telefonu ve anahtarlığını kenara bırakarak tekrar kapı tipi metal detektörden geçirilmemesi
Soru Açıklaması
46.
Normal şartlarda erişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde nabız(kalp atım hızı) hangi seçenekte doğru şekilde yazılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Erişkinde 60–100 kez/dk, çocukta 80–100 kez/dk, bebekte 100–120 kez/dakika
Soru Açıklaması
47.
Boğucu sargı (turnike) uygulaması için yanlış olan hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Turnike malzemesi ince ve esnek olmalıdır
Soru Açıklaması
48.
Patlamanın etkisi ile vücuda saplanan yabancı cisme hangi müdahale yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Yerinden oynatılmadan hareket etmesi engellenmiştir
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kırıkların tespit edilmesi
Soru Açıklaması
50.
Birinci derece yanıkta derinin hangi tabakası yanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Derinin en üst bölümü
Soru Açıklaması
logo
100. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Patlama sonucunda hangi koşullarda boğucu sargı ( turnike ) uygulanmaz?
Doğru Cevap: "B" Omuzda kanaması olan yaralıya
Soru Açıklaması
52.
Vücuda yabancı bir maddenin girmesi sonucu normal fonksiyonların bozulmasına ne isim verilir?
Doğru Cevap: "A" Zehirlenme
Soru Açıklaması
53.
“Atardamar kanamalarında kan, basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle, kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır.” Bacak atardamarı kanıyorsa aşağıdaki noktalardan hangisine bası uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Kasık ve uyluk üzerine
Soru Açıklaması
54.
Hastalık ve kaza nedeniyle sağlığın tehlikeye girdiği durumlarda tıbbi yardım sağlanıncaya kadar tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan, en az temel ilkyardım kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İlkyardımcı
Soru Açıklaması
55.
Giyim bölümünde bulunan 70 yaşındaki kazazedenin bilinci kapalıdır. Ali bu kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Solunumu yok ise 10 kalp masajından sonra 2 solunum yapmıştır
Soru Açıklaması
56.
Okyanus ya da deniz tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan dalgalara ne denir?
Doğru Cevap: "D" Tsunami
Soru Açıklaması
57.
Yıldırım düşmesi sonucunda yangın ve çarpılma riskini ortadan kaldırmaya yönelik kurulan tertibat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Paratoner
Soru Açıklaması
58.
Köpüklü tip yangın söndürücüler, aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Akaryakıt istasyonu
Soru Açıklaması
59.
Aşağıdaki yanma çeşitlerinden hangisi “yavaş yanmaya” örnektir?
Doğru Cevap: "C" Metallerin paslanması
Soru Açıklaması
60.
Yangınlarda en çok karşılaşılan ve ölümlere yol açan zehirleyici gaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Karbonmonoksit
Soru Açıklaması
logo
100. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Orman yangınlarında etkili söndürme yapılabilmesi için aşağıdaki söndürme maddelerinden hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Su
Soru Açıklaması
62.
Odun, kömür, kâğıt ve benzeri yanıcı katı madde yangınları, yangın sınıfları içerisinde aşağıdakilerden hangi harfle sembolize edilir?
Doğru Cevap: "E" A
Soru Açıklaması
63.
Toprağı örten otsu bitkiler, çalılar ve bitki atıklarının yanması, orman yangınlarının hangi çeşidine girer?
Doğru Cevap: "C" Örtü yangını
Soru Açıklaması
64.
Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı ile mücadele çözüm merkezlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "D" ÇEMATEM
Soru Açıklaması
ÇEMATEM (Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi)


çocuk ve ergen madde bağımlılığı tedavi ve rehabilitasyon merkezi. tedavi merkezleri genellikle bir çocuk psikiyatristi tarafından yürütülür. bu merkezlerde yataklı ve ayakta tedavi hizmeti bulunuyor. başarı şansı, madde bağımlısı çocuğun tedaviye uymasına bağlıdır.

65.
Telefonlara yüklenebilen “UYUMA” uygulaması hangi amaçla kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Uyuşturucu kullandığından şüphe edilen şahısları ve durumları ihbar etmek için
Soru Açıklaması
66.
Bir kimsenin duygu, düşünce ve durumu ne olursa olsun onunla aynı duygu, düşünce ve davranışı sergileyen birisinin karşısındaki kimseye yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sempati
Soru Açıklaması
67.
“Bugüne kadar hiç başaramadığımız gibi, bu proje yarışmasını da kaybedeceğiz” diyen birisi kendisine iletişimin önündeki hangi engeli koymuş olur?
Doğru Cevap: "C" Ön kabuller
Soru Açıklaması
68.
İletişim çarkı aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde tamamlanmış olur?
Doğru Cevap: "D" Geri Bildirim (Dönüt)
Soru Açıklaması
69.
Karşımızdaki insan ile aramızdaki mesafe 30-40 cm olduğunda aşağıdakilerden hangi alanı ihlal etmemiş oluruz?
Doğru Cevap: "B" Mahrem alan
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tek yönlü iletim olarak kalabilir
Soru Açıklaması
logo
100. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Ahmet hata yapan bir kişi ile tartışıyor. Ahmet bu durumda, iletişimde tartışmayı yapıcı hale getirmek için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Ben senin bu konuda hatalı olduğunu düşünüyorum
Soru Açıklaması
72.
Problem çözmek için aşağıdakilerden hangi aşama/aşamalar uygulanır?

I. Problemin tanımlanması

II. Genel yaklaşım

III. Seçeneklerin yaratılması

IV. Karar verme
Doğru Cevap: "E" I-II-III ve IV
Soru Açıklaması
73.
İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktör aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal statü
Soru Açıklaması
74.
Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hemen sonuç çıkarma
Soru Açıklaması
75.
“Diğer kişinin bakış açısını fark etme” ifadesi aşağıdaki perspektiflerden hangisini açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Algısal perspektif
Soru Açıklaması
76.
Aşağıdakilerden hangisi empatinin birinci basamağını özetler?
Doğru Cevap: "D" Başkasının rolünü üstlenme
Soru Açıklaması
77.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yapıcı olmak iletişimi kolaylaştırır
Soru Açıklaması
78.
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların yayılma yollarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sıvılaşarak yayılma
Soru Açıklaması
79.
Kampüste bir toplumsal olayı takip eden güvenlik görevlileri, topluluk içinde bulunan bir şahsın, topluluğa el kol hareketleri ile birlikte bir şeyler anlattığını ve ardından topluluğun saldırganlık eğiliminin arttığını müşahede etmişlerdir.

Güvenlik görevlilerinin, topluluk içindeki bu kişi tipi ile ilgili, aşağıdaki hangi değerlendirmesi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Profesyonel kışkırtıcı
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler ya da birimler arasındaki çatışma nedenlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Kişilerin ya da birimlerin görev ve sorumluklarının net olması
Soru Açıklaması
logo
100. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdakilerden hangisi “Grup Türleri” arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kalabalık
Soru Açıklaması
82.
Stadyumda maç esnasında fanatik bir taraftarın hakeme ve futbolculara küfür ettiğini gören, genel kolluk nezaretinde görev yapan özel güvenlik görevlisinin davranışı nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Sorumlu amiri ve genel kolluk görevlilerine bilgi vererek şahıs hakkında maç bitimi işlem başlatılmasını sağlamalı
Soru Açıklaması
83.
“………. kamu veya şahıslara ait bina ve eşyaları tahrip, yağma, güvenlik kuvvetlerine karşı patlayıcı ve zarar verici madde atma, hakaret, sözlü ve yazılı tahrik gibi eylem biçimleriyle kamuoyunu rahatsız ederek yönetime karşı olan güven duygusunu sarsarak ortaya çıkan ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ve kargaşadan yararlanmak isterler.” Cümledeki anlam bütünlüğü de göz önünde bulundurularak boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Doğru Cevap: "A" Organize pasif kalabalıklar
Soru Açıklaması
84.
Aşağıdakilerden hangisi, bireyler ya da gruplar arasındaki çatışmaları önlemeye yönelik sağlıklı bir yöntem değildir?
Doğru Cevap: "E" Taraf tutma
Soru Açıklaması
85.
Grup ve grup üyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Grup üyeleri ortak menfaatler konusunda bireysel hareket ederler
Soru Açıklaması
86.
İnsanın gözlenebilen veya ölçülebilen hareketleri, eylemleri, başka bir deyişle, uyarılmalara verilen tepkilerine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Davranış
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı müdahale düzenlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Kama düzeni
Soru Açıklaması
88.
Öncü İstihbarat Çalışmasında, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine oranla daha az öneme sahiptir?
Doğru Cevap: "A" İntikal noktasında kitabevi olup olmadığı
Soru Açıklaması
89.
“Korumanın Esasları” arasında ……… yer almaz. Boşluğa gelebilecek uygun ifadeyi belirtiniz?
Doğru Cevap: "D" Tehlike durumunda kaçmak
Soru Açıklaması
90.
Suikastın sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "D" İyiniyetli yardımsever olmak
Soru Açıklaması
logo
100. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Korunan önemli kişiye (VIP) silahlı bir saldırı esnasında korumanın yapmaması gerekenlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Tüm korumaların, silahlı saldırıya derhal karşılık vermesi
Soru Açıklaması
92.
Aşağıdakilerden hangisi suikastçının kullandığı metotlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Korunan şahsa yumurta atmak
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdaki koruma yöntemlerinden hangisi Koruma Yönetmeliğinde sayılan koruma çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Sağ ya da sol koruma
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
Doğru Cevap: "E" Korunan kişinin beden bütünlüğünü korumak
Soru Açıklaması
95.
Özel güvenlik görevlisi Ahmet ŞIKLAK, önemli bir kişiyi (VIP) koruma görevine başlamıştır. Söz konusu görevi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" VIP’in (önemli kişi) koruma dahil her türlü özel ihtiyaçlarını karşılar
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi gizli bir suikasttır?
Doğru Cevap: "D" Zehirli kürdan
Soru Açıklaması
97.
Aşağıdakilerden hangisi kamuya açık yerlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Park, bahçe
Soru Açıklaması
98.
Aşağıdaki şıklardan hangisi genel kolluk-özel güvenlik ilişkileri açısından yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Rekabet halinde olma
Soru Açıklaması
99.
Spor müsabakalarında usulüne göre mülki amirden izin alınmak suretiyle özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması kimin gözetim ve denetiminde yapılır?
Doğru Cevap: "C" Genel kolluğun
Soru Açıklaması
100.
Özel güvenlik personeli, alışveriş merkezinin girişinde bulunan şüpheli pakete yönelik olarak nasıl davranmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Çevre emniyetini almak suretiyle genel kolluğa haber vermelidir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.