logo
10.Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımı tanımlayan ifadedir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi doğru
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmelidir
Soru Açıklaması
3.
Pazaryerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar?
Doğru Cevap: "D" Organize olmayan pasif kalabalık
Soru Açıklaması
4.
Özel güvenlik görevlileri hangi şekilde çalışabilirler?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
5.
112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgiler hangileridir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
6.
4857 Sayılı İş Kanunu’na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak alışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı’nın iki gününde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
7.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda özel güvenlik görevlisinin el koyma işlemi ve zapt etme yetkisi ne olarak tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Emanete alma
Soru Açıklaması
8.
Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Halokarbon
Soru Açıklaması
9.
Görev alanında bulunmuş küpeyle ilgili tutanakta hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Üretildiği yer
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi bir empati biçimidir?
Doğru Cevap: "E" Kendisine kötülük yapılmasını istemeyen birisinin başkasına kötülük yapmaması
Soru Açıklaması
logo
10.Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Aşağıdakilerden hangisi bir özel güvenlik görevlisinin yapmaması gereken davranıştır?
Doğru Cevap: "B" Biyolojik (kan, kıl vs.) delilleri toplamak ve polise teslim etmek
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?
Doğru Cevap: "A" Tıbbi eğitim almış olmalıdır
Soru Açıklaması
13.
Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
14.
Özel güvenlik görevlisi görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kimlere bildirmekle zorunludur?
Doğru Cevap: "C" Kolluk kuvveti
Soru Açıklaması
15.
Turnike uygulaması nereye uygulanır?
Doğru Cevap: "E" Kanayan yer ile kalp arasında tek kemik olan yere
Soru Açıklaması
16.
Telsizle yapılan haberleşme esnasında kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanıldığında “SİLAH” kelimesinin doğru bildirimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Samsun-İzmir-Laleli-Ankara-Hatay
Soru Açıklaması
17.
Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?
Doğru Cevap: "B" Kişi dokunulmazlığını
Soru Açıklaması
18.
Giriş kontrol görevi yapan ÖGG için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dikkatli ve duyarlı olmamalı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılabilirler
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanamayı durdurma yöntemlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
Soru Açıklaması
logo
10.Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
İtfaiye, polis ve Hızır acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 110-155-112
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
23.
Güvenlik kameralarında zoom yapılması hangi anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Görüntünün yakınlaştırılması/büyütülmesi
Soru Açıklaması
24.
Alınması gereken tedbirler bakımından önemli kişinin korunmasında öncü güvenlik çalışmalarında görevli personelin aşağıdaki makam ve kişilerden hangisi ile görüşmesine gerek yoktur?
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet başsavcısı
Soru Açıklaması
25.
Olay yeri tespiti aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaz?
Doğru Cevap: "C" Sanık beyanı ile
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik ekipmanlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Ambulans
Soru Açıklaması
27.
Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
Doğru Cevap: "A" X-Ray cihazı ile
Soru Açıklaması
28.
Hasta / yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Bilinç durumu
Soru Açıklaması
29.
Olay yerinden toplanan aşağıdaki bulgulardan hangisinden DNA hiçbir şekilde elde edilemez?
Doğru Cevap: "E" Parmak izi
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Eğitim durumu
Soru Açıklaması
logo
10.Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkili değildir?
Doğru Cevap: "B" Olay yerindeki delilleri toplama
Soru Açıklaması
32.
Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (paket, çanta v.b.)görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi\hangileri yapılmalıdır?

I Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır

II Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir

III Çevresi emniyete alınarak güvenlik güçlerine bilgi verilir

IV Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir

V Fazla sarsmadan bölgeden uzaklaştırılır
Doğru Cevap: "E" III
Soru Açıklaması
33.
Özel güvenlik görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "B" Askerliğini yapmış olmak
Soru Açıklaması
34.
Yanma olayının olabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada bulunması gerekir?
Doğru Cevap: "D" Isı-Oksijen-Yanıcı madde
Soru Açıklaması
35.
El detektörlerinin kullanılması ile ilgili hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
36.
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
Doğru Cevap: "A" Hâkim
Soru Açıklaması
37.
Özel güvenlik görevlisi Türk Ceza Kanunu uygulamasında nasıl değerlendirilir?
Doğru Cevap: "B" Memur
Soru Açıklaması
38.
Kapı detektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için personel detektörden kaç metre ara ile geçirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Kontrol edilecek kişiler 1 m. ara ile geçirilmelidir
Soru Açıklaması
39.
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?
Doğru Cevap: "D" Valiliğe–15 gün
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi bombanın yardımcı unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Patlayıcı madde
Soru Açıklaması
logo
10.Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Yanma sonucu oksijen açığa çıkması
Soru Açıklaması
42.
Özel güvenlik görevlileri yetkilerini hangi durumda kullanabilirler?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
43.
“Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara “boğma noktaları” denir.” Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?
Doğru Cevap: "B" Yüksek hız yapmaya müsait yollar
Soru Açıklaması
44.
El tipi metal detektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Bayan görevli tarafından-Etek üzerinden
Soru Açıklaması
45.
Karşımızdakini dinlerken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
Doğru Cevap: "C" Konuşmak
Soru Açıklaması
46.
Metal detektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kalibrasyon
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?
Doğru Cevap: "C" Beton bariyerler
Soru Açıklaması
48.
ÖGG kimlik kartını ne şekilde taşımalıdır?
Doğru Cevap: "A" Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılmalıdır
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin güneş gözlüğü kullanmasının nedenleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Göz hareketlerini gizlediğinden daha iyi bir gözetleme yapabilmek için
Soru Açıklaması
50.
Suçun unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Maddi- Manevi-Kanunilik
Soru Açıklaması
logo
10.Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "E" Herkesin
Soru Açıklaması
52.
Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
53.
Özel güvenlik şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
Doğru Cevap: "D" İş mahkemesine
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdaki güvenlik cihazlarından hangisi kullanım sonrası şarj edilmelidir?
Doğru Cevap: "B" El tipi detektör
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi bir araca yerleştirilen bombanın, anahtar sisteminin çalışma şekillerinden olabilir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
56.
Aşağıdakilerden hangisi el detektörü tarafından tespit edilemez?
Doğru Cevap: "D" Metal alaşımı içermeyen nesneler
Soru Açıklaması
57.
Özel güvenlik görevlilerinin hangi hakları kısıtlanmıştır?

I Dernek kurma

II Siyasi parti üyeliği

III Sendika üyeliği

IV Grev

V Hak arama hürriyeti
Doğru Cevap: "B" IV
Soru Açıklaması
58.
Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?
Doğru Cevap: "C" Gazete sayfaları
Soru Açıklaması
59.
Temel hak ve hürriyetler;
Doğru Cevap: "D" Ancak kanunla sınırlandırılabilir
Soru Açıklaması
60.
Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kısa, öz, anlaşılır
Soru Açıklaması
logo
10.Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Suçun işlenmesini engellemek
Soru Açıklaması
62.
“Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı teslim edilir” Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangi kelimeler yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Şarjörsüz-imza
Soru Açıklaması
63.
Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
64.
5188 Sayılı Yasa hangi kanunu yürürlükten kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 2495
Soru Açıklaması
65.
Halk içinde “biber gazı” olarak bilinen ve gerekli şartlar oluştuğunda toplumsal olaylar esnasında kalabalığı dağıtmak amacıyla kullanılan kimyasal gazlar, insan vücudunda aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?
Doğru Cevap: "E" Mide yanması
Soru Açıklaması
66.
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
Doğru Cevap: "D" Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
Soru Açıklaması
67.
Hangisi delilin faydalarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Soruşturmayı zorlaştırır
Soru Açıklaması
68.
Hayat kurtarma zinciri nedir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
69.
VİP’in araçla gideceği güzergâh üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
70.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Sorumluluk duygusu zirvededir
Soru Açıklaması
logo
10.Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Sabunlu su ile yıkanmalıdır
Soru Açıklaması
72.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerini etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerini usulüne uygun incelemekle görevli personel
Soru Açıklaması
73.
Aşağıdakilerden hangisi mektup bombanın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Kalınlığı en az 0,8 cm’dir
Soru Açıklaması
74.
Aşağıda sayılan yerlerden hangisine silahla girilebilir?
Doğru Cevap: "E" Alışveriş merkezlerine
Soru Açıklaması
75.
X -RAY cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 50 cm
Soru Açıklaması
76.
Sivil kıyafetli olarak görev yapan devriye hizmetinden beklenen öncelik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Suçluları yakalamak
Soru Açıklaması
77.
Mıknatıs, hoparlör vb. manyetik alanlardan uzak tutulması gereken maddi delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Disket
Soru Açıklaması
78.
Başarılı iletişim kurallarının arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Uzun boylu olmak
Soru Açıklaması
79.
Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Sakatlar ve yaşlılar
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi güvenlik olaylarını kaydeden cihazlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" El detektörü
Soru Açıklaması
logo
10.Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
X-Ray cihazı daha çok nerelerde kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Havalimanlarında
Soru Açıklaması
82.
Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Koruma aracı ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır
Soru Açıklaması
83.
İlaç içerek zehirlenen kişiye ilk yardım olarak yerinde ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kusturulur
Soru Açıklaması
84.
Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İki kişiyle koruma düzeni
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında yoktur?
Doğru Cevap: "D" Aile ile birlikte vakit geçirmek
Soru Açıklaması
86.
Yaya koruma esnasında saat 03.00 istikametinden saldırı gelmesinde ; koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 09.00
Soru Açıklaması
87.
Metal kapı detektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranır?
Doğru Cevap: "D" Kesici, delici aletler ve silah
Soru Açıklaması
88.
Atardamar kanaması neden daha tehlikelidir?
Doğru Cevap: "B" Kısa zamanda fazla kan kaybı olduğundan
Soru Açıklaması
89.
Özel güvenlik görevlilerine kimlik kartlarını kim verir?
Doğru Cevap: "D" Valilik
Soru Açıklaması
90.
Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karsılaşırsa ne yaparlar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
10.Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kimlik tespit yetkisi
Soru Açıklaması
92.
Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?
Doğru Cevap: "A" Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar
Soru Açıklaması
93.
Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kol ve bacakların etli kısımları
Soru Açıklaması
94.
Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cisim çıkarılmadan çevresi sargı ile desteklenmelidir
Soru Açıklaması
95.
Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Provokasyon
Soru Açıklaması
96.
Eklemleri oluşturan kemiklerin birinin yerinden ayrılmasına………denir.
Doğru Cevap: "A" Çıkık
Soru Açıklaması
97.
Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunun neyini etkiler?
Doğru Cevap: "C" Sinir sistemi
Soru Açıklaması
98.
Teröristler neden bomba kullanırlar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
99.
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amacı ve hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Halkı sindirmek
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumluluğu bulunan kişilerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Gazeteciler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.