logo
1. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
1.
Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık  raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "A" Kardiyoloji
Soru Açıklaması
2.
Silahlı özel güvenlik görevlilerinin yenileme eğitimi kaç saattir?
Doğru Cevap: "C" 60
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Kimlik tespiti
Soru Açıklaması
4.
Görev alanında işlenen bir suçun failini yakalayan özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?
Doğru Cevap: "E" Adli görev
Soru Açıklaması
5.
Üzerinde silah bulunan kişi özel güvenlik görevlisinin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?
Doğru Cevap: "A" İmzalamadığı tutanağa yazılır
Soru Açıklaması
6.
Meşhut cürüm (suç üstü) halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "D" Herkesin
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde çalışan özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
Doğru Cevap: "B" Alışveriş merkezinde
Soru Açıklaması
8.
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru Açıklaması
9.
Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin disiplin kuralları hangisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Devlet Memurları Kanunu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yaptığı adli arama kapsamına girer?
Doğru Cevap: "A" Suç delillerini elde etme
Soru Açıklaması
logo
1. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
11.
Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması görevini yerine getirir?
Doğru Cevap: "C" Toplantı, konser ve spor müsabakalarında
Soru Açıklaması
12.
Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki hangi şartlarda CMUK 157’ye göre yakalama yetkisini yerine getirir?
Doğru Cevap: "A" Herhangi bir olay olduğunda olay mahallinde görevini yerine getiren memura görevini yaparken kasten ihlalde bulunanları
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yaparlar?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
14.
5188 Sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel  güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
Soru Açıklaması
15.
Hangisi 5188 Sayılı Kanunda özel güvenlik görevlileri ile ilgili getirilen yasaklardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Özel güvenlik görevlisinin sendikal faaliyetlere katılma yasağı
Soru Açıklaması
16.
Bir mal üzerindeki zilyede ait tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" El koyma
Soru Açıklaması
17.
“Özel güvenlik görevlisi, görev alanı olan sitenin içinde ve görevi sırasında hırsızlık yapan bir kişiyi suç üstündeyken fark ederek yakalamak amacıyla kovalamış ve bu esnada hırsızın kaçtığı site içindeki bir eve de girmiştir.” Özel güvenlik görevlisinin bu örnek olaydaki davranışını aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Suçüstü hali söz konusu olduğu için hukuka uygundur
Soru Açıklaması
18.
Para taşıma görevi üstlenmiş olan özel güvenlik görevlisinin görev alanı neresidir?
Doğru Cevap: "E" Paranın teslim alındığı yer, taşındığı güzergâh ve teslim edildiği yerdir
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
Doğru Cevap: "B" Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik görevlisinin hukuka aykırı olarak yaptığı arama sonucu ele geçen delil ne olacaktır?
Doğru Cevap: "C" Delil olma özelliğini yitirecektir
Soru Açıklaması
logo
1. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
21.
Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "C" Polis – Jandarma – Sahil Güvenlik Teşkilatı
Soru Açıklaması
22.
Kontrol noktasında üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
Doğru Cevap: "D" Kişinin üstü ve eşyalarının aranması için ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez
Soru Açıklaması
23.
Devriye hizmeti nedir?
Doğru Cevap: "A" Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
Soru Açıklaması
24.
Nokta görevlisi aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "D" Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlayabilir
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerden hangisi koruyucu güvenlik önlemlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?
Doğru Cevap: "A" Parmak izi ve fotoğraf almak
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi devriyesinin temel görevi değildir?
Doğru Cevap: "E" Genel güvenlik ve genel asayiş görevi
Soru Açıklaması
28.
Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi yasadan alır?
Doğru Cevap: "B" 5188 Sayılı Kanun
Soru Açıklaması
29.
Yakalama işleminden sonra yapılacak tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
30.
İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için; suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan arama ne tür aramadır?
Doğru Cevap: "A" Adli amaçlı arama
Soru Açıklaması
logo
1. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
31.
Olay yerinden uzaklaşan şüpheli bir şahsın eşkali ile ilgili hangi hususlara öncelikle dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Boy, tahmini kilo, yüz şekli, vücudunda herhangi bir hasar olup olmadığı, yaralı olup olmadığı
Soru Açıklaması
32.
Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarıyla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Not alma
Soru Açıklaması
33.
Herhangi bir iş veya olay sonucu yapılanların, elde edilen bilgi, belge, duyum ve düşüncelerin belirli bir düzen dahilinde yazılı olarak bildirilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "E" Rapor yazma
Soru Açıklaması
34.
Tutanağın adli soruşturma safhası itibariyle hazırlık soruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
35.
Aşağıda belirtilenlerden, tutanakların ortak özelliklerinden olmayan hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Şahısların ifadelerinin alınması
Soru Açıklaması
36.
Kamu güvenliği ve düzenine veya kişinin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlikenin ortadan kaldırılması için, denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün fiilen geçici olarak
kısıtlanmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Yakalama
Soru Açıklaması
37.
Halkla ilişkilerin usul ve şekillerinden olmayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Asık suratlı ve asabi davranmak
Soru Açıklaması
38.
Başarılı iletişim kurallarının arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Uzun boylu olmak
Soru Açıklaması
39.
Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun gibi düşünüp hissetmeye çalışmak aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Empati
Soru Açıklaması
40.
Güvenlik alarm sistemleri aşağıdaki prensiplerden hangilerine göre çalışır ?
I
Ses algılanması
II Bir elektrik devresinin kesilmesi
III Elektro statik bir alana girilmesi
IV Titreşim veya hareketin algılanması
Doğru Cevap: "A" Hepsi
Soru Açıklaması
logo
1. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
41.
Güvenlik kameralarında zoom yapılması ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "C" Görüntünün yakınlaştırılması/büyütülmesi
Soru Açıklaması
42.
Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?
I
Duman
II Işık
III Isı
IV Alev
Doğru Cevap: "A" I, III ve IV
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?
Doğru Cevap: "C" Metal detektörleri
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi yardımcı güvenlik cihazlarından olan el tipi metal detektörlerinin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Kontrol edilecek kişiler detektöre bir metre mesafede bekletilerek sıra ile kontrol edilir
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi meydana gelen bir olay sonrasında, olay yerindeki özel kolluk görevlisinin yapması gereken işlemlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Delilleri toplayıp ambalajlamalıdır
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Parmak izi uzmanları
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında yaygın olarak yapılan hatalardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik delillerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Cam kırıkları
Soru Açıklaması
49.
Olay yeri incelemesi sırasında olay yerifail- mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde edilen her türlü materyale ne denir?
Doğru Cevap: "C" Bulgu
Soru Açıklaması
50.
Potansiyel suç delillerinin en yoğun olabileceği yer neresidir?
Doğru Cevap: "A" Olayın meydana geldiği yer
Soru Açıklaması
logo
1. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
51.
Olay yerinde tanımadığı bir cisim veya paket bulunması durumunda özel güvenlik görevlisinin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kesinlikle el sürmez ve yerini değiştirmeye kalkmaz
Soru Açıklaması
52.
Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıkları ile ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeyi aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Olay yeri
Soru Açıklaması
53.
“Olay yerinde ilk önlemleri almak, olay yerini ve fiziksel delileri koruma” görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" İlk ekip
Soru Açıklaması
54.
Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir
Soru Açıklaması
55.
Toplumsal olayları başlatma usullerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sakin olunmasını öğütlemek
Soru Açıklaması
56.
Copun özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Hiçbir etkisi yoktur
Soru Açıklaması
57.
Göz yaşartıcı gazların etkilerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mutluluk duyma
Soru Açıklaması
58.
Eğer birey saldırgan olduğu zaman bazı şeyler elde etmiş ve ediyorsa bunun devamını sağlamak için sürdürülen saldırgan davranış ne tür bir saldırganlık biçimindedir?
Doğru Cevap: "C" Bir amaca varmak için araç olarak saldırganlık
Soru Açıklaması
59.
Aşağıda belirtilenlerden hangisi organize aktif kalabalıktır ?
Doğru Cevap: "A" Bir toplantı ve gösteri yürüyüşündeki kalabalık
Soru Açıklaması
60.
Aşağıda belirtilen hangi durumda hat düzeninin uygulanması uygun değildir?
Doğru Cevap: "C" Topluluk içinde belli şahısları almak için
Soru Açıklaması
logo
1. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
61.
Kelepçe takılırken dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
62.
Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
63.
Acil sağlık yardımı için aranması gereken Hızır acil servisinin telefon numarası nedir?
Doğru Cevap: "C" 112
Soru Açıklaması
64.
“Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde çevre imkanlarından yaralanılarak yerine getirilen geçici müdahale” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "D" İlk yardım
Soru Açıklaması
65.
İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yaralının hayatını kurtarmak
Soru Açıklaması
66.
En tehlikeli kanama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
67.
Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez
Soru Açıklaması
68.
Boyun kırığı şüphesi olan yaralıda ilk yapılması gereken nedir?
Doğru Cevap: "D" Boyunluk takılması
Soru Açıklaması
69.
Sıcak su yanıklarında ilk yapılması gereken nedir?
Doğru Cevap: "D" Soğuk su uygulaması
Soru Açıklaması
70.
Gaz zehirlenmesinde ilk yapılması gerekenler nelerdir ?
Doğru Cevap: "B" Ortamdan uzaklaştırmak
Soru Açıklaması
logo
1. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
71.
Bilinç kaybı olan yaralı hangi pozisyonda tutulmalıdır ?
Doğru Cevap: "A" Yan yatar pozisyonda
Soru Açıklaması
72.
Sara krizinde hangi davranışlar yapılır ?
Doğru Cevap: "B" Vücuduna zarar gelmesi engellenir
Soru Açıklaması
73.
Suni solunum nedir?
Doğru Cevap: "B" Solunumu durmuş olan kimseye dışarıdan hava takviye etmektir
Soru Açıklaması
74.
Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?
Doğru Cevap: "D" Sırtüstü sert zemine
Soru Açıklaması
75.
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye yangın ihbar telefon numarasıdır?
Doğru Cevap: "C" 110
Soru Açıklaması
76.
Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Köpük
Soru Açıklaması
77.
Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tsunami
Soru Açıklaması
78.
Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde hangi davranış doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Yangın merdivenini kullanmak
Soru Açıklaması
79.
Yangının oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?
Doğru Cevap: "B" Koku – Duman – Alev
Soru Açıklaması
80.
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Yanıcı maddeyi ortadan kaldırmama
Soru Açıklaması
logo
1. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
81.
Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz?
Doğru Cevap: "A" Orman yangınları
Soru Açıklaması
82.
Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Rüzgarı önüne alarak kullanmak
Soru Açıklaması
83.
Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içinde alınacak önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlere geçmeliyiz
Soru Açıklaması
84.
Önemli kişi aracının özellikleri ve donanımı için aşağıdaki hangi ifade doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
85.
Aşağıdakilerden hangisi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Araçlar çalışır vaziyette olmamalıdır
Soru Açıklaması
86.
Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
87.
Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Dairesel koruma
Soru Açıklaması
88.
Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Medyatik olmalı
Soru Açıklaması
89.
Suikastların nedenleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Ekolojik nedenler
Soru Açıklaması
90.
Devletin ekonomisini sekteye uğratmak, kamu ve özel kuruluşlara karşı hasar vermek veya üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Sabotaj
Soru Açıklaması
logo
1. Dönem Özel Güvenlik Temel Sınav Soruları Çöz Her Soru 1 Puan ve Toplam Süre 120 dk
91.
Saldırı ve safhalarında kimler yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Devriye ekibi
Soru Açıklaması
92.
Konutta koruma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Korunan kişi konutta yoksa da konutta aynı tedbirler alınmalıdır
Soru Açıklaması
93.
Aşağıdakilerden hangisi bombanın temel unsurlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Dış kap demir aksamı
Soru Açıklaması
94.
Aşağıdakilerden hangisi kitap bombalar için doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "E" Emsallerinden daha hafif olma
Soru Açıklaması
95.
Patlamanın kaç türlü etkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
96.
Aşağıdakilerden hangisi mektup bombalarda dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
97.
Kokain hangi bitkiden elde edilir?
Doğru Cevap: "D" Koka
Soru Açıklaması
98.
Esrar hangi bitkiden elde edilir?
Doğru Cevap: "A" Hint keneviri
Soru Açıklaması
99.
Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Tolerans
Soru Açıklaması
100.
Aşağıdakilerden hangisi gösteri yürüyüşü kapsamına girmez?
Doğru Cevap: "D" Geleneklere göre yapılan tören ve şenlikler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.