logo
100. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Tırnak
Soru Açıklaması
2.
Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Rampa
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silah sınıflarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Delici
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın başlıca parçaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Tetik korkuluğu
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "A" Fişek çekirdeğinin ulaşabileceği en uzak mesafedir
Soru Açıklaması
Ateşli silahlarda azami menzil nedir?
6.
İlk hız nedir?
Doğru Cevap: "C" Çekirdeğin namludan ayrıldığındaki hızı
Soru Açıklaması
7.
İstinat boşluğu aşağıdaki parçalardan hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Tetik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
Doğru Cevap: "B" Tetik manivelası
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi namlu veya sürgü gerisinde olup, arpacığın şekline göre yarım veya tam daire şeklinde olabildiği gibi dikdörtgen veya üçgen şeklinde de olabilen ve nişan tertibatını oluşturan parçalardan birisidir?
Doğru Cevap: "B" Gez
Soru Açıklaması
10.
Toplu tabancalarda kullanılan 38 Kalibre fişek kaç mm’ye eşittir?
Doğru Cevap: "D" 9,65 mm
Soru Açıklaması
logo
100. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
11.
Ateşleme gerçekleştikten sonra boş kovanın dışarıya atılmasını sağlayan tertibata ............ tertibatı denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" Kovan atma
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?
Doğru Cevap: "D" Şarjör iğnesi
Soru Açıklaması
13.
Ateşleme tertibatında hangi parça yoktur?
Doğru Cevap: "B" Çıkarıcı
Soru Açıklaması
14.
ÖGG Kemal'e verilen görev silahının fişek rampası kırık ise atış esnasında nasıl bir durumla karşılaşır?
Doğru Cevap: "A" Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez
Soru Açıklaması
15.
Fişekte bulunan alev kanalının görevi nedir?
Doğru Cevap: "B" Alevin baruta intikalini sağlar
Soru Açıklaması
16.
Göz-gez-arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir?
Doğru Cevap: "E" Nişan hattı
Soru Açıklaması
17.
Poligon emniyet kuralları açısından, atışa hazır atıcı neyi bekler?
Doğru Cevap: "A" Yetkilinin “Atış Serbest” komutunu
Soru Açıklaması
18.
Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Kovan-Kapsül-Barut-Çekirdek
Soru Açıklaması
19.
Tetiğin çekilmesi suretiyle horozun darbe hareketini fişek dip tablasındaki kapsüle intikal ettiren ve ateşlemenin gerçekleşmesini sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İğne
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi, çekirdek namluyu terk ettikten sonra mermi yolunu etkilemez?
Doğru Cevap: "E" Yeryüzü Şekilleri
Soru Açıklaması
logo
100. Dönem Özel Güvenlik Silah Sınav Soruları Çöz Her Soru 2 puan Toplam Süre 30dk
21.
Aşağıdakilerden hangisi silahların genel sınıflandırılmasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Uzun namlulu silahlar
Soru Açıklaması
22.
Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İkaz pimi emniyeti
Soru Açıklaması
23.
Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 45
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi yarı otomatik tabancanın başlıca parçalarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Alev gizleyen
Soru Açıklaması
25.
Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Nefes kontrolüne uyulmamıştır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.